Běžný účet

Jak lze vložit peníze na běžný účet u Banky CREDITAS?

Peníze na svůj běžný účet u nás vložíte prostřednictvím jiného účtu (tzn. bezhotovostním převodem), nebo na pobočce (vklady do 500 000 Kč jsou zdarma).

Jak si mohu založit (zřídit) běžný účet u Banky CREDITAS?

Běžný účet může založit fyzická i právnická osoba, a to na kterékoliv naší pobočce. Fyzická osoba nepodnikající má také možnost zřídit běžný účet v internetovém bankovnictví, v mobilní aplikaci nebo online na webových stránkách Banky CREDITAS. Zřízení i vedení běžného účtu je zdarma.

Jak mohu zrušit běžný účet u Banky CREDITAS?

Požádat banku o ukončení běžného účtu je možné několika způsoby – osobně na kterékoli pobočce bank, telefonicky, formou zprávy v internetovém bankovnictví nebo mobilní aplikaci CREDITAS Banking, případně poštou (s úředně ověřeným podpisem nebo podpisem dle podpisového vzoru).

Je běžný účet Banky CREDITAS opravdu bez poplatků?

Ano, založení i vedení běžného účtu je pro fyzické osoby zcela zdarma.

Je možné i vedení účtu v cizích měnách?

Kromě vedení běžného účtu v českých korunách (CZK) nabízíme i možnost jeho vedení v těchto cizích měnách: euro (EUR), americký dolar (USD), britská libra (GBP), švýcarský frank (CHF) a polský zlotý (PLN). Nabízíme jedny z nejnižších poplatků za zahraniční platby ze všech bank v ČR.

Pro jaké transakce je karta k EUR účtu vhodnější než karta k CZK účtu?

Karta k EUR účtu je výhodnější tehdy, pokud platíte jinou měnou, než jsou české koruny. Při platbě či výběru kartou v EUR se vám zaúčtuje z EUR účtu přímo odpovídající částka bez kurzového přepočtu. Pokud provádíte kartou k EUR účtu transakci v jiné cizí měně, při zúčtování dochází pouze k převodu částky z původní měny na zúčtovací měnu pro karetní transakce (což je EUR), další převod odpadá (zatímco u karty k CZK účtu ještě proběhne převod z EUR na CZK).

Jaké jsou kódy pro platby?

Bankovní kód pro platební styk v rámci ČR je 2250, swiftový kód (BIC) je CTASCZ22. Mezinárodní číslo bankovního účtu (IBAN) přidělujeme ke každému účtu a naleznete jej buď ve smlouvě o založení účtu, anebo ve svém internetovém bankovnictví.

Jaká je korespondentská banka?

Pro cizí měny kromě USD je používána korespondentská banka Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, 1030 Vídeň, Rakousko. SWIFT kód: RZBAATWW.

Pro měnu USD je používána korespondentská banka The Bank of New York Mellon, 240 Greenwich Street, New York, NY 10286. SWIFT kód: IRVTUS3N.

Jak jsou pojištěny vklady?

Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro na klienta (např. 2 500 000 Kč při kurzu 25 Kč za euro) v součtu zůstatků na depozitních účtech jednotlivého klienta naší banky. Garantem ochrany vkladů klientů bank je Garanční systém finančního trhu.

Richee účet Junior

Komu je produkt určen?

Richee účet Junior (dětský účet) je určen pro děti a mládež od 6 let do dovršení 18 let (zletilosti). Na jedno rodné číslo může být zřízen jeden Richee účet Junior.

Kdo je majitelem účtu?

Majitelem Richee účtu Junior je dítě. Peněžní prostředky po jejich vložení na účet náleží dítěti, proto se na rodiče (případně jiného oprávněného zástupce) vztahují omezení při nakládání s těmito prostředky.

Kdo a jak může účet založit?

Založit účet online může pouze rodič dítěte v aplikaci CREDITAS Banking. Na pobočce může pro dítě od 6 do 14 let včetně založit pouze zákonný zástupce, případně jiný oprávněný zástupce. Děti od 15 let si mohou založit účet samy.

Jaké doklady potřebuji k založení dětského účtu?

K založení dětského účtu je třeba identifikovat dítě i jeho zákonného zástupce (zpravidla rodič). V případě založení účtu rodiči je třeba předložit rodný list. Pokud si účet zakládá samotné dítě ve věku od 15 do 17 let včetně, předloží doklad totožnosti.

Kdo může měnit na účtu nastavené limity?

Limity pro dítě od 6 do 14 let může nastavovat pouze zákonný zástupce. Od 15 let může i samotné dítě. Limity lze snadno měnit prostřednictvím autorizované zprávy v internetovém bankovnictví, případně je možné s požadavkem navštívit naši pobočku. Navýšení limitu je možné pouze do maximální nastavitelné výše pro danou věkovou kategorii.

Je nějak omezeno nakládání s prostředky na účtu?

Ano, platby z účtu jsou až do dospělosti dítěte omezeny maximálním měsíčním limitem stanoveným pro danou věkovou kategorii. Tento limit je sdílený, platí tedy jak pro dítě, tak případně i pro rodiče, který může nakládat s prostředky na účtu dítěte taktéž pouze do výše nastaveného limitu. Nakládání s peněžními prostředky nad stanovený limit může být podmíněno doložením souhlasu soudu. Vedle limitu účtu je ještě nastaven týdenní limit na kartě. Výši měsíčních limitů pro jednotlivé věkové kategorie naleznete v Obchodních podmínkách pro Richee produkty Junior a v Obchodních podmínkách pro platební karty. Oba dokumenty naleznete na této webové stránce v sekci Dokumenty a formuláře.

Co se stane, pokud majitel účtu překročí věkovou hranici 18 let?

Pro karty to znamená, že do vypršení platnosti může dítě používat původní kartu (limity lze navyšovat jako u dospělé karty), při obnově pak dojde ke změně typu karty. Richee karta Junior se ukončí a držiteli, který už má 18 let, se odešle Mastercard Standard.

Jak založit novou kartu v případě blokace či ztráty původní karty?

Dojde-li k blokaci původní karty např. z důvodu ztráty/krádeže, o novou kartu pro juniora lze žádat na pobočce.

Založit novou platební kartu může pro dítě od 6 do 14 let pouze zákonný zástupce, případně jiný oprávněný zástupce. Děti od 15 let si mohou novou kartu založit na pobočce samy.

Platební karty

Co mám dělat, když mi bankomat nevrátí kartu?

V případě zadržení karty bankomatem nás kontaktujte na čísle +420 583 037 099, kde takto zadrženou kartu zablokujeme.

Jak aktivovat platební kartu Banky CREDITAS?

