Usnesení o zrušení konání řádné valné hromady Banky CREDITAS a.s.

16. 4. 2020

Představenstvo Společnosti na svém zasedání konaném dne 16. 4. 2020 svým usnesením zrušilo konání řádné valné hromady Banky CREDITAS a.s., svolané na den 27. 4. 2020.

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě objektivní skutečnosti spojené s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ČR (zejména čj. MZDR 15190/2020-4/MIN/KAN) ve spojení s rozhodnutími vlády České republiky (zejména č. 194/2020 spolu s usnesením vlády č. 364/2020 a usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 1012 přijaté na 43. schůzi), které i nadále brání konání svolané valné hromady Společnosti na den 27. 4. 2020. Valná hromada se tedy nekoná.