Spotřeba táhne ekonomiku ke dnu

6. 12. 2022

Ať už podrobné údaje o HDP zveřejněné teprve minulý týden, nebo aktuálně publikovaná čísla o vývoji maloobchodních tržeb opět potvrzují, že lidé pokračují v omezování svých nákupů stále důrazněji. Nejisté vyhlídky ekonomiky, přetrvávající vysoká inflace, a především pak obavy z nových faktur za energie se letos staly hlavní brzdou ekonomického růstu ČR.

Už data za poslední čtvrtletí loňského roku naznačovala, že se domácnosti začínají chystat na období zvýšené inflace, kterou ještě navíc od února začala přiživovat válka na Ukrajině. I když při pohledu na meziroční tempa růstu maloobchodu nebo přímo spotřeby mohla na jaře část veřejnosti nabývat dojmu, že se vlastně nic moc neděje, trend těchto jednotlivých ukazatelů už naznačoval jasný obrat ve vývoji útrat domácností už v roce 2021. Aktuálně jej potvrzují i podrobná data o spotřebě, podle kterých například jsme už ve třetím letošním čtvrtletí utratili za zboží dlouhodobé spotřeby (například auta, nábytek, bílou techniku apod.) o téměř 12 % méně než v roce 2019. Výrazně jsme omezili útraty za střednědobé i rychloobrátkové zboží, méně utrácíme i za služby.

Říjnová data o vývoji maloobchodních tržeb tento trend dále potvrzují. Tentokrát se meziměsíčně reálné výnosy obchodníků snížily téměř o 2 %, meziročně už vydělali méně dokonce už o 9,4 %. Zákazníci sice nechali v obchodech o něco více peněz než loni, avšak kvůli vysokým cenám si z nich odnesli mnohem méně zboží. Některým nezbývá v důsledku bezprecedentního propadu kupní síly nic jiného, než své nákupy omezovat, jiní raději dál vyčkávají nebo volí výhodnější nákupy v zahraničí, ať už přímo, nebo prostřednictvím internetu.

Největší reálný propad přitom zaznamenaly obchody s oblečením a obuví, které mimochodem zdražují nejrychleji v celé EU. Dvacetiprocentní nárůst cen oblečení nebo patnáctiprocentní v případě obuvi bychom těžko totiž našli v jakékoliv další zemi unie. Slabší jsou nicméně i prodeje vybavení pro domácnosti, volnočasových aktivit, pohonných hmot, a dokonce i potravin.

Domácnosti v důsledku ztráty kupní síly šláply na brzdu v nakupování a přispívají tak útlumu celé ekonomiky. Současně ovšem postupně vytvářejí tlak na zpomalování inflace, byť zatím příliš své ovoce viditelně nepřináší. Se slabší poptávkou však časem obchodům a částečně i výrobcům nic jiného nezůstane, než adekvátně zareagovat, pokud nebudou chtít končit s plnými sklady. Podmínky jim v tomto směru začínají nahrávat. Ať už jde o klesající ceny komodit, nebo výrazně levnější mezinárodní nákladní dopravu.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Finanční trhy míní a inflace mění

Finanční trhy míní a inflace mění

Tragický výsledek brexitu?

Tragický výsledek brexitu?

Čas znovu přepisovat odhady?

Čas znovu přepisovat odhady?