Pro aktivaci karty stačí vybrat hotovost z bankomatu se zadáním PINu, aktivovat platební kartu v internetovém bankovnictví nebo zaplatit kontaktně (tedy se zadáním PINu) u obchodníka. Virtuální karty jsou aktivní ihned. Platební nálepky zaktivujete v internetovém bankovnictví.

Co to je CVC2 u platební karty?

CVC2 neboli Card Validation/Verification Code je označení třímístného bezpečnostního kódu. Využívá se k ověření transakcí, u kterých není platební karta fyzicky přítomna, jako jsou internetové platby. CVC2 kód se nachází na zadní straně karty u podpisového proužku.

Co mám dělat, když ztratím platební kartu?

V případě ztráty nebo odcizení karty ihned volejte nonstop linku +420 583 037 099 nebo navštivte některou z našich poboček. Platební kartu vám obratem zablokujeme, aby nedošlo k jejímu zneužití. Blokaci můžete provést také sami, a to v internetovém nebo mobilním bankovnictví.

Jak si změním limity na kartě?

Spolu s kartou obdržíte rovněž informace o transakčních limitech. Uvedené limity můžete jednoduše změnit ve svém internetovém bankovnictví, případně na pobočce. Limity jsou platné ihned po změně.

Jak si změním PIN?

Kód PIN je možné jednoduše změnit v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci v detailu konkrétní platební karty. V položce Změnit PIN zvolíte nový čtyřmístný kód a jeho změnu potvrdíte pomocí SMS nebo MPIN autorizace. Změnu lze provést i v bankomatech.

Jak fungují platby na internetu?

Pro platby na internetu je karta zabezpečena nejmodernější technologií 3D Secure, která zamezuje zneužití údajů o kartě online obchody. Obchodníkům naopak zaručuje plnou úhradu účtované částky. Pokud to lze, vybírejte si právě obchodníky, kteří technologii 3D Secure podporují (poznáte jej podle loga Mastercard SecureCode nebo Mastercard ID Check).

U plateb prováděných prostřednictvím 3D Secure technologie bývá zpravidla prováděno dodatečné ověření držitele karty, a to prostřednictvím mobilní aplikace CREDITAS Banking nebo zadáním SMS kódu v kombinaci s bezpečnostním prvkem ePIN, který si pro každou kartu může držitel nastavit v internetovém bankovnictví. Více informací

Jak mohu nahlásit pojistnou událost?

Oznámení pojistné události se provádí prostřednictvím formuláře nebo online na www.generaliceska.cz. Klietský servis Generali Česká pojišťovna a.s.: +420 241 114 114

Doporučení před cestou do zahraničí

Jakoukoliv platební kartu doporučujeme před cestou do zahraničí alespoň jednou použít v České republice u obchodníka nebo v bankomatu. První fyzické použití karty je nutné provést kontaktně se zadáním PIN. Tato transakce zajistí plnou aktivaci platební karty.
Pokud cestujete mimo Evropu, doporučujeme cestu předem nahlásit bance prostřednictvím vašeho bankéře nebo kontaktního centra. Z bezpečnostních důvodů – v rámci ochrany prostředků našich klientů – máme některé typy transakcí v některých regionech omezeny. Typicky se jedná například o transakce přes magnetický proužek – tato technologie je již zastaralá a překonaná (používání čipu na kartě je na vyšší bezpečnostní úrovni), v některých regionech světa se však autorizace přes magnetický proužek dosud používá. Při vaší cestě do zahraničí vám můžeme kartu nastavit na míru tak, abyste ji mohli využívat bez těchto bezpečnostních omezení.

Apple Pay

Je používání Apple Pay bezpečné?

Ano, platby jsou zcela bezpečné. Při používání Apple Pay jsou chráněny osobní údaje, data transakcí i informace o platbách. Přidáním karty do aplikace Apple Wallet se její číslo neukládá do zařízení ani do aplikace. Při placení nejsou údaje o kartě poskytovány ani společnosti Apple, ani obchodníkům. Apple Pay navíc chrání transakce pomocí bezpečnostních funkcí zařízení – Face ID, Touch ID nebo kódu.

Jak přidat a používat kartu v Apple Watch?

Na iPhonu si otevřete aplikaci Apple Watch, klepněte na volbu Moje hodinky a potom na volbu Wallet a Apple Pay. Máte-li již karty uložené na jiných zařízeních Apple nebo jste nedávno některé karty odstraňovali, karty se vám nabízejí i pro přidání do hodinek. Vedle ikony karty zvolte volbu Přidat a zadejte CVC2 kód této karty, potvrďte podmínky používání služby, zadejte kód zaslaný SMS zprávou na mobilní telefon. Pokud se vám požadovaná karta nenabízí, pokračujte přes volbu Přidat kartu, následujte instrukce na obrazovce. Proces přidání karty do Apple Watch je prakticky totožný s procesem přidání karty prostřednictvím aplikace Apple Wallet (zadání údajů karty, potvrzení podmínek, ověření prostřednictvím SMS kódu).

Jak mám správně přiložit mobil k platebnímu terminálu?

Mobil přikládejte k terminálu zadní částí telefonu a chvíli ho přidržte. Záleží i na umístění NFC antény u konkrétního typu mobilu (nejčastěji bývá v místě baterie, případně okolo fotoaparátu). U mobilu se slabší NFC anténou může bránit spojení mobilu s platební terminálem i pouzdro. Nedoporučujeme kombinovat se Stickerem (nálepkou Sticker přilepenou na telefonním přístroji).

Mohu platit mobilem, i pokud nejsem připojený/á k internetu?

Ano, platit můžete i bez připojení k internetu. Internetové připojení potřebujete při přidání karty do zařízení, resp. do služby Apple Pay. Doporučujeme občas k internetu zařízení připojit z důvodu aktualizace a synchronizace.

Mohu platit hodinkami, pokud u sebe nemám iPhone, se kterým je aplikace Apple Watch spárována?

Ano, použití hodinek není závislé na přítomnosti jiného zařízení (iPhone, iPad) s aplikací Apple Watch, prostřednictvím kterého přidání karty do hodinek proběhlo. V aplikaci Apple Watch na spárovaném zařízení můžete kartu v hodinkách spravovat, v aplikaci máte dostupné i detaily k transakcím. Doporučujeme občas hodinky s tímto zařízením spárovat z důvodu aktualizace a synchronizace.

Google Pay

Co je to NFC technologie?

NFC je technologie umožňující rychlou a zabezpečenou výměnu dat na velmi krátké vzdálenosti (do 4 cm). Podporuje ji mnoho chytrých telefonů/tabletů, přičemž díky velmi krátké vzdálenosti je komunikace bezpečná a není vyžadována identifikace zařízení.

