Poplatky jiných bank v rámci zahraničního platebního styku

2. 6. 2023

V rámci zahraničního platebního styku může být platba připisovaná na účet klienta ponížena o poplatky účtované jednotlivými zprostředkujícími bankami. Na tyto poplatky a jejich výši nemáme žádný vliv.

Pro zprostředkování plateb v zahraničním platebním styku využíváme jako korespondentskou banku Raiffeisen Bank International AG. Prostřednictvím této banky jsou směřovány jak odchozí platby našich klientů směrem k cílovým bankám, tak i příchozí platby na účty vedené v naší bance. Zprostředkování plateb v zahraničním platebním styku prostřednictvím korespondentských bank je běžným způsobem mezibankovní spolupráce, může však být zatíženo poplatky, které za toto zprostředkování účtuje jak korespondentská banka, tak i další banky, přes které je příslušná platba přeposílána (trasována) směrem k příjemci.

Proto si dovolujeme upozornit, že v rámci zahraničního platebního styku může být platba, která je připsána na váš účet, ponížena právě o poplatky účtované jednotlivými zprostředkujícími bankami. Nejedná se tedy o poplatky účtované naší bankou a výši takovýchto poplatků nedokážeme při jednotlivých příchozích platbách ovlivnit ani dopředně vyčíslit.

Další novinky

Richee Junior naděluje atraktivní ceny

Richee Junior naděluje atraktivní ceny

Provoz banky na konci roku 2023

Provoz banky na konci roku 2023

Konec inflační příležitosti?

Konec inflační příležitosti?