Investování může vaše úspory lépe ochránit

Správná strategie investování může vaše úspory i přes všechna možná rizika lépe ochránit a usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Cenné papíry v nabídce

Investiční fondy

Určené jak pro zhodnocení volných finančních zdrojů, tak i pro vytváření rezerv díky pravidelnému investování.

Dluhopisy

Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých skupin.

Vzdělávejte se

Že je vzdělání jednou z oblastí, do které bychom měli investovat v průběhu celého života, je nasnadě. Pojďte se podívat na téma investování a s tím související zhodnocení majetku.

Investujte online či na pobočce

Online

Snadná realizace investičních pokynů prostřednictvím internetového bankovnictví Banky CREDITAS či v aplikaci CREDITAS Invest App.

Na pobočce

Žádosti a pokyny ke koupi či prodeji cenných papírů lze podávat každý pracovní den na pobočkách Banky CREDITAS.

Prémiové investování

Veškerý servis ohledně investování do fondů kvalifikovaných investorů poskytuje tým prémiových bankéřů.

Investice s sebou nese rizika

S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.


Proč investovat?

Důvodů, proč začít investovat, existuje celá řada. Někoho trápí inflace a investuje pro ochranu svých úspor, někdo obdivuje staré automobily, a proto investuje do jejich pořízení pro svoji sbírku. Většina z vás se však dívá do budoucnosti. Správná strategie investování může usnadnit cestu ke splnění vašich přání.


Dáte svým penězům
šanci růst

Peníze "pod matrací" svoji hodnotu rychle ztrácí. Ty, které investujete, dostanou šanci, aby se jejich hodnota znásobila.

Vytváříte si pravidelný
pasivní příjem

Investováním peněz si můžete vytvořit pravidelný pasivní příjem, jejich udržování přitom vyžaduje minimální úsilí.

Bráníte inflaci znehodnocovat
váš majetek

Inflace snižuje hodnotu vašich vydělaných peněz. Tím, že je budete investovat, se proti ní můžete aktivně bránit.

Vyznáte se v investičních pojmech?

Dluhopis je cenný papír, který svému majiteli uděluje dvě zásadní práva: právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a právo na vyplacení stanovených výnosů za podmínek daných při vydání dluhopisu.

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

V případě investování do dluhopisů toto propagační sdělení nenahrazuje v žádném případě prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby podrobně seznámili se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

V případě investování do investičních akcií či podílových listů věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.