Prohlášení provozovatele internetových stránek

Provozovatelem internetových stránek www.creditas.cz je Banka CREDITAS a.s., IČO 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“). Internetové stránky Banky a na nich obsažené informace slouží především k informování o činnosti a produktech Banky. Takto zveřejněné údaje slouží pouze k informativním účelům a přes veškerou snahu Banky nemusí jít o údaje bezvýhradně kompletní, či zcela správné a aktuální. Banka usiluje o nepřetržité zajištění přístupu ke svým internetovým stránkám, neodpovídá však za jakoukoli újmu, která by mohla být způsobena nedostupností svých internetových stránek, či jejich části, či jinak v souvislosti s internetovými stránkami Banky.

Používání internetových stránek Banky je povoleno pouze běžným způsobem a za využití běžných prostředků, zakázány jsou především činnosti nadměrně zatěžující technickou a datovou infrastrukturu (zejm. mnohonásobné opakované bezúčelné přístupy, stahování celého obsahu webu, provádění „testování“ internetových stránek, provádění analýzy jejich kódu apod.), zasahování do obsahové a technické složky stránek. Přístup do některých částí může být omezen/podmíněn přihlášením za užití individuálních přihlašovacích údajů.

Banka je oprávněna měnit podobu a obsah svých internetových stránek, využívané technologie, řídit provoz, či provoz stránek ukončit. Použití osobních údajů zadaných návštěvníkem internetových stránek Banky se řídí dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na internetových stránkách Banky v sekci Důležité dokumenty. Pravidla pro využití cookies se nachází na této stránce.

Sdělení k aplikaci CREDITAS Banking

Instalací aplikace umožňující využívat mobilní bankovnictví (CREDITAS Banking pro mobily) do svého zařízení vyjadřujete souhlas s jejími oprávněními ve vztahu k tomuto zařízení (přehled těchto oprávnění je pro příslušnou verzi uveřejněn v daném oficiálním aplikačním obchodě, ledaže v rámci správy oprávnění aplikace zvolíte jiné nastavení). Aplikace provádí zejména datové přenosy, aby Vám umožnila využívat příslušné Finanční služby. Dále je aplikaci umožněno zjišťovat polohu zařízení, a to pouze za účelem vyhledání nejbližší pobočky, tento údaj není Bankou nijak zpracováván. Oprávnění k pořizování fotografií je aplikací využíváno výlučně k její aktivaci, při které fotoaparát snímá QR kód, další snímky nejsou pořizovány, či zpracovávány. Jiné osobní údaje Banka zpracovává v souladu s dokumentem Informace ke zpracování osobních údajů, zveřejněným na internetových stránkách Banky v sekci Důležité dokumenty.