Firmy očekávají jen mírnou recesi

9. 1. 2023

Přelom roku bývá ve znamení různých pravděpodobných a někdy i docela „šokujících“ ekonomických předpovědí, jejichž relevanci je třeba brát v posledních třech letech s jistým odstupem či nadhledem. Události, jako byla pandemie covidu nebo válka na Ukrajině, totiž dokážou udělat z jakéhokoliv fundovaného výhledu jen slohové cvičení, sice třeba podložené ekonometrickým modelem, ale na hony vzdálené realitě. To však vůbec neznamená, že je třeba všechny výhledy automaticky odmítnout a pasivně vyčkávat, co další den nakonec přinese. Je možná spíše potřeba více věnovat pozornost nejenom zpožděným tvrdým datům, ale naslouchat i názorům podnikového sektoru a spotřebitelů.

Očekávání, s jakými vstoupily do nového roku tuzemské firmy a domácnosti, lze najít v prosincovém měsíčním průzkumu nálad, který publikuje statistický úřad a Evropská komise. Nápomocná může být i poslední čtvrtletní anketa ČNB a Svazu průmyslu, která navíc mapuje třeba i postoj firem ke kurzu koruny nebo míru, s jakou podniky platí za své faktury v eurech. Vzhledem k přetrvávající vysoké nejistotě jakýchkoliv odhadů jsou tyto průzkumy užitečným lakmusovým papírkem, který může o změně trendů v ekonomice napovědět mnohem více než měsíce staré tvrdé statistiky.

Z posledního průzkumu Evropské komise vyplývá, že konec roku byl pro tuzemské firmy ve znamení převládajícího pesimismu, který nezlomilo ani zastropování cen energií. V průmyslu a ve službách sice došlo k mírnému zlepšení sentimentu firem, avšak při pohledu na podrobné výsledky asi netřeba podléhat přílišnému optimismu. Průmyslové podniky totiž očekávají zvýšení výroby, ačkoliv zakázky nebo hromadící se zásoby hotových výrobků tomu zatím příliš neodpovídají. Evidentně se tak spoléhají na to, že vysoká zásoba nedokončených zakázek jim umožní překlenout dobu, než naběhnou objednávky nové. Výjimkou je v tomto směru automobilový průmysl, který si zatím na chybějící nové zakázky jako jeden z mála nestěžuje. Jestli se firmy napříč celým odvětvím na něčem shodnou, tak je to velmi nízký zájem nabírat nové zaměstnance, rozdělené jsou v případě svých cenových očekávání. Zhruba polovina průmyslu počítá s rychlejším růstem cen, zatímco druhá polovina nikoliv. To asi příliš nepotěší centrální banku, která věří v opadnutí vysokých inflačních očekávání, avšak teprve lednové ceníky ve skutečnosti ukážou, jak dopadne střet cenových záměrů firem s realitou slabé poptávky.

Již zmíněné drobné zlepšení sentimentu ve službách jde jednoznačně na vrub pozitivním vyhlídkám firem v oblasti dopravy, reklamy a průzkumu trhu, které věří, že v čase slabé spotřebitelské poptávky se zájem o jejich služby o to více zvýší. S nižším zájmem spotřebitelů naopak počítá HORECA, tedy hotely a restaurace. Už od podzimu tyto firmy krotí svůj dřívější post-covidový optimismus a začínají chápat, že jsou z pohledu škrtů na straně spotřebitelů jedněmi z prvních na řadě. Totéž platí i pro cestovní kanceláře, jejichž tržby zatím strmě narůstaly s tím, jak se lidé snažili dohnat dřívější dlouhý turistický půst.

Celkově stále průzkumy naznačují, že ekonomika sice prochází recesí, která ovšem není nijak dramatická a už vůbec není srovnatelná s tou z doby covidu nebo po americké finanční krizi. Nic nenasvědčuje ani tomu, že by se tuzemské podniky chystaly k výraznému propouštění zaměstnanců, nebo že by se měla zvednout nekontrolovatelná vlna bankrotů. Skoro se dá říct, že na to, jak jsou firmy i domácnosti drceny energetickou drahotou, si tuzemská ekonomika vede ještě stále docela dobře. Na to, v jakém rozpoložení vstoupily do nového roku domácnosti, se můžeme podívat třeba příště.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Tragický výsledek brexitu?

Tragický výsledek brexitu?

Čas znovu přepisovat odhady?

Čas znovu přepisovat odhady?

Banka CREDITAS je nově v panelu bank pro určení sazby PRIBOR

Banka CREDITAS je nově v panelu bank pro určení sazby PRIBOR