Společenská odpovědnost

Banka CREDITAS není jen stabilní finanční institucí. Jsme také transparentní a společensky odpovědnou společností, a proto naše podnikání nevnímáme jen jako byznys, ale klademe důraz i na jeho širší společenský rozměr.

Principy společenské odpovědnosti mají pevnou pozici v našich firemních hodnotách. Základními kameny Banky CREDITAS jsou spokojení zaměstnanci, péče o životní prostředí a podpora veřejně prospěšných projektů spojených s pomocí těm, kdo ji nejvíce potřebují.

Spokojení zaměstnanci

Lidé jsou základním předpokladem našeho úspěchu a růstu, spokojenost zaměstnanců je proto pro nás velice důležitá.

Dbáme na příjemné a kvalitní pracovní prostředí a podporujeme silné stránky našich pracovníků. Umožňujeme zaměstnancům sladit pracovní a osobní život. Podporujeme týmové kulturní i sportovní aktivity a snažíme se budovat mezi zaměstnanci důvěru a přátelskou atmosféru. Praktikujeme open door policy. Dveře u nás má pro své kolegy neustále otevřené i vedení banky.

Životní prostředí

Prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, nám není lhostejné. Podporujeme recyklaci odpadu, v našich prostorách máme nádoby na separaci běžného odpadu i místa pro sběr použitých baterií.

V rámci banky upřednostňujeme materiály a postupy, které minimalizují negativní dopady na životní prostředí a jsou ekologicky nezávadné. Pro naše služební cesty v maximální možné míře využíváme ekologicky příznivé způsoby dopravy – vlaky a MHD.

Banka CREDITAS dlouhodobě směřuje k paperless office – bezpapírovému kancelářskému prostředí. Většinu svých dokumentů bezpečně uchováváme v elektronické podobě. Papírem šetříme i na pobočkách, kde mohou klienti podepisovat smlouvy elektronicky na tabletech.

Podpora nejpotřebnějším

Společně pro děti o.p.s.

Pomoc místním komunitám je součástí společenské odpovědnosti banky již od jejího vstupu na český trh. Od roku 2018 jsme generálním partnerem Společně pro děti o.p.s. Tato obecně prospěšná společnost pomáhá opuštěným a sociálně znevýhodněným dětem splnit jim jejich sny.

Podporuje děti, jejichž rodiny se ocitly ve složité životní situaci a také ty, které vyrůstají bez rodičů. Umožňuje holkám a klukům věnovat se aktivitám, které je baví. I díky tomu je jejich dětství hezčí a start do života snazší. Banka CREDITAS pomáhá nejen finančně, do pomoci se zapojují také její zaměstnanci. Pořádáme Dobrovolnické dny, během nichž zaměstnanci pomáhají této neziskové organizaci. Ve spolupráci s o.p.s. Společně pro děti pořádáme celofiremní sbírku oblečení, hraček a sportovního vybavení, které poté putuje do dobročinných bazárků. Společně pro děti pak přímo obdarovává děti v dětských domovech a Klokáncích nebo používá výtěžek prodeje na projekt Společně pro děti DO ŠKOL a finančně pomáhá dětem ze sociálně slabších rodin, aby se mohly věnovat svým oblíbeným mimoškolním aktivitám. Podporujeme i projekt Odvaha darovat, v němž si dárci mohou sami vybrat, kterému dítěti na jakou konkrétní potřebu chtějí přispět.

Mise nový domov

Podporujeme projekt Mise nový domov, v němž televize Nova představuje příběhy lidí, kteří to v životě nemají jednoduché a často žijí v nedůstojných podmínkách.

Tým vedený moderátorkou Terezou Pergnerovou se jim snaží vytvořit hezké zázemí a dát jim šanci na nový začátek. Jsme rádi, že jsme se mohli stát partnerem pořadu, protože lidí, kteří potřebují pomoc, je mnoho. „Je to úžasný projekt, který pomáhá lidem, se kterými se život nemazlí. A nám ostatním ukazuje, jaké máme štěstí a jak je důležité nebýt lhostejný ke svému okolí,“ hodnotí naši pomoc projektu Mise nový domov Lucie Brunclíková,ředitelka komunikace a vnějších vztahů skupiny CREDITAS. 

Podpora dobrovolnických aktivit

Podporujeme také zaměstnance, kteří se účastní dalších dobrovolnických aktivit, a to i takových, na kterých Banka CREDITAS aktuálně sama nespolupracuje. Zaměstnancům aktivním v dobrovolnictví se snažíme vyjít vstříc, ať již úpravou pracovní doby nebo poskytnutím jiného typu podpory.

Pokud se chcete stát součástí společensky zodpovědné Banky CREDITAS, navštivte stránku Kariéra. Rádi vám ukážeme, že spokojenost zaměstnanců u nás není pouhou frází, ale příjemnou realitou.