10 důležitých pravidel, kterými udržíte rodinný rozpočet pod kontrolou

31. 10. 2022

Myslíte si, že máte dostatečný příjem, který spolehlivě zajistí váš rodinný rozpočet i v období rychle rostoucích cen? Možná se dopouštíte vážného omylu – i rodiny s nadprůměrnými příjmy se mohou dostat do vážných existenčních problémů, pokud svůj rozpočet nesledují a dlouhodobě neplánují. Seznamte se s klíčovými pravidly, která byste měli dodržovat.

Mějte přehled o pravidelných příjmech domácnosti.

Udržujte si evidenci o pravidelných čistých příjmech, které do vaší domácnosti přicházejí – mzdách, platech, sociálních dávkách apod. Pouze s těmito penězi můžete dlouhodobě počítat na výdaje. Jednorázové nebo předem neodhadnutelné částky, např. výnosy z cenných papírů nebo výhry ze sázek, zahrňte mezi peníze, se kterými nemůžete nic plánovat, dokud nebudete znát jejich přesnou výši. V žádném případě tyto nejisté příjmy nezahrnujte do kalkulací splátek půjček, leasingu nebo hypoték.

Mějte přehled o všech pravidelných výdajích domácnosti

Sepište si všechny náklady, které vaše rodina pravidelně musí platit. Největší položku zřejmě budou tvořit pravidelné platby – nájemné, příspěvky do fondu oprav, zálohy na energie a vodu, faktury za telefony, splátky úvěru na bydlení nebo jiných půjček apod. Nezapomeňte, že vedle měsíčních položek máte i platby hrazené jednou ročně. Často se jedná o nezanedbatelné sumy – povinné ručení automobilu a další pojistky, daň z nemovitých věcí, poplatky za školné a zájmové kroužky dětí aj.

Evidenci rodinných příjmů a výdajů můžete vést v papírové podobě, případně ve vlastní tabulce. Výhodnějším řešením ale je využití nabídky některého z moderních on-line bankovnictví, která umí příjmy a výdaje automaticky kategorizovat a vytvářet statistické přehledy. A co máte dělat s platbami v hotovosti? Můžete využít třeba CREDITAS Banking, v němž lze založit virtuální účet, ve kterém budete hotovostní transakce evidovat ručně a bankovnictví je poté zahrne do souhrnných statistik.

Udržujte vyrovnaný rozpočet.

Po sestavení přehledů příjmů a výdajů obě hodnoty porovnejte. Pokud při srovnání zjistíte, že výdaje dlouhodobě převyšují příjmy, znamená to, že se vaše finanční rezervy postupně ztenčují. Máte-li k dispozici skutečně velké rezervy (o dva nebo více řádů převyšující vaše příjmy a výdaje), nic vážného se neděje. Pokud ale vaše rezervy nejsou velké, snažte se výdaje co nejdříve snížit. Začněte výdaji za položky, které vám budou nejméně chybět, např. placené televizní programy či drahé volnočasové aktivity, anebo omezte některé nákupy. Obecně se doporučuje, aby finanční rezerva domácnosti odpovídala 3–6 měsíčním příjmům. Nikdy nevíte, kdy budete potřebovat větší částku na neplánované výdaje, jako jsou třeba koupě nové pračky nebo větší oprava auta.

Pokud je schodek rodinného rozpočtu velký, udělejte radikální řez dřív, než ho za vás udělá exekutor.

Pokud vaše výdaje dlouhodobě výrazně převyšují příjmy, je čas na zásadní změnu. A musíte ji udělat dřív, než se dostanete do nezvladatelných dluhů. Možná tento krok bude bolestivý, ale je lepší se včas omezit, než dojít až do fáze, kdy o vás už rozhodují soudy a exekutoři. Možná budete muset prodat drahé auto a koupit levnou ojetinu, omezit společenský život nebo koníčky, jet na levnější dovolenou. Anebo si budete muset najít druhou práci a zvýšit tak své příjmy. Každé takové řešení je ale lepší než čekání, že „se to nějak vyřeší samo“.

