Autentizace při platbách kartou

Silné zabezpečení pro vaše internetové platby

Používejte naši mobilní aplikaci CREDITAS Banking a potvrzujte v ní pohodlně platby, třeba otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.

Autentizace při platbách kartou

Používejte naši mobilní aplikaci CREDITAS Banking a potvrzujte v ní pohodlně platby, třeba otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.

O zabezpečení plateb kartou

Pro platby na internetu naše karty podporují zabezpečení službou 3D Secure, což je nejvyšší možná ochrana citlivých dat karty. Po zadání údajů o platební kartě na stránkách obchodníka či e-shopu (podporujícího 3D Secure platby) následuje zpravidla ještě dodatečné tzv. silné ověření uživatele, resp. držitele karty. Tento způsob ověření plní veškeré legislativní požadavky, které jsou povinné pro všechny banky na českém trhu i v Evropské unii. Nejjednodušší způsob, jak provést silné ověření (autentizaci), je prostřednictvím naší mobilní aplikace CREDITAS Banking. Platbu pohodlně potvrdíte v aplikaci například otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje.

Jak můžete potvrdit
online platbu kartou

Snadné a bezpečné potvrzení v mobilní aplikaci CREDITAS Banking

Dvoukrokové potvrzení pomocí SMS kódu a ePINu

Ověření plateb v mobilní aplikaci

Nastavení pro ověření internetových plateb v mobilní aplikaci CREDITAS Banking

Nainstalujte si mobilní aplikaci

Pokud ji nemáte, zdarma si ji stáhněte
v obchodě s aplikacemi. Přihlášení je stejné jako do internetového bankovnictví CREDITAS Banking.

Zkontrolujte nebo upravte nastavení ověření

V naší mobilní aplikaci máte ověření internetových plateb automaticky
u všech svých karet povoleno.

Pokud z nějakého důvodu nechcete ověření přes aplikaci využít, můžete jej vypnout v detailu platební karty u volby "Povolit autorizaci online transakcí
v aplikaci".

Zapněte si oznámení a plaťte bezpečně online

V nastavení svého telefonu si zapněte oznámení pro mobilní aplikaci CREDITAS Banking, abychom vám mohli posílat bezplatné upozornění pro potvrzení platby.

A je to. Můžete začít platit online.

Průběh ověření internetové platby
v mobilní aplikaci

Čtyři jednoduché kroky
a vaše platba bude potvrzena.

Bezpečnostní prvek ePIN

Pro ověření platby bez mobilní aplikace pro chytré telefony tu je prvek ePIN.

Potvrzení přes SMS a ePIN

V případě, kdy nemůžete nebo nechcete pro ověření plateb na internetu používat chytrý telefon a mobilní aplikaci, potvrzujete některé platby kartou na internetu prostřednictvím kódu z SMS a bezpečnostního prvku - ePIN.

Nastavení ePIN v internetovém bankovnictví

Ke každé kartě, kterou platíte online, si zvlášť nastavíte ePIN ve vašem internetovém bankovnictví CREDITAS Banking. Je to obdoba klasického PIN kódu s tím rozdílem, že ePIN se používá výhradně pro ověření plateb přes internet.

Funguje i jako záložní řešení

ePIN můžete zvolit také jako záložní způsob ověření platby, pokud máte mobilní aplikaci CREDITAS Banking, ale z nějakého důvodu ji nemůžete použít (např. nejste online).

Jak nastavit ePIN v CREDITAS Banking

Čtyři jednoduché kroky
a vaše platba bude potvrzena.

Často kladené dotazy (FAQ)

Jak poznám, kterou metodou budu platby kartou na internetu potvrzovat?

Potvrzování online plateb u obchodníků podporujících 3D Secure je možné dvojím způsobem – prostřednictvím mobilní aplikace CREDITAS Banking, nebo prostřednictvím jednorázového kódu z SMS v kombinaci s vámi nastaveným ePIN. V aplikaci máte potvrzování on-line plateb u jednotlivých karet automaticky zapnuto. Při autorizaci platby vám tak na mobilní telefon přijde notifikace, která kliknutím otevře potvrzovací obrazovku. Pokud aplikaci CREDITAS Banking nepoužíváte nebo jste si potvrzování v aplikaci vypnuli, automaticky se vám nabídne ověření přes SMS a ePIN, a to i v případě, pokud jste si dosud ePIN nenastavili. Jestli nemáte ePIN nastavený, bude nutné ePIN v internetovém bankovnictví nejprve nastavit a pak můžete platit (pozor – původní platbu nepůjde dokončit, po nastavení ePIN bude nutné opět iniciovat novou platbu).

V některých případech nemusí být dodatečné silné ověření vyžádáno. Stává se u obchodníků nepodporujících 3D Secure platby. Obchodníky podporující 3D Secure platby poznáte podle toho, že na platební bráně eshopu je uvedeno logo Mastercard ID Check nebo logo Mastercard SecureCode. Dále nemusí být dodatečné silné ověření vyžadováno v případě, že jde o platbu nízkých částek, opakující se platbu u stejného obchodníka apod. U těchto situací je uplatněna tzv. výjimka ze silného ověření – viz níže.

