Poplatky jiných bank v rámci zahraničního platebního styku

2. 6. 2023

V rámci zahraničního platebního styku může být platba připisovaná na účet klienta ponížena o poplatky účtované jednotlivými zprostředkujícími bankami. Na tyto poplatky a jejich výši nemáme žádný vliv.

Pro zprostředkování plateb v zahraničním platebním styku využíváme jako korespondentskou banku Raiffeisen Bank International AG. Prostřednictvím této banky jsou směřovány jak odchozí platby našich klientů směrem k cílovým bankám, tak i příchozí platby na účty vedené v naší bance. Zprostředkování plateb v zahraničním platebním styku prostřednictvím korespondentských bank je běžným způsobem mezibankovní spolupráce, může však být zatíženo poplatky, které za toto zprostředkování účtuje jak korespondentská banka, tak i další banky, přes které je příslušná platba přeposílána (trasována) směrem k příjemci.

Proto si dovolujeme upozornit, že v rámci zahraničního platebního styku může být platba, která je připsána na váš účet, ponížena právě o poplatky účtované jednotlivými zprostředkujícími bankami. Nejedná se tedy o poplatky účtované naší bankou a výši takovýchto poplatků nedokážeme při jednotlivých příchozích platbách ovlivnit ani dopředně vyčíslit.