Měníme sazby vkladových produktů

28. 3. 2024

Od čtvrtka 28. 3. 2024 měníme úroky našich vkladových produktů. Na Spořicím účtu +, Termínovaném vkladu a dalších produktech dojde ke snížení sazeb. Ve všech variantách Podřízeného vkladu naopak úroky zvyšujeme. Veškeré změny se týkají pouze produktů v českých korunách, sazby eurových termínovaných vkladů se nemění.

Úrokové sazby našich vkladových produktů dlouhodobě korigujeme podle aktuální repo sazby České národní banky. Po nedávném snížení repo sazby jsme proto nuceni přistoupit k úpravě úroků i na našich produktech. Chceme ale i nadále patřit mezi nejlepší na trhu, proto sazby snižujeme méně než ČNB, vyjma již nenabízených Spořicích vkladů.

Přehled změn v úrokových sazbách nabízených produktů ke dni 28. 3. 2024:

Produkt

Původní sazby

Nové sazby

Spořicí účet +

5,40 % p.a. do 500 tis. Kč,
2,90 % p.a. nad 500 tis. Kč

5,20 % p.a. do 500 tis. Kč,
2,50 % p.a. nad 500 tis. Kč

Spoření Richee Junior

5,40 % p.a. do 350 tis. Kč,
2,90 % p.a. nad 350 tis. Kč

5,20 % p.a. do 350 tis. Kč,
2,50 % p.a. nad 350 tis. Kč

Termínovaný vklad 1 měsíc

5,70 % p.a

5,30 % p.a

Termínovaný vklad 3 měsíce

5,50 % p.a

5,10 % p.a

Termínovaný vklad 6 měsíců

5,00 % p.a

4,60 % p.a

Termínovaný vklad 9 měsíců

4,30 % p.a

4,00 % p.a

Termínovaný vklad 2 roky

3,00 % p.a

2,75 % p.a

Termínovaný vklad 3 roky

3,00 % p.a

2,75 % p.a

Termínovaný vklad 5, 7, 10 let

3,00 % p.a. připisování úroků měsíčně
3,25 % p.a. připisování úroků na konci období

2,75 % p.a. připisování úroků měsíčně
3,00 % p.a. připisování úroků na konci období

Podřízený vklad 5 let*

7,10 % p.a

7,40 % p.a

Podřízený vklad 6 let*

7,50 % p.a

7,80 % p.a

Podřízený vklad 7 let*

7,70 % p.a

8,00 % p.a

Podřízený vklad 10 let*

8,20 % p.a

8,50 % p.a

*Výši sazeb Podřízeného vkladu garantujeme do 30. 4. 2024. Po sjednání je sazba fixní po celou dobu trvání vkladu, bez ohledu na případná později vyhlášená snížení úroků. Vklady u Podřízeného vkladu nejsou pojištěny. Klient Podřízený vklad nemůže ukončit předčasně. Peněžní prostředky tvořící Podřízený vklad jsou svým charakterem podřízenou pohledávkou a banka je zahrnuje do svého kapitálu (kapitál tier 2). Z charakteru podřízené pohledávky vyplývá, že v případě likvidace či úpadku společnosti jsou podřízené pohledávky uspokojeny až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek.

Přehled změn v úrokových sazbách již nenabízených produktů ke dni 28. 3. 2024:

Produkt

Původní sazby

Nové sazby

Spořicí vklad 1M

5,20 % p.a. do 500 tis. Kč,
3,00 % p.a. nad 500 tis. Kč

4,70 % p.a. do 500 tis. Kč,
2,50 % p.a. nad 500 tis. Kč

Spořicí vklad 3M

5,10 % p.a. do 500 tis. Kč,
3,00 % p.a. nad 500 tis. Kč

4,50 % p.a. do 500 tis. Kč,
2,50 % p.a. nad 500 tis. Kč

Změny sazeb se týkají výhradně produktů v českých korunách, úroky eurových termínovaných vkladů dosahující až 3,0 % p.a. zůstávají beze změny.

Hledáte-li možnost vyššího zhodnocení svých úspor, doporučujeme seznámení s naší investiční nabídkou.

Další informace a odpovědi na dotazy vám rádi sdělíme na bezplatné infolince 800 888 009 nebo na našich pobočkách.

Investice s sebou nese rizika
S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.