Relativně pozitivní signály z Německa

22. 2. 2023

Více než 30 % českého exportu směřuje dlouhodobě do Německa, s nímž má ČR dokonce vysoce přebytkovou obchodní bilanci, a proto je i úspěch tuzemské ekonomiky do značné míry spojený s vývojem právě této největší evropské ekonomiky, která se podobně jako ostatní vypořádává s energetickou krizí a nezvykle vysokou inflací. Poslední zprávy z tamní ekonomiky naznačují, že na rozdíl od Česka by se Německo mohlo vyhnout recesi a tím nepřímo podpořit i české hospodářství.

Ačkoliv teprve nedávno publikovaná data o HDP za čtvrtý kvartál loňského roku (−0,2 %) nestavěla Německo do příliš lichotivého světla, poslední průzkumy v podnikatelském sektoru dávají tušit, že se tato ekonomika opět začíná rozjíždět. Jak únorové indexy nákupních manažerů (PMI), tak už i samotné ostře sledované indexy Ifo naznačují zlepšování situace v německém podnikatelském sektoru. Alespoň když se tedy podíváme na celkové výsledky obou skupin těchto ukazatelů, jak je hodnotí samotné finanční trhy. Zaujalo je především zlepšení oproti předchozímu měsíci, stejně jako překonání konzervativního konsensu analytiků. Jak PMI, tak Ifo potvrzují rostoucí optimismus německých firem, za nímž stojí zlepšení ve fungování dodavatelských řetězců i pozitivní obrat na energetických trzích.

Abychom však možná až příliš nepodléhali povrchnímu optimismu, stojí za to se podívat, kde se vlastně bere. V první řadě jej tvoří pozitivní očekávání či vyhlídky, které se zatím nepropisují do aktuálních výsledků firem, což mimochodem samotné průzkumy potvrzují. Firmy prostě věří, že bude lépe – že další měsíce budou příznivější, i když tomu zatím neodpovídají jejich nové zakázky. Výrobu se totiž daří držet jen díky zásobě starších objednávek, které průmyslové podniky nemohly v důsledku nefunkční logistiky dříve dokončovat. Zářným příkladem je nejspíš automobilový průmysl, který v důsledku opakujícího se nedostatku čipů vyrábí v čase velmi nerovnoměrně a výsledkem není nic jiného než nadprůměrná doba čekání na nový vůz. Asi nic, co bychom neznali z tuzemska.

Základním problémem německé ekonomiky nicméně zůstává vysoká inflace, které Němci už dávno odvykli. I když je výrazně nižší než v ČR, citelně snižuje jejich kupní sílu a v důsledku stále ještě nízkých úrokových sazeb ECB reálně ztrácejí na hodnotě i jejich úspory. Překvapivý proto není výrazný pokles reálných tržeb v obchodech, který zase není nepodobný tomu českému. Předpokladem pro úspěšný restart hospodářství je tak i v případě Německa v první řadě zvládnutá inflace, která vrátí zákazníky do obchodů a rozpohybuje i navázané služby. K rychlejšímu oživení německé ekonomiky dopomůže i oživení zahraniční poptávky, nicméně to už se stejně jako německé firmy vracíme do roviny vágních očekávání návratu do normálu. Na to, aby se stala realitou, zatím stále chybí již zmiňované zakázky.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.