Češi vydávají více za jídlo, domácnost i mazlíčky. Šetří naopak na dárcích a o něco méně rovněž spoří.

29. 4. 2022

Data ze srovnání struktury výdajů uživatelů bankovnictví CREDITAS ukazují, že zdražování začíná mít výrazný vliv na spotřebitelské chování. V porovnání letošního a loňského prvního kvartálu nejvíce narostly výdaje spojené s domácností, a to o 38 %. Vliv na to má jak zdražování energií, tak růst cen stavebních prací a materiálů, nábytku a vybavení domácností. O 14 % vzrostly výdaje za potraviny a domácí mazlíčky. Méně peněz Češi vydávali naopak za dárky, a to o čvtrtinu. O 16 % méně prostředků si odkládali na úspory.

CREDITAS banking automaticky řadí realizované výdaje do kategorií. Díky tomu bylo možné srovnat ve vybraných kategoriích celkový objem plateb na začátku roku 2022 a 2021.

„Češi dál nadprůměrně spoří, ale ve srovnání s loňským prvním kvartálem byl přírůstek úspor nižší. Roli v tom samozřejmě hraje snížení objemu peněz, které je možné v časech rostoucí inflace vůbec uspořit a také to, že někteří váhají kvůli aktuální situaci na Ukrajině s dlouhodobějšími investicemi.“ vysvětluje hlavní ekonom CREDITAS Petr Dufek.

Nadprůměrný růst výdajů za potraviny, který výrazně přesahuje inflaci (na konci 1.Q byla 6,7 %), lze přiřadit nejen jejich zdražení, ale také tomu, jak se lidé vrátili do hypermarketů, kde nákupy spadají do kategorie „potraviny“. V prvním kvartále roku 2021 byly přitom nákupy značně omezené lockdownem.

Pokles celkového objemu výdajů se dotkl položky dárků. Souhrnně na ně šlo o 27 % méně. Zajímavé je, že pokles počtu kupovaných dárků byl nižší, jen zhruba pětinový. „Zjednodušeně můžeme říct, že Češi v prvním kvartálu kupovali méně dárků, ale o něco dražších než před rokem,“ upřesňuje Zdeněk Grossmann, ředitel digitálního bankovnictví CREDITAS.

Celkově data ukazují na to, že inflace do značné míry mění spotřebitelské chování a pravděpodobně ještě dál měnit bude. Podíl nákladů spojených s bydlením letos a nejspíše i v příštím roce výrazně vzroste na úkor výdajů, které domácnosti v posledních letech směřovaly do oblasti volného času či úspor.

Agregovaná data odrážejí reálné výdaje klientů CREDITAS s běžným účtem, tedy cca 150 tisíc lidí z celé České republiky. Zatímco statistici srovnávají cenu stále stejného spotřebního koše, kde má každé zboží svou váhu, data z bankovnictví CREDITAS ukazují, o kolik více celkově lidé vydávají v jednotlivých kategoriích. Zjednodušeně: jde o součet všech výdajů v daném období, které spadají do dané kategorie.