Společenská odpovědnost

Banka CREDITAS není jen stabilní finanční institucí. Jsme také transparentní a společensky odpovědnou společností, a proto naše podnikání nevnímáme jen jako byznys, ale klademe důraz i na jeho širší společenský rozměr.

Principy společenské odpovědnosti mají pevnou pozici v našich firemních hodnotách. Základními kameny Banky CREDITAS jsou spokojení zaměstnanci, péče o životní prostředí a podpora veřejně prospěšných projektů spojených s pomocí těm, kdo ji nejvíce potřebují.


Spokojení zaměstnanci

Lidé jsou základním předpokladem našeho úspěchu a růstu, spokojenost zaměstnanců je proto pro nás velice důležitá.Životní prostředí

Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nám není lhostejné. Podporujeme recyklaci odpadu, v našich prostorách máme nádoby na separaci běžného odpadu i místa pro sběr použitých baterií.Podpora nejpotřebnějším

Pomoc místním komunitám je součástí společenské odpovědnosti banky již od jejího vstupu na český trh. Od roku 2018 jsme hlavním partnerem Společně pro děti o.p.s. Tato obecně prospěšná společnost pomáhá opuštěným a sociálně znevýhodněným dětem splnit jim jejich sny.