Jak mám postupovat, pokud chci autorizovat on-line platby kartou přes aplikaci CREDITAS Banking?

Funkce autorizace on-line plateb se nastavuje přímo v aplikaci v detailu konkrétní platební karty a je automaticky zapnutá. Pokud si chcete upravit nastavení u konkrétní karty, přihlaste se do mobilní aplikace, zvolte ikonku ozubeného kolečka a v záložce Karty se vám zobrazí seznam vašich platebních karet. Přejděte do detailu konkrétní karty a potáhnutím si zapněte / vypněte autorizaci on-line transakcí v aplikaci. Pokud si autorizaci on-line transakcí vypnete, bude automaticky zvolena druhá metoda, tj. ověření přes kód z SMS v kombinaci s ePIN (tento způsob je možné využít i v případě, že máte autorizaci on-line transakcí přes appku povolenou, ale nechcete ji využít, je to záložní způsob; ePIN proto doporučujeme mít pro danou kartu nastavený, a to i v případě, že primárně ověřujete platby přes aplikaci CREDITAS Banking).

Jak potvrzení on-line platby přes aplikaci CREDITAS Banking probíhá?

Po zadání platebních údajů na stránce či v aplikaci e-shopu vám zašleme notifikaci, která kliknutím otevře potvrzovací obrazovku platby. Zkontrolujete, že údaje o platbě jsou správné, a platbu potvrdíte otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním MPIN kódu, který používáte pro přihlašování do aplikace CREDITAS Banking. Pozor na záměnu kódů PIN, MPIN a ePIN – viz níže.

Jak poznám, že byla platba úspěšně dokončena? Objeví se v aplikaci nějaké potvrzení?

Výsledek platby se nezobrazuje přímo v aplikaci CREDITAS Banking, protože v aplikaci probíhá pouze část platebního potvrzení. Výsledek platby se zobrazí přímo na stránce e-shopu nebo v aplikaci obchodníka. Pokud pro zadání platby i její potvrzení používáte stejné zařízení, z aplikace CREDITAS Banking nemusí dojít automaticky k přesměrování zpět na stránku obchodníka. Pokud k automatickému přesměrování nedojde, stránku e-shopu či aplikaci obchodníka si znovu otevřete a zkontrolujte výsledek platby.

K čemu slouží PIN a k čemu ePIN?

Při fyzickém použití karty na bankomatu či v obchodě na terminálu zadáváte PIN karty. PIN jste dostali buď v tištěné podobě, nebo jste si jej zvolili v internetovém bankovnictví či mobilní aplikaci přímo u konkrétní karty, PIN si lze také změnit na bankomatu.

Při potvrzování plateb kartou na internetu (u obchodníků podporujících 3D Secure) zadáváte údaje podle použité autorizační metody:

  • V mobilní aplikaci CREDITAS Banking kód PIN (neboli MPIN, který používáte pro přihlášení do této aplikace); MPIN pro přihlášení do aplikace nezadáváte, pokud máte nastavené ověření biometrickými údaji (v takovém případě platbu potvrdíte jednoduše otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje / dle možností vašeho mobilního zařízení).

  • V internetovém bankovnictví kombinací kódu ePIN a kódu z SMS zprávy, které zapíšete do příslušných polí formuláře.

Musím mít pro použití mobilní aplikace CREDITAS Banking přístup k internetu?

Ano, v opačném případě by vám nemohla být doručena notifikace a nefungovalo by ani samotné potvrzení platby.

Nepřišla mi notifikace pro potvrzení platby z mobilní aplikace CREDITAS Banking. Čím to může být a jak postupovat?

Pro příjem notifikace je nutné být online a mít povoleno zasílání oznámení pro aplikaci CREDITAS Banking. Pokud jste na mobilu připojeni k internetu, platbu můžete potvrdit přímo v aplikaci - i bez doručené notifikace. Na přihlašovací stránce aplikace CREDITAS Banking klikněte na ikonu zámečku – tím si otevřete obrazovku s čekajícími autorizacemi k potvrzení, kde platbu můžete potvrdit. Pokud na mobilu nemáte přístup k internetu, použijte variantu ověření platby kódem z SMS v kombinaci s ePIN – v zobrazeném 3D Secure okně máte možnost se přepnout na náhradní způsob ověření prostřednictvím SMS, po volbě této metody je vám zaslána SMS zpráva s kódem, kterou zadáte do příslušného pole, dále je nutné zadat ePIN. K automatickému přepnutí na metodu ověření přes SMS a ePIN dojde v případě, pokud notifikaci v aplikaci CREDITAS Banking do 5 minut nepotvrdíte (po 5 minutách bez reakce se automaticky odešle kód SMS zprávou). 3D Secure okno, které se vám na stránce obchodníka po zadání platebních údajů zobrazí, obsahuje také užitečnou Nápovědu, která vám poskytne všechny potřebné rady ke správnému postupu.

Jak si nastavit notifikace z aplikace CREDITAS Banking, přes které snadno potvrdím online platby?

