Financování pro
podnikatele a firmy

Úvěry a bankovní záruky pro podnikatele

Provozní, investiční a specializované úvěry a bankovní záruky pro podnikatele, malé a střední firmy.

Výhodná úroková sazba
Nabízíme pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbu.

Individuální přístup
Klademe důraz na individuální posouzení klienta.

Až 50 mil. Kč
Půjčíme vám až 50 mil. Kč na provoz vaší firmy i nové projekty.

Široká škála úvěrů
Varianty úvěrů, tak aby vyhovovaly konkrétním potřebám.

Nabízené varianty úvěrů

Provozní úvěr a kontokorent

Účelový úvěr nebo kontokorent určený k financování provozních potřeb.

Investiční úvěr

Účelový úvěr určený na financování investičních aktivit.

Developerské financování

Účelový zajištěný úvěr určený pro development a pre-development.

Úvěr na refinancování

Účelový úvěr na refinancování úvěrových závazků firmy.

Bankovní záruka

Umožňuje zaručit závazky a posílit vaši důvěryhodnost v obchodních vztazích.

Provozní úvěr / kontokorent zajištěný nemovitostí

Úvěr splácený na provozní potřeby či kontokorent na provozní potřeby vašeho podnikání


Provozní splácený úvěr je účelový úvěr určený k:

 • financování provozních potřeb úvěrovaného spojených s výrobou, prodejem nebo poskytováním služeb

 • refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování provozu

 • refundaci (náhradě) peněžních prostředků úvěrovaného vynaložených na provoz, a to až do 12 měsíců zpětně od data jejich prokazatelného použití

Kontokorent na provozní potřeby je účelový úvěr určený k:

 • opakovanému financování provozních potřeb úvěrovaného spojených s výrobou, prodejem nebo poskytováním služeb

 • refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování provozu.

Výše úvěru
maximální výše úvěru pro splácený úvěr a kontokorent 25 mil. Kč

Zajištění úvěru
vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

Splatnost úvěru
splatnost až 6 let u spláceného úvěru; u kontokorentu maximálně 12 měsíců a lze jí prodloužit o dalších max. 12 měsíců a to opakovaně

Úroková sazba
individuálně sjednaná úroková sazba

Investiční úvěr

Investiční úvěr zajištěný nemovitostí


Investiční úvěr je účelový úvěr určený k:

 • financování investičních potřeb úvěrovaného spočívajících v pořízení dlouhodobého majetku (pozemky, stavby, movité věci a jejich soubory, software, akcie či podíly v obchodních společnostech) nebo jeho modernizace, opravy či rekonstrukce,

 • refinancování závazků úvěrovaného prokazatelně použitých k financování majetku či refundaci (náhradě) peněžních prostředků úvěrovaného vynaložených na pořízení majetku, a to až do 24 měsíců zpětně od data jejich prokazatelného použití.

Výše úvěru
maximální výše 50 mil. Kč

Zajištění úvěru
vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

Splatnost úvěru
splatnost až 25 let na základě doby životnosti konkrétně pořizovaného majetku

Úroková sazba
individuálně sjednaná úroková sazba

Úvěr na developerské financování

Podnikatelský úvěr zajištěný nemovitostí na developerské financování


Podnikatelský úvěr zajištěný nemovitostí na developerské financování je účelový úvěr určený k financování development a pre-development projektů. Zpravidla se jedná o:

 • financování pořízení pozemku vhodného k výstavbě nemovitostí včetně nákladů s tímto spojených

 • financování výstavby nemovitostí a/nebo pořízení nemovitostí a nákladů na její zhodnocení či rekonstrukci (pouze stavebních nákladů)

 • financování tzv. „soft“ nákladů, tj. studie proveditelnosti, dokumentace k územnímu řízení, dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace, project management a inženýring apod.

Výše úvěru
min. výše 1 mil. Kč, max. výše 50 mil. Kč

Zajištění úvěru
povinně vždy zástavním právem k financované nemovitosti (pro dodatečné zajištění lze použít i jinou nemovitost) s potvrzením pojišťovny o přijetí oznámení o zřízení zástavního práva k zastavené nemovitosti nebo potvrzením pojišťovny o vinkulaci pojistného plnění ve prospěch Banky, vlastní blankosměnkou vystavenou Klientem (s avalem), zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu Klienta

Splatnost úvěru
splatnost až 5 let dle charakteru financované nemovitosti; u pre-developmentu maximálně 3 roky

Úroková sazba
individuálně sjednaná úroková sazba

Refinancování firemních úvěrů

Úvěr na refinancování


Úvěr na refinancování je účelový úvěr určený k:

 • refinancování úvěrových závazků firmy nebo podnikatele (OSVČ) vedených u bankovních i nebankovních institucí,

 • konsolidaci podnikatelských úvěrů s nižší úrokovou sazbou, delší splatností a jedním termínem splácení,

 • možnosti získat i navýšení refinancovaného úvěru o nové finanční prostředky.

Výše úvěru
maximální výše až 50 mil. Kč

Zajištění úvěru
vždy blankosměnkou s avalem skutečného vlastníka v kombinaci se zástavním právem k nemovitosti a zástavním právem k pohledávkám z běžného účtu klienta

Splatnost úvěru
splatnost až 25 let dle individuálního posouzení

Úroková sazba
individuálně sjednaná úroková sazba

Bankovní záruka

Bankovní záruka, limit na bankovní záruky pro sme klienty


Bankovní záruka vám umožňuje zaručit své závazky a posílit vaši důvěryhodnost v obchodních vztazích. Díky ní můžete získat výhodnější podmínky kontraktu, odklad splatnosti závazku či obdržet akontaci nebo zádržné.

Podrobnosti k výši bankovní záruky, měnám, ve kterých se poskytuje a výši závazkové odměny získáte na našich Firemních centrech v Praze, Brně nebo v Olomouci.

Jak žádat o úvěr?

Vyberte si způsob žádosti, který vám vyhovuje. Kontaktujte specialisty firemního bankovnictví a domluvte si schůzku.

V Regionálním firemním centru nebo na pobočce

Kontaktujte pracovníky regionálního firemního centra případně nás můžete navštívit na jedné z poboček (upozorňujeme, že pobočky mají omezené možnosti vyřízení požadavků firemních klientů).

Přijedeme k vám

Jste zaneprázdněni nebo máte naši pobočku příliš daleko? Nevadí. Využijte služeb našich specialistů firemního bankovnictví, kteří vám budou nápomocni přímo v místě vašeho podnikání.

Jak probíhá sjednání úvěru/bankovní záruky?

Úvěr jednoduše

Kontaktujte naše Firemní centra v Praze, Brně nebo v Olomouci.

Získat podnikatelský úvěr jde opravdu rychle a jednoduše.

Postup sjednání úvěru

1. Žádost o úvěr/bankovní záruku

Text...

2. Dodání dokumentů potřebných k posouzení žádosti

Text...

3. Posouzení vaší žádosti úvěrovým pracovníkem

Text

4. Schválení úvěru/bankovní záruky a podpis úvěrové/záruční a zajišťovací dokumentace

Text...

Dokumenty a formuláře

Dokumenty a sazebníky

Veškeré dokumenty naleznete v sekci Důležité dokumenty. Všechny dokumenty lze vyplnit, vytisknout a uložit v programu Adobe Reader.

Kontakty pro
firemní klienty

Využijte služeb našich specialistů firemního bankovnictví, kteří vám budou nápomocni v našich centrech nebo přímo v místě vašeho podnikání.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.