Větší výnos

Získejte větší výnos ze svých úspor

Spočítejte si to hned!

Získejte větší výnos
ze svých úspor

Spočítejte si to hned!

Zadejte výši vkladu
0
×

Zadejte částku, kterou chcete uložit.

Krok 1/3
×

Stiskněte tlačítko spořicího účtu,
nebo termínovaného vkladu.

Krok 2/3
×

Tlačítkem C displej vynulujete
a můžete provést další výpočet.

Krok 3/3
 

Proč spořicí účet?

Peníze kdykoliv k dispozici

S našetřenými peněžními prostředky můžete nakládat podle svých potřeb – máte je totiž neustále dostupné. Jak dlouho budete spořit, je už čistě na vás.

Nejvýhodnější spořicí účet na trhu

Nyní s akční úrokovou sazbou 1,6 % p.a., která je platná do 30. 6. 2020 bez omezení výše vkladu. Vrámci akce je základní úroková sazba navýšena o 0,5 % na celkovou sazbu 1,6 % p.a.

Bez poplatků a bez omezení

Vedení účtu a příchozí i odchozí platby jsou zdarma. Získání úrokových sazeb v maximální výši není podmíněno využíváním jiných služeb Banky CREDITAS.

Zadaná výše vkladu na spořicím účtu

Podmínky Sazba Čistý výnos za rok
Bez omezení výše vkladu  %  Kč Mám zájem
Podmínky 0 -    tis.
Sazba  %  %
Čistý výnos
za rok
 Kč

Kalkulačka uvádí výnos, který získáte při zachování uvedených úrokových sazeb po dobu následujících 12 měsíců.

Akční úroková sazba 1,6 % p.a. je platná do 30. 6. 2020. V rámci akce je základní úroková sazba navýšena o 0,5 % na celkovou sazbu 1,6 % p.a.

Výpočet zahrnuje daň z úroků ve výši 15 %. Tuto daň ukládá zákon všem bankám. My ji odvedeme za vás a připíšeme vám už pouze čistý výnos.

Základní úroková sazba produktu je uvedena v aktuálně platném Oznámení o úrokových sazbách. Akční nabídka je vždy uvedena v Pravidlech akce.

Tip: Na termínovaném vkladu získáte výnos až  Kč za rok. Více...

Proč termínovaný vklad?

Garantovaná úroková sazba

Úroková sazba zůstává stejná pro jakoukoliv výši vkladu a je fixní – úroky se po celou dobu uložení vkladu nemění.

Vklady jsou pojištěny

Vklady jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro (např. 2 600 000 Kč při kurzu 26 Kč za euro). Pojištěné jsou jak vklady, tak i úroky.

Úroková sazba až 2,80 % ročně

Výhodou naší nabídky je, že nezáleží na množství uložených finančních prostředků – úroková sazba je určena pouze na základě doby trvání vaší úložky.

Zadaná výše termínovaného vkladu

Podmínky Sazba Čistý výnos za rok
Mám zájem
Podmínky
Sazba
Čistý výnos
za rok

Výpočet zahrnuje daň z úroků ve výši 15 %. Tuto daň ukládá zákon všem bankám. My ji odvedeme za vás a připíšeme vám už pouze čistý výnos.

Tip: Chcete mít peníze kdykoli k dispozici? Na spořicím účtu získáte až  Kč za rok. Více...

Dluhopisy

Pevný výnos

Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění. Proto si jeho výnos můžete snadno spočítat.

Atraktivní zhodnocení

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Emise jsou dostupné s úrokovou sazbou až 4,3 %.

Výnosy 2x ročně

Na výplatu výnosů nemusíte čekat až do splatnosti dluhopisu, ale můžete se na ně těšit 2x ročně zpětně.

Zadaná výše vkladu na dluhopisech

Kalkulačka počítá po celých stovkách tisíc Kč s ohledem na jmenovitou hodnotu 1 ks dluhopisu.

Kalkulačka počítá po celých stovkách tisíc Kč s ohledem na jmenovitou hodnotu 1 ks dluhopisu.

Emise Sazba Výnos za rok
Mám zájem
Emise
Sazba
Výnos
za rok

Výpočet zahrnuje teoretickou srážkovou daň ve výši 15 %. Konkrétní výše srážkové daně však závisí na individuálních poměrech každého klienta a může se v čase měnit

Prohlášení o závaznosti informací

Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechny výpočty v kalkulačkách na webu Banky CREDITAS jsou pouze orientační a nejsou příslibem k uzavření smlouvy, nabídkou k jejímu uzavření, veřejnou nabídkou ani jakýmkoli jiným právním jednáním Banky CREDITAS, nehledě na jejich obsah nebo označení. Výpočty v kalkulačkách jsou proto zcela právně nezávazným informativním sdělením a Banka neručí za jejich správnost.

Upozornění na rizika

Možnosti prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Banka výslovně upozorňuje, že emitent je osobou se zvláštním vztahem k Bance ve smyslu příslušných ustanovení zák. č. 21/1992 Sb. o bankách. Banka dále upozorňuje, že spolu s emitentem jsou jako ovládané osoby součástí skupiny ovládané stejnou ovládající osobou prostřednictvím přímé či nepřímé účasti této osoby. Podrobnější informace o vztazích mezi ovládanými osobami a ovládající osobou jsou uvedeny ve výročních zprávách Banky dostupných v jejím sídle, na pobočkách a na internetové adrese Banky www.creditas.cz v sekci "O nás". Banka za účelem omezení rizika možného vzniku střetu zájmů v důsledku výše uvedeného zvláštního vztahu s emitentem přijala odpovídající opatření k prevenci, řízení a zamezení vzniku střetů zájmů.

×

Informace o emisi

Více informací o společnosti na

Emitent
Ručitel
Název emise
ISIN
Měna
Datum emise
Datum splatnosti
Emisní kurz  %
Lhůta pro upisování -
Úroková sazba pevná úroková sazba  % p.a.
Výplata výnosů
Jmenovitá hodnota  
Celkový objem emise
Podoba dluhopisu
Forma dluhopisu
Administrátor

Dokumenty

Sjednejte si osobní schůzku

{{ responseMsg }}


1.

Kde a kdy

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}

{{ selectedBranch.branchName }}
{{ terms.term1.date }}, {{ terms.term1.from }}–{{ terms.term1.to }}
{{ terms.term2.date }}, {{ terms.term2.from }}–{{ terms.term2.to }}
bez preferovaného termínu

Vyberte si pobočku

Služby

{{ item.branchServiceName }}

Adresa

{{ selectedBranch.streetToDisplay }}
{{ selectedBranch.city }}
{{ selectedBranch.city }}
mapa

Provozní doba

{{ day.value }}
{{ selectedBranch[day.key + 'From'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'From'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'To'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'To'].minuteOfHour }} {{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonFrom'].minuteOfHour }}–{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].hourOfDay }}:{{ selectedBranch[day.key + 'AfternoonTo'].minuteOfHour }}

Preferované termíny schůzky:

od

do

od

do


2.

Kontaktní informace

Vaše jméno a příjmení

Kontaktujte mě:

Zítra mezi

a


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.

×

Vyberte si, co vám vyhovuje

Termínovaný vklad si můžete založit komplet on-line.
Stačí k tomu dva kroky:

  • Založte si běžný účet, na který vám budou chodit úroky z vašeho termínovaného vkladu. Vedení účtu i všechny běžné transakce máte zdarma
  • Termínovaný vklad si pak jednoduše nastavíte přímo v internetovém bankovnictví.