Penzijní problém snad naposledy a „polopatě“

26. 4. 2024

S diskusemi o reformách penzijního systému má ČR dlouholeté zkušenosti. S jejich realizací v podstatě pouze jednu, která navíc dopadla neslavně. Neobstála totiž v soukolí politického cyklu, stejně jako jiné významné kroky přinášející své ovoce daleko za hranicí jednoho volebního období. Problém našeho penzijního systému však není až tak vzdálený, jak by se mohlo zdát z demografických prognóz, protože my tento problém máme už nyní.

Navzdory rekordní zaměstnanosti a téměř nejvyšším sazbám sociálního pojistného dosáhl deficit důchodového účtu v loňském roce 73 mld. korun. A o nic lépe zatím nevyznívají ani letošní průběžné výsledky. Každý měsíc totiž chybí osm miliard korun, které samozřejmě zafinancuje státní rozpočet, respektive věřitelé na finančním trhu. Letošní manko může – pokud nedojde k prudkému růstu mezd – dosáhnout 90 mld. korun, které si vzhledem na situaci v rozpočtu znovu vypůjčíme. Při hypoteticky příznivé čtyřprocentní sazbě tak mohou jen poslední dva deficity stát každý další rok na úrocích 6,5 mld., které zaplatíme jak jinak než na dluh.

Problém nerovnováhy systému nevyřeší ani zdanění dohodářů, ani vyšší pojistné u živnostníků. Obojí je jen malou náplastí, která ve druhém případě navíc ještě navýší výdaje na penze v budoucnu. Vlastně všechny aktuální návrhy jsou jen souborem poměrně malých parametrických změn, které se nemusí líbit lidem, kterých se teprve mají týkat, ale stále jde vlastně jen o drobnosti ve srovnání s náklady dalšího nicnedělání.

Je to možná až příliš banální, protože bez reforem bude nutné zvyšovat daně, přesměrovat peníze z jiných resortů nebo se do (ne)konečna zadlužovat. Případně otevřít hranice ekonomickým migrantům v produktivním věku. Nikoliv stovkám tisíc, ale postupně rovnou milionům (konkrétně do dvaceti let přibližně dvěma, do třiceti let třem, pokud vyjdeme z aktuální projekce počtu obyvatel od statistického úřadu), pokud bychom si chtěli udržet demografické poměry alespoň na úrovni loňského roku. Nebo jako již tradičně nemusíme dělat nic, případně dál diskutovat či snít o zázračném růstu naší ekonomiky, baby boomu a zdaňování robotů.

Tento článek vyšel ve zkrácené podobě v Hospodářských novinách.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Průmysl stále na ústupu

Průmysl stále na ústupu

Finanční trhy míní a inflace mění

Finanční trhy míní a inflace mění

Tragický výsledek brexitu?

Tragický výsledek brexitu?