V květnu se bude konat řádná valná hromada

30. 4. 2021

Představenstvo Banky CREDITAS a.s. svolává řádnou valnou hromadu dne 31. května 2021 v 10.00 hodin v Olomouci.

Valná hromada se bude konat dne 31. května 2021 od 10.00 hodin v prostorách Banky, v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc. Podrobné informace naleznete v přiložených dokumentech.


UPOZORNĚNÍ:

V souladu s platnými a účinnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví si Vás dovolujeme informovat, že pro účast na valné hromadě společnosti Banka CREDITAS a.s., která se bude konat dne 31. 5. 2021 od 10:00 hod. v prostorách Banky v zasedací místnosti ve 4. patře, tř. Svobody 1194/12, Olomouc, je každý účastník valné hromady povinen při vstupu do budovy prokázat jedno z následujících:

a) že absolvoval nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru Sars-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

b) že absolvoval nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru Sars-CoV-2 s negativním výsledkem; nebo

c) že byl očkován proti onemocnění COVID-19 a doloží, že i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců; nebo

d) že prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u něj doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní;

a zároveň nesmí účastník vykazovat klinické příznaky onemocnění COVID-19.

Zároveň je nutné, aby všichni účastníci po celou dobu přítomnosti ve vnitřních prostorách používali v souladu s platnými a účinnými mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví ve vnitřních prostorách ochranné prostředky dýchacích cest (nos a ústa), kterým je respirátor nebo zdravotnická obličejová maska (rouška).

Dále bychom Vás rádi informovali, že Banka CREDITAS a.s. zajistí, aby byli všichni účastníci valné hromady usazeni tak, aby mezi jednotlivými účastníky bylo vždy volné alespoň jedno sedadlo (s výjimkou osob z jedné domácnosti) a dále přijme odpovídající hygienická opatření.