Navzdory recesi si loni firmy polepšily

4. 8. 2023

Česká ekonomika v posledních dvou letech neoslňuje nijak výrazným výkonem, loni dokonce spadla do inflační recese a na její hraně se pohybovala i v první polovině letošního roku. Přesto se i v prostředí rychle rostoucích cen i soustavně rostoucích vstupních nákladů většinově dařilo zvyšovat ziskovost a udržet mzdové náklady takříkajíc na uzdě.

Vyplývá to minimálně z výsledků národních účtů publikovaných Eurostatem, podle kterých míra zisku v poměru k HDP loni vzrostla na nejvyšší úroveň za posledních pět let, a ČR se tak řadila mezi sedm nejprofitabilnějších zemí EU. A jak naznačují předběžná čísla, trend zvyšování ziskovosti pokračoval i v úvodu letošního roku, kdy dosáhla 48,5 %.

Díky zveřejnění podrobných údajů máme už nicméně možnost podívat se nejenom na poměry za celou ekonomiku, ale i na vývoj v jednotlivých odvětvích a oborech. O první místo se loni, tak jako už tradičně, přetahovalo dotované zemědělství s realitním businessem, který tentokrát s 59% podílem zisku na přidané hodnotě zvítězil. Třetím v pořadí bylo stavebnictví následované obchodem, pro něhož byl loňský rok se ziskovostí přesahující 40 % nejúspěšnějším za posledních 16 let. S ohledem na celoročně klesající reálné tržby obchodů a rovněž i vzhledem na změnu nákupních zvyklostí českých spotřebitelů je to docela překvapivý výsledek.

Zlepšily se i výsledky zpracovatelského průmyslu, který je tuzemským největším odvětvím, nicméně s necelými 24 % výrazně za zmíněnými lídry ziskovosti zaostával. Srovnávat by se nimi mohly pouze firmy v dřevozpracujícím průmyslu a farmacii, zatímco nejvýznamnější část tuzemského průmyslu – automotive – zaostal i za výsledky celého odvětví i svými dřívějšími vlastními rekordy.

Bylo by snadné říct, že za rostoucí ziskovostí jednotlivých odvětví a oborů je jenom inflace, respektive síla při cenových vyjednáváních, která například v dominujících subdodavatelských průmyslových oborech není extra výrazná. I když se to přímo nabízí, může to být celá pravda nebo třeba jen shoda okolností, kterou může potvrdit nebo vyvrátit jen podobná analýza jdoucí za rámec hrubých agregovaných čísel. V každém případě nám tyto výsledky dávají možnost trochu nahlédnout i do oblasti financí a možná trochu i ke kořenům současné inflace, v zahraničí někdy označované jako greedflace.

Tento text vyšel ve zkrácené verzi na zpravodajském serveru hn.cz.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Virtuálně bohatší

Virtuálně bohatší

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Měníme obchodní podmínky a sazebníky

Měníme obchodní podmínky a sazebníky