Automobilky dočasně mírní propad ekonomiky

29. 1. 2024

Předběžné výsledky HDP za poslední čtvrtletí loňského roku budou k dispozici až na konci ledna, avšak už teď je zřejmé, že nebyly nijak lichotivé. S celoročním propadem pohybujícím se okolo 0,5 % se česká ekonomika nejspíš opět vzdálila od předcovidové úrovně, spotřeba domácností dokonce o téměř deset procent.

Mohlo to však dopadnout ještě hůř, kdyby se loni nevzpamatoval tuzemský automobilový průmysl. Stejně jako už dříve totiž v nemalé míře kompenzoval propad průmyslové výroby způsobený útlumem domácí i zahraniční poptávky, když na rozdíl od dalších průmyslových oborů „těžil“ z velké zásoby dřívějších objednávek, které nebyl schopen vzhledem k problémům v dodavatelských řetězcích naplnit. Namísto pravděpodobného půlprocentního propadu by bez pomoci výborných výsledků výroby automobilů průmysl propadl o čtyři procenta a celá ekonomika pak ztratila zhruba jedno a půl.

Navzdory všem obtížím v dodavatelských řetězcích dosáhl počet v ČR vyrobených osobních automobilů loni čtvrté historicky nejvyšší úrovně – necelých 1,4 mil. kusů – a k překonání dosavadního maxima z roku 2018 už chybělo vyrobit jen necelých 40 tisíc vozů. Tento pozitivní výsledek dokonce kontrastuje s vývojem na evropském automobilovém trhu, který se právě za těchto posledních pět let smrsknul o téměř pětinu, což neznamená nic jiného, než že se tuzemským výrobcům dařilo i na tomto zmenšujícím se poli navyšovat své tržní podíly.

Vzpruhu, jakou česká ekonomika dostala od automobilového průmyslu v loňském roce, však už letos získá jen stěží. Nejen proto, že výroba jela téměř na maximum, ale i s ohledem na nejistotu spojenou s dalším vývojem poptávky po nových vozech. Z pravidelného spotřebitelského průzkumu Evropské komise totiž vyplývá, že ochota pořídit si nový automobil nyní není minimálně na všech větších národních trzích nijak silná. V případě výhledu firemní poptávky až tak podrobné průzkumy nejsou volně k dispozici, avšak alespoň z přehledů jejich investičních záměrů to na velké nákupy rovněž nevypadá. Ostatně slevy na nové vozy, které se začínají objevovat, dávají tušit, že se situace na automobilovém trhu už mění.

Na automobilový průmysl bude lepší letos už méně spoléhat a o to více vyhlížet „post-inflační“ restart ostatních odvětví a oborů. Propad inflace nepochybně oživí spotřebu domácností u nás i v blízkém zahraničí. Na boom to však ještě zdaleka nevypadá. Nakonec se stačí podívat na první výsledky soft ukazatelů z Německa, které nevypadají ani na začátku roku nijak pozitivně.

Tento článek vyšel ve zkrácené verzi 22. 1. 2024 v Hospodářských novinách.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Nesmělý rozjezd ekonomiky

Nesmělý rozjezd ekonomiky

Průmysl stále na ústupu

Průmysl stále na ústupu

Penzijní problém snad naposledy a „polopatě“

Penzijní problém snad naposledy a „polopatě“