Jsou platby s Google Pay bezpečné?

Platby pomocí Google Pay jsou bezpečné. Číslo vaší karty není uloženo v mobilu, není sdíleno s obchodníkem, a tak jej nelze zneužít. Chcete-li použít Google Pay pro bezkontaktní transakce, musíte si pro svou bezpečnost nastavit zámek obrazovky. Bez vašeho hesla, gesta či otisku prstu službu nemůžete začít využívat.

Mohu vybírat hotovost z bankomatu bez karty?

Ano, i telefonem si můžete vybrat z bankomatu. Stačí najít takový, který umožňuje bezkontaktní výběry (a těch stále přibývá). Jednoduše rozsvítíte mobil, přiložíte jej ke čtečce (poznáte ji podle symbolu bezkontaktní technologie). A pak už pokračujete jako u klasického výběru z bankomatu – zadáním PIN, výběrem služby, případně bankovek.

Mohu nakupovat na internetu pomocí Google Pay?

S Google Pay můžete nakupovat všude, kde se vám při platbě zobrazí platební metoda GPay. Jde o rychlou a velmi bezpečnou platební metodu. Platební údaje nemusíte znovu zadávat, vezmou se z bezpečně uložené karty ve službě Google Pay.

Nedaří se mi registrovat kartu, jak mám postupovat?

Zkontrolujte, zda je PK aktivní, neskončila její platnost. Jsou zadávané údaje správné? Zkontrolujte číslo karty, její platnost, CVC2 kód opsaný ze zadní strany karty. Je telefonní číslo, na které je odesílána registrační SMS zpráva, aktuální?

Nedaří se mi zaplatit, v čem může být problém?

Zkontrolujte, zda máte zapnutou funkci NFC. Je platební karta aktivní? Neskončila platnost karty? Je Google Pay nastavena jako výchozí platební aplikace? K oddálení telefonu od terminálu mohlo dojít dřív, než telefon dokončil komunikaci s terminálem. Při platbách nad 500 Kč je nutné telefon odemknout. Následujte instrukce na zařízení. Sledujte upozornění o pohybech na svém účtu prostřednictvím SMS nebo e‑mailu. V případě jakékoliv neautorizované změny či nesrovnalostí ohledně pohybů na účtu nás neváhejte ihned kontaktovat.

Jaký je rozdíl mezi Google Pay a Peněženkou Google?

Google Pay je název elektronické platební služby, která umožňuje bezkontaktní placení pomocí mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek. Pro digitalizaci platebních karet a následné placení využívá služba Google Pay mobilní aplikaci, která dříve nesla stejný název, nyní se jmenuje Peněženka Google (v angličtině Google Wallet).

Co dělat v případě ztráty mobilního telefonu?

Zkuste zjistit jeho polohu díky funkci „Najdi moje zařízení“ na www.google.com – mobil je možné na dálku uzamknout novým heslem nebo celý vymazat. Případně kontaktujte banku.

Garmin Pay

Co je to NFC technologie?

NFC je technologie umožňující rychlou a zabezpečenou výměnu dat na velmi krátké vzdálenosti (do 4 cm). Podporuje ji mnoho chytrých telefonů/tabletů, přičemž díky velmi krátké vzdálenosti je komunikace bezpečná a není vyžadována identifikace zařízení.

Je služba bezpečná?

Ano, platby jsou zcela bezpečné. Přidáním karty do služby Garmin Pay se její číslo neukládá do zařízení ani do aplikace. Při placení nejsou údaje o kartě poskytovány ani společnosti Garmin, ani obchodníkům.

Je služba zpoplatněná?

Banka CREDITAS ani aplikace CREDITAS Banking si za službu neúčtují žádný poplatek.

Mohu prostřednictvím hodinek Garmin vybírat hotovost z bankomatu?

Ano, a to v případě, že je bankomat vybaven bezkontaktní NFC čtečkou. Postupujte jako při platbě u obchodníka, jakmile se na hodinkách zobrazí ikona karty, přiložte hodinky ke čtečce bankomatu. Na obrazovce bankomatu budete vždy vyzváni k zadání PIN karty. Dále postupujte dle instrukcí na obrazovce bankomatu.

Jaký PIN mám zadat v případě, že se mi tento požadavek objeví na platebním terminálu nebo bankomatu?

Na platebním terminálu i v bankomatu zadáváte stejný PIN jako při platbě nebo výběru platební kartou (nikoliv bezpečnostní 4ciferné heslo pro aktivaci karty v hodinkách).

Mohu platit hodinkami i v zahraničí?

Ano, platit můžete na bezkontaktních terminálech v ČR i zahraničí. Terminály přijímající bezkontaktní karty by si měly poradit i s hodinkami.

Jak mám postupovat, pokud jsem opakovaně chybně zadal bezpečnostní heslo pro aktivaci karty pro použití na hodinkách?

Bezpečnostní heslo, které se standardně zadává před provedením transakce, je možné zadat 3krát chybně, poté dojde k zablokování. Odblokování je možné přes spárovaný mobilní telefon a aplikaci Garmin Connect – viz služba Garmin Pay – „Obnovit heslo“.

Jaký je nastavený limit pro platby s Garmin Pay?

Limit pro platby u obchodníků a výběry z bankomatů je stejný jako na platební kartě.

Jak poznám na výpisu platbu s Garmin Pay od těch ostatních?

Platbu s Garmin Pay na výpisu ani v internetovém bankovnictví zatím nijak nerozlišujeme od plateb plastovou kartou.

Nedaří se mi přidat kartu do aplikace Garmin Pay. Čím to může být?

Ujistěte se, že:

 • Přidáváte platební kartu vydanou Bankou CREDITAS. Karta musí být platná a aktivní.

 • Zadáváte správné údaje platební karty – celé číslo karty, platnost, CVC2 kód ze zadní strany karty.

 • Jste klikli na volbu odeslání SMS kódu nutného pro registraci.

 • Jste správně opsali kód zaslaný SMS zprávou pro registraci karty.

 • Jste připojeni k internetu (pro registraci karty do mobilní aplikace je nutné, aby byl telefon připojen k internetu).

 • Máte model hodinek Garmin, který podporuje službu Garmin Pay. Musí se jednat o model s podporou NFC technologie – přehled podporovaných modelů je k dispozici na stránkách společnosti Garmin.

Je možné digitalizovat do služby Garmin Pay více platebních karet?

Ano, do služby Garmin Pay můžete uložit více platebních karet. Před platbou či výběrem si vybíráte konkrétní kartu posunem po ciferníku hodinek (nahoru/dolů).

Co mám dělat, pokud jsem ztratil mobil s aplikací Garmin Connect a PK uloženou ve službě Garmin Pay?

