Na zboží šetřit, za služby utrácet?

26. 5. 2023

Česká ekonomika se podle předběžného odhadu na začátku roku vymanila z recese, která nebyla ani dlouhá, ani hluboká, a dokonce ani nijak viditelně nezchladila dlouhodobě přehřátý trh práce. Ekonomický růst v prvním čtvrtletí byl ovšem natolik jen symbolický, že kvůli němu rozhodně nemá smysl radikálně přepisovat výhled na letošní rok. Zvlášť když žádný velký restart ekonomiky pravidelné měsíční průzkumy důvěry, indexy nákupních manažerů nebo statistiky nových zakázek zatím neavizují, a to nejenom u nás, ale třeba i v Německu.

I květnové údaje o vývoji podnikatelské a spotřebitelské důvěry ukazují, že do konjunktury má česká ekonomika ještě docela daleko. Sice nás ještě chvíli budou ohromovat meziroční tempa automobilového průmyslu ovlivněná nízkým srovnávacím základem, avšak stále není zřejmý obrat ve vývoji nových zakázek, které by zajistily stabilní růst průmyslové výroby v dalších měsících. Podobně jako v Německu se i u nás daří průmyslu především díky starším objednávkám, jejichž zásoba se postupně vyčerpává, zatímco přísun nových zakázek už zdaleka tak oslnivý není. Proto nepřekvapuje ani aktuální skepse průmyslových firem ohledně budoucího vývoje produkce nebo aktuálně zvýšené zásoby hotových výrobků na skladě.

Průmysl tedy zůstává při pohledu na objednávkové knihy opatrný, služby naproti tomu opět hýří optimismem. Netřeba snad připomínat, že zde jde o sezónně očištěná data, takže nástup léta u nich nehraje roli. Firmy ve službách stále věří, že jim další měsíce přihrají nové zákazníky, a počítají proto s dalším růstem poptávky, který jim navíc umožní dál navyšovat ceny. Je to přitom skoro jako přes kopírák z německého PMI zveřejněného v úterý. Zatímco na zboží budou, alespoň podle aktuálního výhledu poptávky, zákazníci šetřit, služeb si pořídí více, dokonce i vyšším cenám navzdory.

Bez ohledu na poslední uvedený diskutabilní závěr je zřejmé, že celkově přílišným optimismem nyní ve druhém čtvrtletí nehýří ani podniky (s výjimkou některých služeb), ani spotřebitelé. Přesto minimálně jeden pozitivní moment v posledním průzkumu najít můžeme, a sice další významný pokles inflačních očekávání v průmyslu a u domácností. A to rozhodně není s ohledem na dosavadní inflaci, která je stále hlavní brzdou ekonomiky, málo.

Tento článek vyšel v Hospodářských novinách.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Virtuálně bohatší

Virtuálně bohatší

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Měníme obchodní podmínky a sazebníky

Měníme obchodní podmínky a sazebníky