Důležité upozornění pro návštěvníka webových stránek Banky CREDITAS a.s.

Informace a materiály obsažené v této části webových stránek i na všech dalších webových stránkách k nim připojených týkající se investičních nástrojů, jsou určeny výhradně investorům, kteří nepodléhají žádným právním omezením prodeje či nákupu investičních nástrojů.

U jiných osob může být umožněn přístup na tuto část webových stránek pouze v případě, že taková osoba:

  • má dostatečné odborné znalosti a zkušenosti ve vztahu k nelikvidním korporátním dluhopisům a investičním nástrojům fondů kolektivního investování (podílové listy a investiční akcie), což zahrnuje zejména znalost vlastností těchto investičních nástrojů, rizik s nimi spojených a dřívější vlastní praktické zkušenosti s investováním do těchto investičních nástrojů,
  • má dostatečné finanční zázemí k tomu, že by případná 100% ztráta zamýšlené investované částky neměla na tuto osobu podstatný dopad co se týče její finanční stability,
  • zamýšlí investovat peněžní prostředky do investičního nástroje nejméně na dobu 5 let a
  • je si vědoma toho, že hodnota investice může v čase kolísat, přičemž může přijít o celou svou investici, že historické výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, že na investice do uvedených investičních nástrojů se nevztahuje systém pojištění vkladů.

Kliknutím na níže uvedenou volbu „Souhlasím“ potvrzuji, že:

  1. jsem přečetl a porozuměl výše uvedeným informacím,
  2. jsem osobou splňující vlastnosti uvedené výše,
  3. přistupuji na webové stránky sám a nebudu zpřístupňovat obsah jiným osobám,
  4. odpovídám pravdivě a nikoliv lstivě, na což se může Banka CREDITAS a.s. spolehnout.

V opačném případě klikněte na volbu „Nesouhlasím“ nebo zavřete příslušné okno těchto webových stránek v prohlížeči.

Dluhopisy REDSTONE INVEST a.s.: emise REDSTONEINV II. 03 5,7/25

Emitent REDSTONE INVEST a.s.
Ručitel
Název emise REDSTONEINV II. 03 5,7/25
ISIN CZ0003527558
Měna
Datum emise 30. 10. 2020
Datum splatnosti 30. 10. 2025
Emisní kurz 100 %
Lhůta pro upisování 14. 9. 2020 – 18. 12. 2020
Úroková sazba pevná úroková sazba 5,7 % p.a.
Výplata výnosů ročně
Jmenovitá hodnota 100 000 Kč
Celkový objem emise 100 000 000 Kč
Podoba dluhopisu imobilizovaná
Forma dluhopisu na doručitele
Administrátor Banka CREDITAS a.s.

Emitent REDSTONE INVEST a.s. je dceřinou společností jejíž úkolem je zajišťovat pro celou skupinu REDSTONE vydávání dluhopisů.

Informace pro investory