Dluhopisy - SMART BONDS a.s.

Stav emise Název emise Datum emise Výnos Splatnost emise ISIN
Upsaný SMARTB II 02 5,5/26 15. 1. 2021
5.5 % p.a.
15. 1. 2026 CZ0003528663 Více
Upsaný SMARTB II 01 4,5/24 15. 1. 2021
4.5 % p.a.
15. 1. 2024 CZ0003528671 Více
Název emise SMARTB II 02 5,5/26
Stav emise Upsaný
Datum emise 15. 1. 2021
Výnos
5.5 % p.a.
Splatnost 15. 1. 2026
ISIN CZ0003528663
Název emise SMARTB II 01 4,5/24
Stav emise Upsaný
Datum emise 15. 1. 2021
Výnos
4.5 % p.a.
Splatnost 15. 1. 2024
ISIN CZ0003528671

Základní prospekt

Investiční skupina SMART

Smart bonds

Emitent dluhopisového programu

Hlavní činností společnosti SMART BONDS a.s. je realizace dluhopisového programu a následné financování realitních a developerských aktivit skupiny formou zápůjček a úvěrů.

Informace pro investory

Portfolio skupiny SMART

Skupina SMART funguje na trhu již od roku 2005. Nejprve v oblasti spotřebitelských úvěrů a posléze, od roku 2013, se přesouvá do oblasti energetiky a správy pohledávek. Následují developerské a realitní projekty, kterým se skupina aktuálně věnuje nejvíce.

Portfolio skupiny


Další informace

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a konečnými podmínkami příslušné emise dluhopisů, které jsou dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách smartbonds.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně, a to jednou ročně zpětně – vždy podle data emise.