Německé obavy

4. 8. 2022

Zatímco americká ekonomika už od začátku roku klesá, ta evropská se zatím propadu úspěšně vyhýbá, přestože na ni v daleko větší míře dopadají vysoké ceny energií a logistické problémy v mezinárodním obchodě. Přesto určité první známky útlumu jsou patrné třeba v podobě rozdílné rychlosti, jakou ve druhém čtvrtletí nabraly některé evropské ekonomiky. Přílišný optimismus plynoucí z výsledku druhého čtvrtletí není ovšem na místě. Už proto, že jde o staré, i když zatím jen předběžné číslo, nebo proto, že průběžné soft ukazatele začínají stále zřetelněji indikovat příchod recese v největší evropské ekonomice – v Německu.

Celá eurozóna si ve druhém čtvrtletí připsala 0,7 %, německé hospodářství však stagnovalo. Po vcelku slibném výsledku z prvního kvartálu přišlo číslo, které lze pozitivně hodnotit pouze stěží. A nebylo to rozhodně v poslední době jediné zklamání. Dalším byl velmi slabý červencový index nákupních manažerů v průmyslu a dokonce i ve službách, který se po dvou letech vrátil pod kritickou hranici 50 bodů indikující pokles ekonomické aktivity v následujících měsících. Firmy účastnící se průzkumu přitom za hlavní problémy považovaly klesající poptávku a neustále se zvyšující náklady.

Podobně vyznívá i nejnovější průzkum pravidelně prezentovaný mnichovským Ifo institutem. Index ekonomického klimatu míří dolů, zvláště pak jeho sub-index očekávání firem, který se začíná blížit covidovému druhému čtvrtletí roku 2020. Ale nejde jen o budoucnost, i svoji současnou ekonomickou situaci německé firmy hodnotí jako horší než v předchozích měsících. Především ty průmyslové čelí poklesu nových objednávek, přičemž stávající jen obtížně dokončují v důsledku extrémního nedostatku vstupů (jde především o výrobce elektrických zařízení, elektroniky nebo automotive). I v této situaci navíc podnikům stále ve větší míře chybí kvalifikovaní pracovníci. Jedinou optimistickou zprávu, kterou lze z aktuálních německých průzkumů vyčíst, je pokles inflačních očekávání. Jsou sice stále vysoko, avšak od jara už přece jen citelně poklesla.

Asi není překvapením, že v takové situaci eskalované na tamní poměry vysokou inflací a chmurnými vizemi zimy bez plynu se mění i chování spotřebitelů. Z vývoje maloobchodních tržeb je vidět, že v rámci EU začali nejrychleji omezovat svoje nákupy v obchodech. Když k tomu připočteme i úsporná opatření, s nimiž přicházejí některé firmy či města, stává se recese německého hospodářství velmi reálnou variantou už ve druhém pololetí letošního roku. Asi stěží lze předpokládat, že by tento trend nezanechal svoji stopu i na vývoji české ekonomiky.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.