Pokud máte zájem dostávat notifikace, doporučujeme zkontrolovat nastavení vašeho mobilního telefonu a zapnout zasílání oznámení u mobilní aplikace CREDITAS Banking. Nezapomeňte prosím, že pro doručení notifikací je potřeba být připojený k internetu.

Budu ePIN potřebovat, když používám mobilní aplikaci CREDITAS Banking?

I tak vám doporučujeme ePIN nastavit. Sice jej pravděpodobně nebudete potřebovat, může vám ale pomoct, pokud nebudete mít přístup k internetu nebo budete mít potíže s ověřením přes aplikaci. Potvrzení platby přes SMS a ePIN můžete použít jako náhradní způsob ověření. Je tedy lépe být předem připraven.

Je možné použít ePIN opakovaně?

Ano, ePIN je platný, dokud si nenastavíte nový. Při nastavení nového ePIN přes internetové bankovnictví CREDITAS Banking je nový ePIN platný ihned.

Platbu s kódem z SMS a ePIN nelze provést, čím to může být?

Patrně zadáváte chybně některou z hodnot, SMS nebo ePIN. Ověření prostřednictvím kódu se nabízí všem klientům, kteří nemají povolenou autorizaci on-line plateb v mobilní aplikaci CREDITAS Banking nebo aplikaci nepoužívají. To znamená, že se nabízí nejen klientům, kteří mají ePIN už nastavený, ale taky klientům, kteří si ePIN ke kartě zatím nenastavili. Pokud si nejste jisti, zda máte ePIN nastavený nebo jaká je jeho hodnota, můžete jej na detailu karty v internetovém bankovnictví CREDITAS Banking zkontrolovat a případně nastavit. Problém může být také v tom, že jste si ePIN nastavili až poté, co se platba vygenerovala. Nově nastavená hodnota ePIN se zpětně do zadávané platby neprováže, tj. i když budete zadávat správnou hodnotu nově nastaveného ePIN, platba bude zamítnuta z důvodu zadání chybného ePIN. V případě, že si nastavíte nový ePIN, je vždy nutné opětovně iniciovat platbu (nelze dokončit tu předchozí „rozdělanou“).

Opakovaně jsem zadal chybný ePIN a tento způsob ověřování plateb mám nyní zablokovaný. Co můžu dělat?

Pokud zadáte ePIN opakovaně (3x) chybně, dojde z bezpečnostních důvodů k jeho zablokování, a to do půlnoci daného dne. Po půlnoci se ePIN automaticky odblokuje a půjde vám platbu tímto způsobem (potvrzením přes kód z SMS a ePINem) potvrdit. Další možností je zkontaktovat banku a požádat o dřívější odblokování ePIN nebo potvrdit platbu přes mobilní aplikaci CREDITAS Banking (stáhněte si aplikaci, přihlaste se a metoda ověření on-line plateb přes aplikaci se na platební kartě automaticky povolí). Jakmile znovu provedete platbu, ověření proběhne již přes mobilní aplikaci, jednoduše a pohodlně.

Můžu přes aplikaci CREDITAS Banking autorizovat platby u více karet?

Ano, v aplikaci je možné autorizovat on-line platby u všech vašich platebních karet. Tento způsob ověření máte na kartě, případně kartách vždy povolený, samozřejmě si můžete tento způsob potvrzení v aplikaci na detailu konkrétní karty vypnout dle vlastních preferencí.

Můžu používat pro různé karty rozdílný způsob ověřování plateb?

Ano, pro jednotlivé karty můžete využít oba způsoby ověřování plateb. U všech karet se můžete rozhodnout používat jak autorizaci přes mobilní aplikaci CREDITAS Banking, tak možnost ověření platby přes SMS a ePIN (případně tuto variantu využít jako náhradní řešení). Nastavení můžete upravit v detailu platební karty u volby "Povolit autorizaci on-line transakcí v aplikaci".

Platím kartou na internetu, ale platba proběhla bez potvrzení v aplikaci CREDITAS Banking nebo bez zadání SMS a ePIN. Je to v pořádku?

Ano, taková situace může nastat. Aby zůstal zachován komfort používání a současně nebyla ohrožena bezpečnost, legislativa stanovuje několik výjimek ze silného ověření. Při platbě probíhá na pozadí vyhodnocení, zda bude dodatečné ověření vyžádáno, či nikoliv. Výjimka z ověření může být uplatněna například u plateb nízkých částek, opakujících se plateb u stejného obchodníka atd. Další možnost je, že obchodník nepoužívá bezpečnostní protokol 3D Secure a dodatečné ověřování totožnosti držitele karty tak vůbec nepodporuje. 3D Secure je rozšířen především v Evropě, obchodníka poznáte podle loga "Mastercard SecureCode" nebo "Mastercard ID Check" na stránce pro zadání platebních údajů. Pokud toto logo chybí a s obchodníkem nemáte předchozí zkušenosti, doporučujeme nákup v takovém e-shopu dobře zvážit.

Staňte se naším
klientem

Zaregistrujte se a získáte přístup do online bankovnictví. V něm poté můžete dokončit plnou registraci a zakládat naše produkty.
Online, rychle a kdykoli.

Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.