ČR jako jedna z mála zemí EU v recesi

6. 3. 2023

Zpřesněná a doplněná data statistického úřadu potvrdila, že česká ekonomika prochází od poloviny loňského roku recesí vyvolanou poklesem kupní síly domácností. Inflace se tak stala hlavním faktorem ovlivňujícím výkon tuzemské ekonomiky, která se tak ani v roce 2022 nevrátila na výchozí předcovidovou úroveň.

Zatímco v první – úspěšnější – polovině roku ekonomika jela na vlně postcovidového rozjezdu, v té druhé už byla jednoznačně pod vlivem energetické krize a rozbujelé inflace vedoucí k prudkému poklesu reálných výdělků, který se nemohl neprojevit na celkové spotřebě domácností. V závěru roku tato spotřeba byla ve srovnání s posledním čtvrtletím roku 2019 nižší už o více než devět procent, i když domácnosti fakticky vynaložily za zboží a služby o 100 mld. korun více než v uvedeném předcovidovém období.

I když se tedy utrácelo více, v důsledku extrémní inflace se ve skutečnosti nakupovalo méně zboží i služeb. Nepříznivý trend zaznamenaly prodeje nejenom dlouhodobého zboží, jehož nákup lze snadno odložit, ale i krátkodobého – rychloobrátkového zboží, kam patří i potraviny. Pro představu, aby reálné nákupy obyvatel dosáhly alespoň stejnou úroveň jako v závěru roku 2019, musely by domácnosti v tomto čtvrtletí sáhnout do svých rezerv ještě pro dalších 70 mld. korun. Konkrétně to znamená, že by každý včetně nemluvňat musel utratit měsíčně ještě 2.200 korun navíc.

Slabší však nebyla jen spotřeba, ale také investice. Firmy méně nakupovaly dopravní prostředky, slabší byly i investice do komerční a bytové výstavby. Pozornost podnikatelského sektoru se začala posunovat směrem k energetickým úsporám a přísnějšímu řízení nákladů. Na druhou stranu ještě před větším propadem ekonomiku uchránil zahraniční obchod, a to jak díky rostoucímu exportu, tak i pomalejšímu importu. Propad spotřeby a investic má totiž minimálně jeden pozitivní aspekt, snižuje totiž potřebu dovozu.

Vzhledem k tomu, že ústup inflace bude zatím jen postupný, dá se předpokládat, že trend ve spotřebě domácností příliš výraznou změnu v blízkých měsících ještě nezaznamená. Maloobchod může počítat s dalšími poklesy, které skončí teprve s reálnou stabilizací příjmů domácností a změnou jejich nepříliš pozitivního sentimentu, který nákupům obecně nesvědčí. Optimisticky nevyznívají ani průzkumy důvěry firem v průmyslu a ve službách, kde se všeobecně očekávají pro nejbližší měsíce i slabší výsledky. Přesto celkově panuje všeobecná shoda, že s ústupem inflace dojde nejpozději ve druhé polovině roku i k opětovnému restartu české ekonomiky. Tak jako nic neroste věčně, ani ekonomika neklesá permanentně. Současná recese je nejenom mělká, ale má velkou šanci být i poměrně krátkou.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Virtuálně bohatší

Virtuálně bohatší

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Měníme obchodní podmínky a sazebníky

Měníme obchodní podmínky a sazebníky