Nesmělý rozjezd ekonomiky

7. 6. 2024

Zpřesněný výsledek hrubého domácího produkty za první kvartál přinesl zklamání nejenom proto, že vyznívá hůře než původní odhad zveřejněný více než před měsícem, ale i z několika dalších důvodů. Tím dalším je fakt, že navzdory deklarovanému růstu v ekonomice poklesla celková vytvořená přidaná hodnota. Diskutabilní je zatím jen poměrně velmi nesmělé oživení v odvětví služeb, které by právě letos měly ekonomice výrazně napomáhat. A posledním, asi nejvíce problematickým, je výrazný útlum investic. Všechny tyto negativní signály a tendence můžeme samozřejmě s klidem shodit ze stolu, pokud si řekneme, že HDP je velké nepřesné číslo, které se často reviduje a jehož skutečně relevantní hodnotu se dozvíme vlastně až s dvouletým odstupem. Anebo se na ně můžeme alespoň ze zvědavosti podívat.

Že HDP dopadlo hůře, než se původně očekávalo, není žádná tragédie. Výsledek HDP zveřejněný měsíc po konci čtvrtletí je skutečně jen velmi hrubý odhad sestavený z neúplných dat, který bychom z podstaty měli brát s rezervou. Dozvíme se jej poměrně rychle, ale za cenu jisté nepřesnosti, takže je to spíš jen první signál. Mnohem zajímavější a vlastně i relevantnější je se věnovat prvním podrobnějším výsledkům, které přicházejí zhruba dva měsíce po konci daného čtvrtletí. Z těch posledních asi nejvíce zaráží nesoulad mezi celkovým výsledkem ekonomiky (HDP) a vytvořenou přidanou hodnotou, kterou vlastně HDP primárně tvoří. Zatímco ekonomika nám v prvním čtvrtletí vzrostla o 0,3 %, souhrnná přidaná hodnota poklesla o 0,1 %, meziročně dokonce o 0,7 %. Neznamená to nic jiného, než že se tedy vyrobilo méně zboží a prodalo i méně některých služeb atp. To, co ekonomiku nakonec dostalo do plusu, byly vyšší daně. Tragické to není, ale je to snad důvod k radosti?

Nepříliš přesvědčivé na datech z prvního čtvrtletí jsou zatím i výsledky služeb, protože kromě obchodu a financí jsou služby fakticky v minusu. Méně za služby dokonce utrácejí i domácnosti, jejichž reálná spotřeba se v úvodu roku docela svižně zvyšovala. Spotřebitelé reálně více utráceli, avšak jen v obchodech, zatímco služby tentokrát zůstaly až na výjimky stranou. Za ty jako spotřebitelé utrácíme téměř o 10 % méně než v roce 2019. Je to vidět například na tržbách hotelů a restaurací, které navíc ještě vylepšují příjmy od zahraničních cestovatelů. Neznamená to ovšem, že český spotřebitel na službách šetří paušálně. Stačí se podívat na reálné výkony cestovních kanceláří a agentur, které si už nyní vedou lépe než před pandemií. Spíš to jen znamená, že jsme jako spotřebitelé v posledních letech výrazně změnili vzorce našeho chování.

Asi nejvíce problematickou tendencí, kterou odkrývají podrobná data za první čtvrtletí, však nejsou ani výsledky služeb nebo nižší přidaná hodnota, ale až zarážející propad investic. Téměř osmiprocentní pokles ve srovnání s čtvrtým kvartálem loňského roku vypadá téměř hrozivě, zvlášť když za ním stojí především pokračující silný útlum investic do strojů a ICT. V době, kdy bychom čekali právě zvýšené investice do robotizace, automatizace, nových energetických řešení a úspor, je zde pokles, který nás vrací o několik let zpátky. Jestli jde jen o cyklické omezování investic v obavě z blízké budoucnosti (lepší varianta), nebo o úplnou ztrátu ochoty v zemi s drahými investicemi investovat (horší varianta, kterou signalizuje vývoj v Německu), zatím tak úplně jasné není. V každém případě je tato tendence dostatečně negativní na to, aby ovlivnila potenciál či konkurenceschopnost české ekonomiky pro řadu dalších let. Možná proto bude vývoj investic v dalších kvartálech mnohem důležitější než samotné tempo HDP.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Průmysl stále na ústupu

Průmysl stále na ústupu

Penzijní problém snad naposledy a „polopatě“

Penzijní problém snad naposledy a „polopatě“

Finanční trhy míní a inflace mění

Finanční trhy míní a inflace mění