Doporučujeme kontaktovat banku a požádat o ukončení příslušné registrace karty v daném zařízení.

Co mám dělat, pokud jsem ztratil Garmin hodinky?

Doporučujeme kontaktovat banku a požádat o ukončení příslušné registrace karty v daném zařízení.

Je nutné blokovat kartu, pokud ztratím mobilní telefon nebo hodinky?

Ne, bezpodmínečně nutné to není, lze ukončit registraci dané karty v zařízení. Zabezpečení karty je však doporučeno.

Pokud vyprší platnost karty a přijde mi obnovená s novou platností, zůstává registrace platná?

Ne. Obnovená karta má sice stejné číslo, ale novou platnost. Je nutné provést novou registraci. V měsíci obnovy se nepodaří obnovenou PK registrovat, odebrání staré + registraci nové je nutné provést po vypršení platnosti původní karty.

Jak je možné, že karta zmizela z hodinek?

Pokud nedošlo delší dobu ke spárování hodinek a mobilního telefonu, mohla být z důvodu nepoužívání karta ze služby odstraněna. V takovém případě stačí spárovat hodinky s mobilním telefonem a provést novou registraci karty. Platnost registrace je shodná s platností karty, maximálně však 3 roky od jejího přidání do služby Garmin Pay.

Spořicí účet

Jaké jsou podmínky pro spořicí účet Banky CREDITAS?

Zřízení, vedení i zrušení spořicího účtu u Banky CREDITAS je zdarma. Spořicí účet si u nás můžete založit i v případě, že ještě nejste naším klientem a nemáte u nás vedený například běžný účet. Výše i četnost vkladů záleží jen na vás a není nijak omezena. Na spořicím účtu máte peníze kdykoliv k dispozici, můžete z něj provádět běžné platby, avšak nelze v něm nastavit inkaso, SIPO či trvalé příkazy. Každý klient u nás může mít vedený pouze jeden spořicí účet.

Ke spořicímu účtu nedostanete platební kartu, transakce ale můžete pohodlně uskutečňovat přes své internetové bankovnictví. Informace o pojištění vkladů na spořicím účtu naleznete v dokumentu Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů.

Jak si mohu založit (zřídit) spořicí účet u Banky CREDITAS?

Založení spořicího účtu u Banky CREDITAS je rychlé a jednoduché. Dle svých možností a potřeb si můžete zvolit jeden ze čtyř způsobů založení tak, aby byl pro vás celý proces co nejpohodlnější.

Spořicí účet si můžete založit:

 1. V mobilní aplikaci (noví i stávající klienti)
  Stáhněte a nainstalujte si do svého mobilu aplikaci CREDITAS Banking z App Store, Google Play nebo AppGallery, v aplikaci se zaregistrujte a nastavte si ověřovací údaje. Pokud dosud nejste naším klientem, připravte si alespoň 2 osobní doklady k ověření totožnosti. V průběhu registrace si vaši identitu ověříme také tím, že na svůj nový účet zašlete 1 Kč z již existujícího účtu vedeného u jiné banky. Hned po dokončení registrace si můžete založit výhodný spořicí účet.

 2. Přes webové stránky (noví klienti)
  Spořicí účet si lze založit také on-line. Pokud dosud nejste naším klientem, musíte se nejdřív zaregistrovat. Předem si připravte 2 osobní doklady k ověření vaší totožnosti. Jako první si vytvoříte přihlašovací údaje do on-line bankovnictví CREDITAS Banking. Poté proběhne vlastní registrace, během které si vaši identitu ověříme také tím, že na svůj nový účet zašlete 1 Kč z již existujícího účtu vedeného u jiné banky. Hned po dokončení registrace si můžete založit výhodný spořicí účet.

 3. V internetovém bankovnictví
  Jako náš stálý klient si můžete spořicí účet snadno založit ve svém internetovém bankovnictví. Pro vstup do internetového bankovnictví použijte své přihlašovací údaje. Pokud údaje nemáte nebo se o internetovém bankovnictví chcete dozvědět více, navštivte tuto stránku.

 4. Na pobočce
  Se založením spořicího účtu vám také rádi pomohou naši bankéři na kterékoli z našich poboček.

Jak se úročí spořicí účet Banky CREDITAS?

Aktuální úroková sazba je uvedena v aktuálně účinném oznámení Banky o úrokových sazbách. Úrokové výnosy se na váš spořicí účet připisují vždy poslední den v měsíci. Zároveň dochází k jejich kapitalizaci, tedy zhodnocování.

Jak lze vložit peníze na spořicí účet u Banky CREDITAS?

Na spořicí účet si můžete peníze zdarma převést z jakéhokoliv účtu přes své internetové bankovnictví. Vklad hotovosti je možné uskutečnit také na jedné z našich poboček – vklady do 500 000 Kč včetně jsou zdarma, za vklad nad tuto částku zaplatíte dle aktuálního sazebníku.

Jak jsou pojištěny vklady?

Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro na klienta (např. 2 500 000 Kč při kurzu 25 Kč za euro) v součtu zůstatků na depozitních účtech jednotlivého klienta naší banky. Garantem ochrany vkladů klientů bank je Garanční systém finančního trhu.

Spoření Richee Junior

Komu je produkt určen?

Spoření Richee Junior (dětský spořicí účet) je určeno pro děti a mládež od narození do dovršení 18 let (zletilosti). Na jedno rodné číslo může být zřízeno jedno spoření.

Kdo může spoření založit?

Založit spoření může pro dítě od 0 do 15 let pouze zákonný zástupce. Děti od 15 let si mohou spoření založit účet samy.

Kde lze zřídit Spoření Richee Junior?

Spoření Richee Junior lze založit na kterékoli pobočce Banky CREDITAS nebo online přímo v aplikaci CREDITAS Banking.

Jaké doklady potřebuji k založení dětského spořicího účtu?

K založení Spoření Richee Junior je třeba identifikovat dítě i jeho zákonného zástupce (zpravidla rodič). U dětí ve věku od 0 do 15 let se předkládá rodný list. Identifikace dětí ve věku od 15 do 17 let včetně probíhá na základě předložení jejich občanského průkazu a rodného listu v případě, že zákonný zástupce bude v roli disponenta.

Je možné veškeré peníze ze Spoření Richee Junior kdykoli vybrat?

Nikoli, až do dosažení 18 let dítěte je nakládání s naspořenými penězi omezeno měsíčním limitem. Tento limit je sdílený a platí jak pro samotné dítě, tak i pro rodiče. K převodu celé částky uložené na účtu, která převyšuje stanovený limit, může být vyžadováno doložení souhlasu soudu. Výši měsíčních limitů naleznete v obchodních podmínkách.

Spořicí vklad

Co je spořicí vklad?