Aktualizujte a pravidelně kontrolujte rozpočet.

Každý měsíc si najděte chvíli na kontrolu, zda se příjmy a výdaje oproti minulému měsíci nezměnily. Zejména poplatky za bydlení a energie v současnosti mohou jednorázově vzrůst o nemalé částky, měli byste proto všechny změny včas zachytit a zanést do nové verze rozpočtu. Jen tak včas zjistíte, zda vám rodinné výdaje nepřerůstají přes hlavu.

U nových dlouhodobých výdajů zahrnujte všechny náklady.

Pokud se chcete zadlužit, předem si zjistěte všechny náklady. Především u větších půjček nebo hypoték nejsou splátky dluhu jediným pravidelným výdajem, který vás bude čekat. Další tisíce korun měsíčně mohou spolykat pojištění (např. pojištění nemovitosti a případně i životní pojistka u hypoték). Zdánlivě dobře zvládnutelný dluh tak může díky souvisejícím nákladům snadno přerůst v dlouhodobě neudržitelný moloch, který vás zavede do neřešitelné situace.

Stanovte si jasné limity na jednotlivé výdaje.

Pokud znáte finanční strop rodinného rozpočtu, můžete také přesně určit hranice jednotlivých výdajů. Stanovené limity se snažte bezpodmínečně dodržovat. Pozor dejte zejména na rodinné nákupy, kterými často zbytečně utíkají peníze. Pokud jste svůj měsíční rozpočet na nákupy již prakticky vyčerpali, vynechte návštěvu obchodního centra a nakupte jen nutné potraviny v samostatně stojící prodejně, kde vás nebudou lákat sousední obchody na výhodné ceny svého zboží.

Využívejte slevy, ale nakupujte jenom to, co skutečně potřebujete.

Marketingoví specialisté jsou skutečnými profesionály a dobře vědí, jak vás přesvědčit, abyste koupili i zboží, které vlastně nepotřebujete. Na nákupy si připravte seznam a nakupujte výhradně podle něj. Nenechte se zlákat výhodnými cenami produktů, které jste kupovat nechtěli. Ano, je to těžké, ale jiná cesta k udržení ceny nákupu pod stanoveným limitem neexistuje.

O stavu rozpočtu mluvte se všemi členy rodiny, včetně dětí.

Dodržování finančních limitů bude jednodušší, pokud budou všichni členové rodiny vědět, jak na tom rodinný rozpočet je. Nevynechávejte ani děti, měly by co nejdříve poznat hodnotu peněz a objevit, že příjmy rodiny nejsou nekonečné. Pokud musíte rozpočet omezovat, proberte se všemi členy rodiny nutné úspory a vysvětlete jim, jak vážné mohou být následky, pokud nesníží svoji finanční spotřebu.

Neřešte zadlužení novými dluhy.

Pokud se rodinný rozpočet dostal do záporných hodnot a je jasné, že nebudete schopni hradit všechny finanční závazky, neřešte situaci další půjčkou. Takto získané peníze sice splatí část vašich dluhů, ale nová půjčka znamená nové splátky a nové úroky, obvykle ještě vyšší než ty dosavadní. Snadno se tak dostanete do dluhové spirály, z níž už nebude úniku. Pokud víte, že nejste schopni splácet, zvažte, zda můžete získat další finance z prodeje rodinného majetku. Pokud ano, prodávejte, velmi pravděpodobně získáte mnohem víc peněz, než když váš majetek bude později dražit exekutor. A to nejdůležitější – o svých problémech informujte věřitele, kterým dlužíte. Banky i další instituce kladně ocení, pokud dlužník sám přijde a včas oznámí, že zřejmě jednu nebo několik následujících splátek neuhradí. Pokud navíc přijdete i s jasným návrhem řešení (třeba zprávou, že pro získání peněz na dluhy prodáváte část majetku), budete mít podstatně vyšší šanci, že vám věřitelé několik splátek odloží, sníží penále nebo alespoň nepředají vaši pohledávku vymahačským firmám.