Banka CREDITAS hlásí za rok 2023 zisk více než 1,1 miliardy korun

1. 5. 2024

Bance CREDITAS se v minulém roce dařilo ve všech klíčových ukazatelích. Rostly jak klientské vklady, tak objem poskytnutých úvěrů. Meziročně vzrostl čistý provozní zisk banky o 148 % z 456 milionu na 1,13 miliardy korun. Téměř o pětinu stoupnul počet klientů, ke konci roku jich Banka CREDITAS měla více než 205 000 a výrazně rostla i bilanční suma.

„Dlouhodobě se nám daří získávat depozita a efektivně je alokovat. Díky tomu dosahujeme velmi dobré ziskovosti jak v absolutním vyjádření, tak i z pohledu výkonnosti kapitálu – rentabilita kapitálu Tier 1 přesáhla za loňský rok 15 %,“ komentuje výsledky předseda představenstva Banky CREDITAS Vladimír Hořejší. „Naší ambicí je klientům poskytovat širší spektrum služeb u zhodnocování úspor, proto jsme loni zatraktivnili eurové vklady a v reakci na zájem o investice spustili dva nové investiční nástroje: Max Invest a CREDITAS Invest App. Letos chceme také posilovat nabídku fondů,“ dodává Hořejší.

Bilanční suma se zvýšila o 38 % na více než 130 miliard korun. Výrazně rostl i objem celkově poskytnutých úvěrů, které směřují zejména na financování projektů českých firem. Meziročně narostl objem o téměř 28 %. Velmi pozitivní je kvalita úvěrového portfolia, když podíl úvěrů v selhání činil ke konci roku 2023 jen 2,4 %.

Během roku 2023 došlo ze strany jediného akcionáře k posílení základního kapitálu banky o 1,7 miliardy korun.

Doplňující informace:

(v mil. korun)

2023

2022

meziroční změna

Bilanční suma

130 732

94 975

37,6 %

Úvěry klientům

31 803

24 892

27,8 %

Vklady (vč. podřízených)

119 345

87 925

35,7 %

Vlastní kapitál

10 320

6 178

67,0 %

Výsledky za rok 2023 (včetně údajů za rok 2022) byly sestaveny dle mezinárodních účetních standardů IFRS. Data publikovaná dříve se tak vlivem změny metodiky mohou mírně lišit.

Kontakt pro média: e-mail: [email protected]