Úvěr na cokoliv (SÚN)

Mimořádná splátka zdarma

Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí

Úvěr je bezúčelový, nejste při jeho využití nijak omezeni. Pokud plánujete investovat do bydlení, podívejte se na Úvěr na bydlení.

Výše úvěru a splatnost

Tento typ úvěru poskytujeme od 50 000, doba trvání úvěru je až 20 let od poskytnutí úvěru.

Zvýšená věková hranice

Úvěr je poskytován se splatností až do 75 let věku klienta.

Úroková sazba od 4,9 % ročně

Zápůjční úroková sazba je vždy pevná, po celou dobu trvání úvěru a je stanovena individuálně na základě bonity klienta.

Zajištění

Úvěr je vždy zajištěn zástavním právem k nemovitosti, které musí být v katastru nemovitostí zapsáno jako první v pořadí pro Záložnu CREDITAS, a do katastru nemovitostí musí být rovněž zapsán zákaz zatížení a zcizení nemovitosti zřízený jako věcné právo.

Ocenění nemovitostí

Je vyžadováno ocenění nemovitosti, ke které bude zřízeno zástavní právo za účelem zajištění úvěru. Náklady za vyhotovení ocenění nemovitosti žadatel o úvěr nenese, rovněž neprovádí ocenění nemovitosti, je však povinen poskytnout součinnost k provedení ocenění nemovitosti (zejména nemovitost zpřístupnit).

Předčasné splacení

Úvěr je možné kdykoliv předčasně splatit a to zcela, nebo z části zdarma.

Tabulka možností splácení

Výše úvěru Délka splácení Měsíční splátka Počet splátek Při úrokové sazbě Celková splatná částka
300 000 Kč5 let5 637 Kč604,9 % p.a351 686 Kč
450 000 Kč5 let8 455 Kč 60 4,9 % p.a 526 783 Kč
600 000 Kč5 let11 273 Kč 604,9 % p.a 698 880 Kč


Výše úvěru Délka splácení Měsíční splátka Počet splátek Při úrokové sazbě Celková splatná částka
300 000 Kč10 let3 162 Kč 1204,9 % p.a392 839 Kč
450 000 Kč10 let4 743 Kč 1204,9 % p.a 588 508 Kč
600 000 Kč10 let6 323 Kč 1204,9 % p.a 781 211 Kč

Jak zažádat

Úvěr je zprostředkováván společností VITACREDIT s.r.o., jako samostatným zprostředkovatelem. Při předání žádosti žadatelem o úvěr prostřednictvím pobočky Záložny CREDITAS, je tato žádost vždy zaslána společnosti VITACREDIT ke zpracování a dalšímu procesu. Poskytovatelem úvěru je vždy Záložna CREDITAS. Smlouva o úvěru je vždy uzavírána na pobočce Záložny CREDITAS.

Kontaktní údaje společnosti VITACREDIT

Selské náměstí 9/43, Chválkovice, Olomouc 779 00
info@vitacredit.cz
800 81 82 83
www.vitacredit.cz

Při žádosti nutno doložit

Při žádosti žadatel, případně spolužadatel pro účely posouzení úvěruschopnosti dokládá:

  • občanský průkaz
  • řádně vyplněnou žádost o poskytnutí úvěru
  • potvrzení o výši příjmu ne starší jednoho měsíce nebo daňové přiznání za poslední rok (při předání daňového přiznání včetně příloh, je nutné doložit také doklad o zaplacení daně a čestné prohlášení o pohledávkách vzhledem k Finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně)
  • výpisy z účtu klienta za poslední dva měsíce a jeden staršího data
  • výpisy z bankovního a nebankovního registru klientských informací ne starší jednoho měsíce
  • případně další informace k doplnění vyžádané poskytovatelem či zprostředkovatelem

Pokud spotřebitel nedodá veškeré shora požadované dokumenty a Záložna CREDITAS nebude z tohoto důvodu schopna posoudit jeho úvěruschopnost, Záložna CREDITAS úvěr neposkytne.

Další informace

Poplatky

zdarma přijetí a posouzení žádosti o úvěr
4 % z dohodnuté jistiny úvěru
minimálně 3 000 Kč
maximálně 21 000 Kč
poplatek za vypracování smluvní dokumentace zajištěného úvěru*
zdarma správa a vedení úvěru
zdarma předčasné splacení části nebo celého úvěru

Všechny poplatky naleznete v Sazebníku poplatků

* Poplatek za vypracování smluvní dokumentace se hradí po schválení úvěru a podpisu smluvní dokumentace.

Reprezentativní příklad: produkt Spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí při výši 450 000 Kč a dobou trvání 10 let a 10 měsíců ( 130 měsíců ): zápůjční úroková sazba ( pevná po celou dobu trvání úvěru ) 9,90 % p.a., měsíční splátka 5 636 Kč, poplatek za základní členský vklad 100 Kč, poplatek za sjednání závazku poskytnout úvěr 18 000 Kč, poplatek za výmaz zástavního práva na katastr nemovitostí 1 000 Kč, poplatek za výpis z bankovního / nebankovního registru při osobním převzetí 400 Kč, RPSN 11,4 %, celková částka splatná spotřebitelem 751 979 Kč.

Reprezentativní příklad má pouze informativní charakter. Parametry poskytnutého úvěru se mohou lišit v závislosti na Vaši bonitě a celkovém posouzení Vaši schopnosti splácet úvěr.

Do celkových nákladů úvěru nejsou zahrnuty náklady na pojištění zastavené nemovitosti.

Informace

Poskytovatel: Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo se sídlem v Olomouci, tř. Svobody 1194/12, IČO: 63492555.

Ověření oprávnění k činnosti: základní seznamy regulovaných a registrovaných subjektů vedených ČNB na webových stránkách www.cnb.cz, výpis z obchodního rejstříku poskytovatele dostupný na webových stránkách www.justice.cz.

Dozor nad dodržováním povinností stanovených zákonem o spotřebitelském úvěru vykonává ČNB.

Spory z tohoto úvěru lze mimosoudně řešit prostřednictvím finančního arbitra. Možnosti a postup vyřizování stížností (reklamací) naleznete v dokumentu: Reklamační řád

Záložna CREDITAS neposkytuje radu ve smyslu § 85 odst. 1 Zákona o spotřebitelském úvěru.

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009