Spořicí vklad 1M je spořicí produkt s 33denní výpovědní dobou vkladu (Spořicí vklad 1M). Spořicí vklad 3M je spořicí produkt s 99denní výpovědní dobou vkladu (Spořicí vklad 3M).

Kdy můžu vybrat jistinu a úroky?

Výběr jistiny a úroků je možný po uplynutí 33denní výpovědní doby u Sporicího vkladu 1M a po uplynutí 99denní výpovědní doby u Sporicího vkladu 3M. Výpověď je možné podat na konkrétní částku nebo celý zůstatek.

Je nějak omezeno nakládání s peněžními prostředky na spořicím vkladu?

Peněžní prostředky na spořicím vkladu jsou disponibilní pouze během dispoziční doby a pouze do výše stanovené ve výpovědi. U spořicího vkladu je možné provádět pouze jednorázové tuzemské příkazy k úhradě, a to pouze v průběhu dispoziční doby maximálně do výše disponibilního zůstatku (vypovězené částky). U spořicího vkladu není možné provádět trvalé příkazy, inkasa a SIPO. Taktéž k němu nelze zřídit platební kartu.

Jak nahlásit výpověď?

Výpověď vkladu můžete podat na kterékoli naší pobočce nebo ve svém internetovém bankovnictví. V rámci výpovědi si volíte, kdy začne běžet výpovědní doba a částku, kterou chcete vybrat (konkrétní částka nebo celý zůstatek).

Co je dispoziční doba?

Tzv. dispoziční doba nastává po uplynutí příslušné výpovědní lhůty. Dispoziční doba trvá 7 kalendářních dní a během této doby jsou Klientovi vypovězené peněžní prostředky k dispozici. Poté jsou peněžní prostředky na spořicím vkladu opět fixovány. Výběr peněžních prostředků včetně úroků není mimo dispoziční dobu možný. V dispoziční době není vypovězená částka úročena.

Termínovany vklad

Co jsou termínované vklady?

Termínované vklady jsou jednorázovým vkladem, na kterém se vám po dobu uložení zhodnocuje vklad garantovanou úrokovou sazbou. Minimální výše vkladu je 5 000 Kč nebo 250 eur, vklady jsou přitom pojištěny, a to až do souhrnné výše odpovídající 100 000 eur. Počet termínovaných vkladů není omezen, sjednat si jich můžete, kolik chcete.

Termínovaný vklad je možné si sjednat na 1 měsíc (pouze v EUR), 3 měsíce (pouze v EUR), 6 měsíců, 1 rok, 2 roky, 3 roky, 5, 7 nebo 10 let. Vklad se po sjednanou dobu trvání zúročuje pevně stanovenou úrokovou sazbou dle sjednaného období.

Termínované vklady nejsou určené pro běžný platební styk a s uloženými penězi nelze po sjednané období volně disponovat.

Jak založit termínovaný vklad?

K založení termínovaného vkladu je třeba mít ve stejné měně běžný účet, na který si budete posílat peníze, jež chcete vložit na nový termínovaný vklad. Pokud dosud nejste naším klientem, je třeba se nejprve zaregistrovat (on-line, v mobilní aplikaci, na pobočce) a zřídit běžný účet. Pokud již běžný účet máte, můžete si termínovaný vklad založit v internetovém či mobilním bankovnictví CREDITAS Banking, nebo na kterékoli naší pobočce.

Po založení termínovaného vkladu automaticky převedeme sjednanou částku z vašeho běžného účtu na nový termínovaný vklad. Od tohoto okamžiku se začne počítat sjednané období termínovaného vkladu. Je proto třeba, abyste na váš běžný účet před nebo po založení termínovaného vkladu převedli potřebnou částku. Na tento převod máte 45 dní od uzavření smlouvy o termínovaném vkladu. Pokud v uvedené lhůtě peníze na běžný účet nepřevedete, bude vaše žádost ukončena a termínovaný vklad vám nezaložíme.

Jaké jsou výnosy termínovaných vkladů?

Výnos termínovaného vkladu odpovídá výši úrokové sazby, kterou se vklad zhodnocuje. Úroková sazba je pevně stanovena po celou dobu trvání termínovaného vkladu a její výše odpovídá, resp. se liší dle sjednané doby trvání.

Kdy končí termínovaný vklad?

Termínovaný vklad končí po uplynutí posledního dne sjednaného období trvání, v případě opakovaného termínovaného vkladu pak uplynutím posledního dne aktuálně běžícího období trvání, ve kterém bylo opakování ukončeno.

V případě, že máte opakovaný termínovaný vklad, tak automatické opakování zrušíte podáním žádosti o jeho ukončení, a to nejpozději v den předcházející dni otočky. Žádost lze podat prostřednictvím formuláře na pobočce nebo v internetovém bankovnictví.

Předčasné ukončení je možné jen u termínovaných vkladů uzavřených do 31. 3. 2022. Banka si v tomto případě účtuje 2 % z vybírané částky, minimálně však 1 000 Kč.

Jak funguje termínovaný vklad u Banky CREDITAS?

Termínovaný vklad si sjednáte jednoduše na pobočce, online, v internetovém bankovnictví nebo také v mobilní aplikaci. Vybrat si můžete jednorázový nebo opakovaný termínovaný vklad. Výhodou termínovaného vkladu je garantovaná úroková sazba při jakékoliv výši vkladu. Informace o pojištění termínovaného vkladu naleznete v dokumentu Informace o systému pojištění pohledávek z vkladů.

Po počátečním vkladu se vaše peníze začnou zhodnocovat. Vklad je úročen úrokovou sazbou uvedenou v den zřízení termínovaného vkladu a ve výši dle sjednané doby trvání termínovaného vkladu.

Jak jsou pojištěny vklady?

Vklady jsou ze zákona pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro na klienta (např. 2 500 000 Kč při kurzu 25 Kč za euro) v součtu zůstatků na depozitních účtech jednotlivého klienta naší banky. Garantem ochrany vkladů klientů bank je Garanční systém finančního trhu.

Podřízený vklad

Co je podřízený vklad?

Podřízený vklad je vkladový produkt, který se podobá termínovaným vkladům, ale není pojištěný.

Vlastníkem pohledávky z Podřízeného vkladu je klient. Peněžní prostředky tvořící podřízený vklad jsou svým charakterem podřízenou pohledávkou a banka je zahrnuje do svého kapitálu (kapitál tier 2). Z charakteru podřízené pohledávky vyplývá, že v případě likvidace či úpadku společnosti jsou podřízené pohledávky uspokojeny až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek.

