Podřízený vklad

Podřízený vklad je vkladový produkt, který se podobá termínovaným vkladům, ale není pojištěný.

Vlastníkem pohledávky z Podřízeného vkladu je klient. Peněžní prostředky tvořící Podřízený vklad mají charakter podřízeného dluhu, který banka zahrnuje do svého kapitálu (kapitál tier 2). Z charakteru podřízeného dluhu vyplývá, že v případě likvidace či úpadku společnosti jsou podřízené pohledávky uspokojeny až po uspokojení všech nepodřízených pohledávek.

Jedná se o dlouhodobý depozitní produkt s garantovanou úrokovou sazbou vyšší, než je obvyklé u termínovaných vkladů. Minimální částka vkladu je 100 000 Kč s dobou splatnosti 5, 6, 7 nebo 10 let.

Fixní úroková sazba
s měsíční výplatou úroků

Podřízený vklad na 5 let nabízí sazbu 7,6 % p.a., na 6 let sazbu 8,0 % p.a., na 7 let sazbu 8,2 % p.a. a vklad na 10 let dokonce 8,7 % p.a. Sazba je fixní pro celou dobu trvání vkladu a úroky vám budou chodit každý měsíc.

Důležité informace
o produktu

Vklady u tohoto produktu nejsou pojištěny. Klient podřízený vklad nemůže ukončit předčasně. Minimální výše vkladu je 100 000 korun.Jak získat podřízený vklad?

V Regionálním firemním centru nebo na pobočce

Kontaktujte pracovníky Regionálního firemního centra případně nás můžete navštívit na jedné z poboček, které najdete již na 37 místech České republiky.

Upozorňujeme, že pobočky mají omezené možnosti vyřízení požadavků firemních klientů.

Budeme od vás potřebovat platný doklad totožnosti a dále dokument, který prokazuje, že máte pravomoc za právnickou osobu, SVJ nebo BD jednat, pokud toto nevyplývá z obchodního rejstříku.

Mapa poboček

Specialista firemního bankovnictví

Jste zaneprázdněni nebo máte naši pobočku příliš daleko? Nevadí. Využijte služeb našich specialistů firemního bankovnictví, kteří vám budou nápomocni přímo v místě vašeho podnikání.

SEZNAM FIR. BANKÉŘŮ