Dluhopisy - SMART BONDS a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN Konečné podmínky
emise dluhopisů
Infoletter
Aktivní SMARTB II 02 5,5/26 15. 1. 2021 5.5 % p.a. 15. 1. 2026 CZ0003528663 Více
Aktivní SMARTB II 01 4,5/24 15. 1. 2021 4.5 % p.a. 15. 1. 2024 CZ0003528671 Více
Název emise SMARTB II 02 5,5/26
Stav emise Aktivní
Datum emise 15. 1. 2021
Výnos 5.5 % p.a.
Splatnost 15. 1. 2026
ISIN CZ0003528663
Název emise SMARTB II 01 4,5/24
Stav emise Aktivní
Datum emise 15. 1. 2021
Výnos 4.5 % p.a.
Splatnost 15. 1. 2024
ISIN CZ0003528671

Základní prospekt

Investiční skupina SMART

Smart bonds

Emitent dluhopisového programu

Hlavní činností společnosti SMART BONDS a.s. je realizace dluhopisového programu a následné financování realitních a developerských aktivit skupiny formou zápůjček a úvěrů.

Informace pro investory

Portfolio skupiny SMART

Skupina SMART funguje na trhu již od roku 2005. Nejprve v oblasti spotřebitelských úvěrů a posléze, od roku 2013, se přesouvá do oblasti energetiky a správy pohledávek. Následují developerské a realitní projekty, kterým se skupina aktuálně věnuje nejvíce.

Portfolio skupiny

Investice do dluhopisů

Dluhopisy mají nižší likviditu, tato nevýhoda je ale vyvážena výhodou předem známého výnosu. Námi nabízené korporátní dluhopisy nejsou na sekundárním trhu obchodovatelné. U těchto dluhopisů se investor konečné výplaty financí (jistiny) dočká až k datu splatnosti.

Námi nabízené dluhopisy mají fixní úrokový výnos, který je vyplácen dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně na účet investora, a to jednou či dvakrát ročně zpětně – vždy podle jednotlivých emisí.

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Více o tom proč a jak investovat


Další informace

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách smartbonds.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to jednou ročně zpětně – vždy podle data emise.Chcete se dozvědět víc?


1.

Kde a kdy


2.

Kontaktní informace


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.