Jedná se o dlouhodobý depozitní produkt s garantovanou úrokovou sazbou vyšší, než je obvyklé u termínovaných vkladů. Minimální částka vkladu je 100 000 Kč s dobou splatnosti 5, 6, 7 nebo 10 let.

Můžu podřízený vklad vypovědět nebo převést na jinou osobu?

Vlastníkem podřízeného vkladu jste přímo vy po celou dobu jeho trvání. Podřízený vklad tedy nelze předčasně vypovědět ani převést na někoho jiného.

Je podřízený vklad pojištěný?

Podřízený vklad je nepojištěný produkt.

Internetové bankovnictví

Jak se přihlásím do internetového bankovnictví?

Do bankovnictví se přihlásíte přihlašovacím jménem a heslem, a následně vložením kódu z SMS. Pokud používáte naši mobilní aplikaci CREDITAS Banking, máte navíc možnost využít velmi pohodlnou variantu přihlášení QR kódem.

Co když si nepamatuji přihlašovací jméno nebo heslo?

Pokud jste zapomněli přihlašovací údaje do internetového bankovnictví, nemějte obavy. Stavte se na kterékoli z našich poboček, kde společně vytvoříme nové přístupy. Aktuální provozní dobu najdete na stránkách jednotlivých poboček.

Můžu CREDITAS Banking používat na více počítačích?

Ano, používání bankovnictví na více počítačích nebo tabletech není žádný problém. Není nutná instalace certifikátů ani jiné podobné složitosti. Stačí se přihlásit pomocí SMS a přihlašovacích údajů nebo QR kódem s mobilní aplikací CREDITAS Banking.

Mohu CREDITAS Banking využívat jako firemní bankovnictví?

Aktuálně můžete využívat funkce firemního bankovnictví, které splňují požadavky většiny našich klientů – jednorázové i hromadné platby, cosigningové centrum či vlastní třídění účtů.

Mohu si založit CREDITAS Banking bez produktů, bez nutnosti chodit na pobočku?

Ano, samozřejmě je to možné. Vše probíhá plně on-line bez nutnosti chodit na pobočku, čekat na kurýra se smlouvami apod. Stačí si stáhnout mobilní aplikaci CREDITAS Banking a projít krátkou vstupní registrací. Přímo přes aplikaci vyplníte údaje o své osobě a dodáte potřebné podklady. Podrobnější informace najdete zde.

Komu se můžu ozvat s dotazy ohledně CREDITAS Banking?

S jakýmkoli dotazem či problémem nám můžete zavolat na infolinku 800 888 009 nebo napsat na e-mail [email protected].

Mobilní aplikace

Jak si můžu mobilní aplikaci CREDITAS Banking stáhnout?

Jednoduše na všech hlavních storech s mobilními aplikacemi. Stačí chytrý telefon nebo tablet a připojení k internetu.

Jak je aplikace zabezpečená?

Aplikace podléhá přísným standardům České národní banky, je proto zabezpečená stejně jako jakékoliv mobilní bankovnictví, na které jste zvyklí. Bezpečnosti ale není nikdy dost, proto Mobilní aplikace CREDITAS Banking bezplatně nabízí nadstandardní službu Sandblast od společností AEC a Checkpoint, která vás okamžitě upozorní na případné riziko. Více o zabezpečení se dozvíte zde.

Mám internetové bankovnictví CREDITAS. Musím se do mobilní aplikace CREDITAS Banking registrovat?

Žádná registrace není potřeba. Stačí si jednoduše stáhnout aplikaci, a přihlásit se údaji, které používáte pro přístup do stávajícího internetového bankovnictví CREDITAS Banking.

Je potřeba mít pro využívání aplikace nějaký produkt Banky CREDITAS?

Pro plnohodnotné využívání aplikace nemusíte vlastnit ani zakládat žádný z výhodných produktů Banky CREDITAS.

Jak funguje připojení účtů z jiných bank do CREDITAS Banking?

Připojení účtů z jiných bank umožňuje správu všech vašich účtů v jedné aplikaci, a to díky bezpečnému zpřístupnění dat napříč bankovním trhem nařízenému evropskou směrnicí PSD2. V současné době je možné do mobilní aplikace CREDITAS Banking připojit 12 českých a 6 slovenských bank. Připojení účtu z jiné banky do aplikace je zcela bezpečné a vždy pod vaší kontrolou. Více informací se dozvíte zde.

Bankovní identita

Co je to bankovní identita?

Bankovní identita je služba, díky které máte bezpečnou možnost ověření vaší totožnosti na internetu. To vám přináší mnoho výhod a šetří čas, protože můžete komunikovat a vyřizovat různé věci na úřadech i soukromých firmách on-line z pohodlí vašeho domova.

Kde a jak využiji bankovní identitu?

S naší bankovní identitou můžete snadno a pohodlně přes internet řešit například tyto situace:

 • zažádat o příspěvek na bydlení či na dítě,

 • podat daňové přiznání,

 • komunikovat s dodavateli energií či zažádat o dotace,

 • nakoupit zboží všude tam, kde je požadováno ověření totožnosti nebo věku,

 • propojit se se zdravotní pojišťovnou bez nutnosti chodit osobně na pobočku,

 • a mnoho dalších.

Kompletní seznam služeb, kde můžete bankovní identitu využít, najdete na webech oficiální autority identitaobcana.cz a Bankovní identita, a.s.

Jaký je rozdíl mezi bankovní identitou, Bank ID a identitou občana?

Bankovní identita, BankID nebo také identita občana jsou různá pojmenování jedné a téže služby. Všechny vám umožní se pomocí přihlašovacích údajů do CREDITAS Banking bezpečně ověřit a přihlásit při využívání služeb státní sféry. Bankovní identitu provozujeme ve spolupráci s oficiálními autoritami identitaobcana.cz a Bankovní identita, a.s.

Za jakých podmínek můžu využívat bankovní identitu?

Pokud jsme se s vámi již viděli osobně na naší pobočce, budete mít bankovní identitu k dispozici automaticky spolu s internetovým bankovnictvím. Pokud ne, stavte se u nás a identitu vám zajistíme jednoduše a zdarma.

Jak je to s bezpečností bankovní identity?

Využívání bankovní identity je velmi bezpečné, jelikož službu poskytují samy banky. Provoz těchto systémů je pod neustálým dohledem. Úřady ani firmy nikdy neuvidí vaše heslo či jiné přihlašovací údaje, a ani žádné údaje o vašich bankovních produktech. Nemusíte se tedy bát, že by v případě jejich napadení mohlo být ukradeno vaše heslo pro přihlášení do banky. Nastavení bankovní identity máte navíc pod plnou kontrolou v rámci svého internetového bankovnictví.

Je možné bankovní identitu zařídit on-line?

