Důležité dokumenty

Rychlé odkazy


Vyhledávání dokumentů

Důležité dokumenty

Rychlé odkazy


Vyhledávání dokumentů

Pojištění

* v případě pojištění osobních věcí a zavazadel, odpovědnosti za způsobenou škodu, storna cesty, neuskutečnění zájezdu, nevyužité dovolené, veterinární léčby, spoluúčasti na věci půjčené, přenosné elektroniky či sportovního vybavení
** v případě pojištění léčebných výloh, pojištění následné lékařské péče, nadstandardní asistenční a právní služby, přerušení nastoupené cesty, přivolání opatrovníka/psychologa/sociálního pracovníka a pojištění pobytu v nemocnici

*** trvalé následky úrazu, smrt úrazem, pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy, doba nezbytného léčení