Koruna bez přímé opory ČNB

24. 8. 2023

Bankovní rada na svém srpnovém zasedání ukončila kurzový režim, díky kterému česká koruna loni úspěšně odolávala výkyvům nálad na finančních trzích i atakům spekulantů sázejících na její propad. Během intervencí probíhajících od začátku války na Ukrajině až do října centrální banka ze svých devizových rezerv vyprodala necelých 26 mld. eur, za něž získala část korun „vytištěných“ v době, kdy naopak držela korunu slabou, a stáhla tak alespoň část přebytečné likvidity z trhu. Od listopadu už na trhu přímo zasahovat nemusela, nicméně koruně případná pozornost ČNB vyhovovala. Omezovala případné kurzové ztráty a zároveň demotivovala i trestala spekulanty.

Ani nyní, když už centrální banka korunu nechává bez dozoru, se jí nicméně nijak zle zatím nevede. I když jsou pryč už časy, kdy se za euro platilo jen necelých 23,30 korun, nelze současný kurz koruny považovat za slabý. I když ji rétorika centrálních bankéřů, respektive zrušení kurzového dozoru oslabilo, pohybuje se stále v blízkosti 24 CZK/EUR, a je tedy cca 2 % pod dřívější neformální intervenční hranicí. A to vše díky úrokovému diferenciálu, který sice už není tak široký jako v době, kdy byla ještě ECB přesvědčena o pomíjivosti inflace, ale přesto jde na krátkém konci úrokové křivky o nezanedbatelných 337 bazických bodů. A rovněž ani rozdíl ve výši cca 275 bodů u dvouletého státního dluhopisu není rozhodně snadno přehlédnutelný.

Jediné, co by korunu mohlo dále oslabit, je – kromě nevyzpytatelné změny atmosféry na mezinárodních finančních trzích –případný brzký pokles úrokových sazeb centrální banky. Jak ale sama avizovala ČNB, jde stále ještě o předčasné úvahy. Trhy sice už delší dobu spekulovaly o brzkém rychlém snižování sazeb, když vycházely z už tradičního schématu fungování cílování inflace, nicméně v posledních týdnech začínají své „sázky“ v tomto směru viditelně přehodnocovat. Ještě před dvěma týdny totiž věřily, že už na začátku příštího roku budou sazby o zhruba 125 bodů níž než nyní, do dvanácti měsíců dokonce o 300 atp. Dnes už ovšem tak optimistické nejsou, navzdory tomu, že na začátku příštího roku už může být česká inflace velmi blízko třem procentům.

Co stojí za touto změnou výhledů? Především preference současné bankovní rady, která dává jasně najevo, že se snižováním sazeb nehodlá pospíchat, ani když ji k tomu vybízí základní scénář makroekonomické prognózy. Věří totiž, že riziko či náklady zpoždění její reakce jsou menší než její uspíšení. Proto preferuje alternativní scénář předpokládající stabilní sazby až do konce roku. Změnila se ovšem i situace na hlavních trzích. ECB nejspíš ještě není u konce současného cyklu zvyšování sazeb a Fed s jejich navýšením rovněž ještě koketuje. Navíc obdobně jako u nás, ani tyto centrální banky pravděpodobně nebudou ani při klesající inflaci pospíchat s návratem k dlouhodobě nižším rovnovážným úrokovým sazbám. Ostatně to už vnímají i investoři, kteří svá očekávání posunují směrem nahoru jak v eurozóně, tak v USA.

Co z toho plyne pro korunu? Vzhledem k tomu, že jsou sazby její hlavní oporou, musí ČNB postupovat opatrně. Zvlášť když česká inflace rychle klesá jen díky srovnávacímu základu, zatímco očekávaná korekce cen zboží a služeb se stále nedostavuje. A protože ČNB nejspíš nechce a ani nebude chtít hodit korunu přes palubu (a vyvolat tak nežádoucí inflační impuls), neměla by své kroky urychlovat, ani když bude ekonomika ještě nějaký čas stagnovat. V každém případě bude koruně i nadále chybět opora v silných ekonomických fundamentech, a o to více bude ovlivňována očekávaným vývojem úrokových sazeb doma a v zahraničí, o to více může být volatilnější i zranitelnější. Proto mnohem větší roli bude zřejmě sehrávat třetí a vlastně i poslední nástroj měnové politiky, a sice adekvátní komunikace centrální banky.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.