Zářez do rodinných rozpočtů

16. 6. 2022

Tržby obchodů ani restaurací zatím nenaznačují, že by vysoká inflace zásadně nebo rychle měnila chování české populace. Reálné výkony služeb dál rostou nebo v horším případě alespoň stagnují; cestovní kanceláře hlásí rekordní prodeje dovolených. Přesto rychle rostoucí výdaje na bydlení začínají pomalu a jistě nabourávat rozpočty českých domácností. Zvláště těch, kterým končí různé fixace cen energií a zároveň i refixují svoji hypotéku.

Z pravidelně zveřejňovaných statistik lze samozřejmě vyčíst mnoho, avšak současně zůstává mnoho skryto za průměry, na nichž tato „velká“ čísla stojí. Typická průměrná domácnost z pohledu makroekonomických čísel tak trochu bydlí ve svém i v nájmu, částečně topí elektřinou, plynem, uhlím a dřevem současně, má vlastní studnu i vodovod. A pokračovat bychom mohli dál a dál, avšak bylo by to vlastně úplně k ničemu, protože bychom jen řešili ony zmíněné průměry a nikoliv reálné životní situace.

Proto může být docela zajímavé si rodinu, kterou letos čeká výdajový šok, tak trochu vymyslet. Říkejme jim třeba Novákovi. Ti si před pěti lety pořídili starší domek, na který si vzali třímilionovou hypotéku na dvacet let s pětiletou fixací a úrokem 1,8 %. Mají úměrnou spotřebu elektřiny a topí plynem, u kterých jim shodou náhod končí fixace ceny. Jen tyto tři zmíněné nákladové položky udělají v rozpočtu Novákových pořádný vítr.

Ale popořadě. V případě hypotéky si budou muset (prozatím) připravit zhruba pět tisíc měsíčně navíc, protože úrokové sazby se už přibližují 6 %. A to ještě není růstu sazeb konec. Další zářez do rozpočtu udělají ceny elektřiny a plynu, které mezi rokem 2017, kdy si Novákovi brali hypotéku, a současností vzrostly na trojnásobek, respektive čtyřnásobek. Při hypotetické spotřebě elektřiny (3 MWh) a plynu (25 MWh/rok) jim vzrostou náklady na energie o zhruba 9 tisíc měsíčně. Jen bydlení je tak bude stát o 14 tisíc měsíčně víc, a to záměrně ponechávám stranou další náklady jako vodné, stočné, odpady, internet atp.

Bydlení spolu s potravinami a dalšími běžnými výdaji mohou nakonec pro Novákovy znamenat dodatečné výdaje až 20 tisíc za měsíc, tedy ovšem jen za předpokladu, že nezmění své dosavadní spotřebitelské chování nebo se jim nepodaří prodloužit svoji hypotéku třeba na třicet let, aby si alespoň trochu své splátky snížili. Cenový šok, který obdobnou rodinu letos čeká, je s ohledem na vývoj příjmů domácností v čase velmi silný, a proto se bude muset letos na stát se žádostí o pomoc obrátit násobně více rodin než dříve. Na čtyřnásobné zdražení plynu totiž jen svetr stačit nebude.


Veškeré informace, názory a prognózy obsažené v tomto textu jsou pouze informativního charakteru, nepředstavují žádnou nabídku na jakoukoliv transakci nebo závazek k realizaci jakékoliv transakce a v žádném případě nejde o investiční poradenství. Obsah sdělení je vytvářen dle nejlepšího vědomí a s řádnou odbornou péčí, Banka CREDITAS a.s. však nezaručuje správnost, úplnost a přesnost jeho obsahu. Banka CREDITAS a.s. nenese žádnou odpovědnost za případné škody vzniklé jakýmkoliv třetím osobám v důsledku využití informací uvedených v tomto sdělení.

Další novinky

Virtuálně bohatší

Virtuálně bohatší

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Měníme obchodní podmínky a sazebníky

Měníme obchodní podmínky a sazebníky