Abyste mohli využívat bankovní identitu, je potřeba, abychom se alespoň jednou viděli osobně. Jen tak je možné zaručit ověření vaší osoby i v on-line světě.

Proč mám bankovní identitu zapnutou, i když jsem ji sám nepotvrzoval?

Věříme, že bankovní identita vám přinese spoustu dobrého, a tak vám ji při splnění podmínek poskytujeme automaticky a zdarma. Pokud si chcete bankovní identitu dočasně pozastavit nebo zcela zrušit, můžete tak učinit v CREDITAS Banking pro počítače nebo pro mobily.

Jak mám postupovat, když bankovní identitu nechci využívat?

Pokud si chcete bankovní identitu dočasně pozastavit nebo zcela zrušit, můžete tak učinit v CREDITAS Banking pro počítače nebo pro mobily. Bankovní identitu je samozřejmě možné později znovu zapnout nebo založit.

Vidím možnost se do portálu občana / e-shopu přihlásit přes bankovní identitu Banky CREDITAS, ale přihlášení nefunguje.

Bankovní identitu klientům postupně spouštíme od 1. 4. 2023. Nastavení služby si můžete ověřit ve svém internetovém bankovnictví. Bankovní identitu Banky CREDITAS lze aktuálně využívat pro služby úřadů a státních institucí. Ověření totožnosti pro přístup k soukromým společnostem, jako jsou pojišťovny, lékaři či e-shopy, připravujeme na další měsíce letošního roku.

Autentizace při platbách kartou

Jak poznám, kterou metodou budu platby kartou na internetu potvrzovat?

Potvrzování online plateb u obchodníků podporujících 3D Secure je možné dvojím způsobem – prostřednictvím mobilní aplikace CREDITAS Banking, nebo prostřednictvím jednorázového kódu z SMS v kombinaci s vámi nastaveným ePIN. V aplikaci máte potvrzování on-line plateb u jednotlivých karet automaticky zapnuto. Při autorizaci platby vám tak na mobilní telefon přijde notifikace, která kliknutím otevře potvrzovací obrazovku. Pokud aplikaci CREDITAS Banking nepoužíváte nebo jste si potvrzování v aplikaci vypnuli, automaticky se vám nabídne ověření přes SMS a ePIN, a to i v případě, pokud jste si dosud ePIN nenastavili. Jestli nemáte ePIN nastavený, bude nutné ePIN v internetovém bankovnictví nejprve nastavit a pak můžete platit (pozor – původní platbu nepůjde dokončit, po nastavení ePIN bude nutné opět iniciovat novou platbu).

V některých případech nemusí být dodatečné silné ověření vyžádáno. Stává se u obchodníků nepodporujících 3D Secure platby. Obchodníky podporující 3D Secure platby poznáte podle toho, že na platební bráně eshopu je uvedeno logo Mastercard ID Check nebo logo Mastercard SecureCode. Dále nemusí být dodatečné silné ověření vyžadováno v případě, že jde o platbu nízkých částek, opakující se platbu u stejného obchodníka apod. U těchto situací je uplatněna tzv. výjimka ze silného ověření – viz níže.

Jak mám postupovat, pokud chci autorizovat on-line platby kartou přes aplikaci CREDITAS Banking?

Funkce autorizace on-line plateb se nastavuje přímo v aplikaci v detailu konkrétní platební karty a je automaticky zapnutá. Pokud si chcete upravit nastavení u konkrétní karty, přihlaste se do mobilní aplikace, zvolte ikonku ozubeného kolečka a v záložce Karty se vám zobrazí seznam vašich platebních karet. Přejděte do detailu konkrétní karty a potáhnutím si zapněte / vypněte autorizaci on-line transakcí v aplikaci. Pokud si autorizaci on-line transakcí vypnete, bude automaticky zvolena druhá metoda, tj. ověření přes kód z SMS v kombinaci s ePIN (tento způsob je možné využít i v případě, že máte autorizaci on-line transakcí přes appku povolenou, ale nechcete ji využít, je to záložní způsob; ePIN proto doporučujeme mít pro danou kartu nastavený, a to i v případě, že primárně ověřujete platby přes aplikaci CREDITAS Banking).

Jak potvrzení on-line platby přes aplikaci CREDITAS Banking probíhá?

Po zadání platebních údajů na stránce či v aplikaci e-shopu vám zašleme notifikaci, která kliknutím otevře potvrzovací obrazovku platby. Zkontrolujete, že údaje o platbě jsou správné, a platbu potvrdíte otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním MPIN kódu, který používáte pro přihlašování do aplikace CREDITAS Banking. Pozor na záměnu kódů PIN, MPIN a ePIN – viz níže.

Jak poznám, že byla platba úspěšně dokončena? Objeví se v aplikaci nějaké potvrzení?

Výsledek platby se nezobrazuje přímo v aplikaci CREDITAS Banking, protože v aplikaci probíhá pouze část platebního potvrzení. Výsledek platby se zobrazí přímo na stránce e-shopu nebo v aplikaci obchodníka. Pokud pro zadání platby i její potvrzení používáte stejné zařízení, z aplikace CREDITAS Banking nemusí dojít automaticky k přesměrování zpět na stránku obchodníka. Pokud k automatickému přesměrování nedojde, stránku e-shopu či aplikaci obchodníka si znovu otevřete a zkontrolujte výsledek platby.

K čemu slouží PIN a k čemu ePIN?

Při fyzickém použití karty na bankomatu či v obchodě na terminálu zadáváte PIN karty. PIN jste dostali buď v tištěné podobě, nebo jste si jej zvolili v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci přímo u konkrétní karty, PIN si lze také změnit na bankomatu.

Při potvrzování plateb kartou na internetu (u obchodníků podporujících 3D Secure) zadáváte údaje podle použité autorizační metody:

 • V mobilní aplikaci CREDITAS Banking kód PIN (neboli MPIN, který používáte pro přihlášení do této aplikace); MPIN pro přihlášení do aplikace nezadáváte, pokud máte nastavené ověření biometrickými údaji (v takovém případě platbu potvrdíte jednoduše otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje / dle možností vašeho mobilního zařízení).

 • V internetovém bankovnictví kombinací kódu ePIN a kódu z SMS zprávy, které zapíšete do příslušných polí formuláře.

Musím mít pro použití mobilní aplikace CREDITAS Banking přístup k internetu?

Ano, v opačném případě by vám nemohla být doručena notifikace a nefungovalo by ani samotné potvrzení platby.

Nepřišla mi notifikace pro potvrzení platby z mobilní aplikace CREDITAS Banking. Čím to může být a jak postupovat?

