Investování může vaše úspory lépe ochránit

Správná strategie investování může vaše úspory i přes všechna možná rizika lépe ochránit a usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Cenné papíry v nabídce

Investiční fondy

Určené jak pro zhodnocení volných finančních zdrojů, tak i pro vytváření rezerv díky pravidelnému investování.

Dluhopisy

Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých skupin.

Vzdělávejte se

Že je vzdělání jednou z oblastí, do které bychom měli investovat v průběhu celého života, je nasnadě. Pojďte se podívat na téma investování a s tím související zhodnocení majetku.

Proč investovat?

Důvodů, proč začít investovat, existuje celá řada. Někoho trápí inflace, někdo obdivuje staré automobily, a proto je nakupuje do své sbírky. Většina z vás se však dívá do budoucnosti. Správná strategie investování nám může usnadnit cestu ke splnění vašich přání.


Dáte vašim penězům
šanci růst

Peníze "pod matrací" svoji hodnotu rychle ztrácí. Ty, které investujete, dostanou šanci, aby se jejich hodnota znásobila.

Vytváříte si pravidelný
pasivní příjem

Pasivní příjem jsou peníze, které vyděláváte pravidelně a jejichž udržování vyžaduje minimální úsilí. 

Bráníte inflaci znehodnocovat
váš majetek

Inflace snižuje hodnotu vašich vydělaných peněz. Tím, že je budete investovat, se proti ní můžete aktivně bránit.

Vyznáte se v investičních pojmech?

Dluhopis je cenný papír, který svému majiteli uděluje dvě zásadní práva: právo požadovat splacení dlužné částky ve jmenovitých hodnotách a právo na vyplacení stanovených výnosů za podmínek daných při vydání dluhopisu.

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu.

Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

V případě investování do dluhopisů toto propagační sdělení nenahrazuje v žádném případě prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby podrobně seznámili se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

V případě investování do investičních akcií či podílových listů věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.