Úrokové sazby beze změn

28. 12. 2022

Ani v závěru roku ČNB nepřipravila pro finanční trhy žádné překvapení. Bankovní rada na svém posledním letošním zasedání ponechala úrokové sazby beze změny, i když je alespoň podle slov guvernéra připravena zasáhnout, bude-li to třeba. Zatím ovšem nic nenasvědčuje tomu, že by to bylo za stávajících podmínek nutné.

Prognóza, kterou ČNB představila už před zhruba měsícem a půl, počítala se zvýšením hlavní sazby centrální banky na osm procent. Současně ovšem hlavní scénář oficiálního výhledu doprovodily i alternativní scénáře či simulace se stávající sedmiprocentní sazbou a výrazně vyšší desetiprocentní sazbou. Možná až trochu překvapivě všechny tyto propočty vedly k obdobnému inflačnímu výsledku, takže z tohoto úhlu pohledu by zvýšení úrokových sazeb mělo maximálně tak signální efekt a nepřekvapilo proto, když se ani v listopadu, ani v prosinci nenašla ke zvýšení sazeb dostatečná síla.

Pravděpodobnost, že ČNB nakonec ke zvýšení sazeb příští rok přistoupí, není z dnešního pohledu velká, ale není ani nulová. Ostatně, jak naznačil guvernér, za předpokladu zvýšení poptávkových inflačních tlaků by centrální banka k takovému kroku přistoupit mohla. Scénář, kdy by se propadající poptávka spotřebitelů rázem vzedmula a vyvolala by nové inflační „tsunami“ je ovšem možný pouze za dvou předpokladů. Tím prvním je nadměrný růst mezd (nic mu nenasvědčuje), druhým pak růst inflačních očekávání. V tomto případě by spotřebitelé začali preventivně utrácet své nakumulované úspory, aby zabránili jejich dalšímu znehodnocení. Představit si to lze na dávném příkladu z dob před liberalizací cen zavedenou v roce 1991.

Česká měna se naopak i nadále těší vysoké podpoře domácností, které se jí nezbavují ani v obchodech za nadměrné či spekulativní nákupy, ani si masivně nepořizují namísto ní eura nebo dolary. Dokonce ani v plné míře nevyužívají možností zajímavě úročených depozit, takže na běžných účtech jim aktuálně leží přes 1,5 bilionu korun, respektive 46 % všech prostředků, co mají deponováno v bankách.

Postoj spotřebitelů i centrální banky se může změnit už na začátku nového roku, kdy vstoupí v platnost nové ceníky nejenom zastropovaných energií, ale i zboží a služeb. S novými cenami přijdou nejenom obchodníci, ale i výrobci, dovozci a další hráči na trhu, kteří budou muset dobře zvažovat všechna pro a proti, aby jim nezůstaly nakonec sklady plné zboží. Inflace tak může na začátku příštího roku překvapit, avšak nejenom na horní hranici. Proto stabilní sazby, byť po delší dobu, se stále jeví jako adekvátní postoj daný současnou situací, riziky i nejistotami.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.