Pro příjem notifikace je nutné být online a mít povoleno zasílání oznámení pro aplikaci CREDITAS Banking. Pokud jste na mobilu připojeni k internetu, platbu můžete potvrdit přímo v aplikaci - i bez doručené notifikace. Na přihlašovací stránce aplikace CREDITAS Banking klikněte na ikonu zámečku – tím si otevřete obrazovku s čekajícími autorizacemi k potvrzení, kde platbu můžete potvrdit. Pokud na mobilu nemáte přístup k internetu, použijte variantu ověření platby kódem z SMS v kombinaci s ePIN – v zobrazeném 3D Secure okně máte možnost se přepnout na náhradní způsob ověření prostřednictvím SMS, po volbě této metody je vám zaslána SMS zpráva s kódem, kterou zadáte do příslušného pole, dále je nutné zadat ePIN. K automatickému přepnutí na metodu ověření přes SMS a ePIN dojde v případě, pokud notifikaci v aplikaci CREDITAS Banking do 5 minut nepotvrdíte (po 5 minutách bez reakce se automaticky odešle kód SMS zprávou). 3D Secure okno, které se vám na stránce obchodníka po zadání platebních údajů zobrazí, obsahuje také užitečnou Nápovědu, která vám poskytne všechny potřebné rady ke správnému postupu.

Jak si nastavit notifikace z aplikace CREDITAS Banking, přes které snadno potvrdím online platby?

Pokud máte zájem dostávat notifikace, doporučujeme zkontrolovat nastavení vašeho mobilního telefonu a zapnout zasílání oznámení u mobilní aplikace CREDITAS Banking. Nezapomeňte prosím, že pro doručení notifikací je potřeba být připojený k internetu.

Budu ePIN potřebovat, když používám mobilní aplikaci CREDITAS Banking?

I tak vám doporučujeme ePIN nastavit. Sice jej pravděpodobně nebudete potřebovat, může vám ale pomoct, pokud nebudete mít přístup k internetu nebo budete mít potíže s ověřením přes aplikaci. Potvrzení platby přes SMS a ePIN můžete použít jako náhradní způsob ověření. Je tedy lépe být předem připraven.

Je možné použít ePIN opakovaně?

Ano, ePIN je platný, dokud si nenastavíte nový. Při nastavení nového ePIN přes internetové bankovnictví CREDITAS Banking je nový ePIN platný ihned.

Platbu s kódem z SMS a ePIN nelze provést, čím to může být?

Patrně zadáváte chybně některou z hodnot, SMS nebo ePIN. Ověření prostřednictvím kódu se nabízí všem klientům, kteří nemají povolenou autorizaci on-line plateb v mobilní aplikaci CREDITAS Banking nebo aplikaci nepoužívají. To znamená, že se nabízí nejen klientům, kteří mají ePIN už nastavený, ale taky klientům, kteří si ePIN ke kartě zatím nenastavili. Pokud si nejste jisti, zda máte ePIN nastavený nebo jaká je jeho hodnota, můžete jej na detailu karty v internetovém bankovnictví CREDITAS Banking zkontrolovat a případně nastavit. Problém může být také v tom, že jste si ePIN nastavili až poté, co se platba vygenerovala. Nově nastavená hodnota ePIN se zpětně do zadávané platby neprováže, tj. i když budete zadávat správnou hodnotu nově nastaveného ePIN, platba bude zamítnuta z důvodu zadání chybného ePIN. V případě, že si nastavíte nový ePIN, je vždy nutné opětovně iniciovat platbu (nelze dokončit tu předchozí „rozdělanou“).

Opakovaně jsem zadal chybný ePIN a tento způsob ověřování plateb mám nyní zablokovaný. Co můžu dělat?

Pokud zadáte ePIN opakovaně (3x) chybně, dojde z bezpečnostních důvodů k jeho zablokování, a to do půlnoci daného dne. Po půlnoci se ePIN automaticky odblokuje a půjde vám platbu tímto způsobem (potvrzením přes kód z SMS a ePINem) potvrdit. Další možností je zkontaktovat banku a požádat o dřívější odblokování ePIN nebo potvrdit platbu přes mobilní aplikaci CREDITAS Banking (stáhněte si aplikaci, přihlaste se a metoda ověření on-line plateb přes aplikaci se na platební kartě automaticky povolí). Jakmile znovu provedete platbu, ověření proběhne již přes mobilní aplikaci, jednoduše a pohodlně.

Můžu přes aplikaci CREDITAS Banking autorizovat platby u více karet?

Ano, v aplikaci je možné autorizovat on-line platby u všech vašich platebních karet. Tento způsob ověření máte na kartě, případně kartách vždy povolený, samozřejmě si můžete tento způsob potvrzení v aplikaci na detailu konkrétní karty vypnout dle vlastních preferencí.

Můžu používat pro různé karty rozdílný způsob ověřování plateb?

Ano, pro jednotlivé karty můžete využít oba způsoby ověřování plateb. U všech karet se můžete rozhodnout používat jak autorizaci přes mobilní aplikaci CREDITAS Banking, tak možnost ověření platby přes SMS a ePIN (případně tuto variantu využít jako náhradní řešení). Nastavení můžete upravit v detailu platební karty u volby "Povolit autorizaci on-line transakcí v aplikaci".

Platím kartou na internetu, ale platba proběhla bez potvrzení v aplikaci CREDITAS Banking nebo bez zadání SMS a ePIN. Je to v pořádku?

Ano, taková situace může nastat. Aby zůstal zachován komfort používání a současně nebyla ohrožena bezpečnost, legislativa stanovuje několik výjimek ze silného ověření. Při platbě probíhá na pozadí vyhodnocení, zda bude dodatečné ověření vyžádáno, či nikoliv. Výjimka z ověření může být uplatněna například u plateb nízkých částek, opakujících se plateb u stejného obchodníka atd. Další možnost je, že obchodník nepoužívá bezpečnostní protokol 3D Secure a dodatečné ověřování totožnosti držitele karty tak vůbec nepodporuje. 3D Secure je rozšířen především v Evropě, obchodníka poznáte podle loga "Mastercard SecureCode" nebo "Mastercard ID Check" na stránce pro zadání platebních údajů. Pokud toto logo chybí a s obchodníkem nemáte předchozí zkušenosti, doporučujeme nákup v takovém e-shopu dobře zvážit.

Informace pro spotřebitele

Chcete řešit spory s bankou on-line?

Spotřebitelský spor s bankou můžete řešit také prostřednictvím online formuláře na internetových stránkách https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Bližší informace uvádíme v článku 6 Závěrečná ustanovení Reklamačního řádu, který naleznete zde.

Staňte se naším
klientem

Zaregistrujte se a získáte přístup do online bankovnictví. V něm poté můžete dokončit plnou registraci a zakládat naše produkty.
Online, rychle a kdykoli.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.