Nižší inflace až později

12. 8. 2022

Doba zvyšování korunových úrokových sazeb už zřejmě skončila. Asi tak jednoduše by se dal shrnout výsledek srpnového zasedání bankovní rady ČNB. I když inflace ještě není na vrcholu a k cílovým dvěma procentům se hned tak nevrátí, centrální banka se rozhodla sazby dál (či prozatím) nezvyšovat a vyčkávat. Tuto „komfortní“ pozici si přitom vytvořila sama jen tím, že posunula dosažení svého inflačního cíle dále do budoucna. Samozřejmě to neznamená, že už bude jen nečinně přihlížet, protože minimálně v případě devizového kurzu se zavázala tlumit jeho nadměrnou volatilitu.

Na svém posledním zasedání se bankovní rada rozhodovala nad prognózou, podle které inflace na podzim dosáhne až dvaceti procent. Ve srovnání s předchozím (květnovým) výhledem ČNB současně předpokládá i výrazně vyšší inflaci i v roce 2023. To by samo o sobě mělo jako argument stačit k přesvědčivému navýšení úrokových sazeb ze stávajících 7 % možná až na 10 %, jak naznačuje jeden z jejích alternativních scénářů. To by se ovšem ČNB musela držet svého standardního 12–18 měsíčního horizontu, během kterého usilovala o dosažení dvouprocentní inflace. ČNB se ovšem tentokrát rozhodla sledovat cíl vzdálenější, a proto cílové období posunula o půl roku na 18–24 měsíců. Vzhledem k tomu, že za zhruba dva roky by už inflace měla být – podle modelu centrální banky – pod kontrolou, došla bankovní rada k závěru, že si nyní může dovolit vyčkávat.

Jestli s podobným závěrem skončí i zářijové zasedání, je zatím jen otázkou, nad kterou si bude lámat hlavu nejeden analytik či obchodník na finančních trzích. Do příštího zasedání bankovní rady totiž zbývá skoro měsíc a půl, během kterého přijde ještě jedna velká série dat z ekonomiky, včetně srpnové inflace, podrobností o HDP a zejména pak mezd za druhé čtvrtletí. Zvláště ty budou pro bankovní radu zásadním ukazatelem, protože naznačí, jestli se už nezačíná formovat mzdově-inflační spirála, které se ČNB bojí snad nejvíce. Zda tedy nedochází v důsledku napjatosti trhu práce k zacyklení vysoké inflace a mezd, z něhož se dá utéct jen pomocí velmi silné restrikce. Není to sice úplně nejpravděpodobnější scénář, avšak na oficiální čísla si stejně jako centrální bankéři budeme muset ještě pár týdnů počkat. V každém případě, pokud se realita dalších týdnů výrazně neodchýlí od centrální bankou očekávaného vývoje, bude moci ČNB setrvat v komfortním vyčkávání i poté.

O co méně aktivní může být ČNB v případě sazeb, o to více práce může mít na devizovém trhu, na kterém už od února intervenuje proti oslabování koruny. Oficiálně ze svých devizových rezerv během prvního pololetí prodala 11,1 mld. EUR, přičemž jen v červnu na obranu koruny vynaložila 7,1 mld. EUR. Korunu se jí tak podařilo ochránit v dobách vypjatého rizika na mezinárodních finančních trzích i v čase letních spekulací finančních investorů. Až do současnosti tak ČNB mohla ze svých rezerv prodat odhadem možná už 15 mld. EUR (cca 10 % rezerv), avšak kolik to ve skutečnosti bylo se dozvíme až za měsíc. V každém případě je ČNB stále ještě více než dostatečně vybavená eury, aby mohla podržet korunu i v měsících, kdy už úrokový diferenciál bude v důsledku očekávaného zvýšení sazeb ECB a Fedu klesat, zatímco česká ekonomika zřejmě sklouzne do technické recese.

Hlavním úkolem centrální banky však v nadcházejících týdnech nebude obrana koruny, jako především přesvědčování široké veřejnosti, že s posunem cíle se její úsilí o dosažení cenové stability v podstatě nemění. Že má dál stále na srdci především dosažení dvouprocentní inflace a pro tento cíl udělá téměř cokoliv. Bez srozumitelné komunikace má totiž jen malou šanci ovlivnit stále ještě rozbujelá inflační očekávání, stejně jako vysvětlit aktuální posun schématu měnové politiky.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Tragický výsledek brexitu?

Tragický výsledek brexitu?

Čas znovu přepisovat odhady?

Čas znovu přepisovat odhady?

Banka CREDITAS je nově v panelu bank pro určení sazby PRIBOR

Banka CREDITAS je nově v panelu bank pro určení sazby PRIBOR