Co je katastr nemovitostí a jak na něj?

4. 1. 2021

Když si zřizujete hypotéku, budete se se souslovím „katastr nemovitostí“ setkávat docela často. Proto se na něj podíváme v detailu a na praktickém příkladu si ukážeme, jak se dělá změna v katastru nemovitostí.

Katastr je vlastně velký oficiální rejstřík, kde jsou informace o nemovitostech – tedy pozemcích a stavbách. Obsahuje všechny hlavní údaje, jako popis, poloha a zápisy práv k nim. Mezi ně patří právo vlastnické (tedy že nemovitost patří právě vám) nebo zástavní (tedy že jí někomu, typicky bance, ručíte za úvěr). Může jich tam být ovšem samozřejmě mnohem víc, třeba věcná břemena (například právo souseda používat cestu na vašem pozemku, nebo právo dožití). Dost často se zapisuje také zákaz zatížení a zcizení (tedy např. že bez souhlasu banky nemůžete nemovitost prodat).

Katastr spravuje úřad s dlouhým názvem Český úřad zeměměřičský a katastrální a podle toho, kde nemovitost leží, si najdete váš katastrální úřad.

My se podíváme na situaci, kdy chcete financovat koupi nemovitosti [hypotékou](https://www.creditas.cz/hypoteka-na-bydleni/). V bance máte schválený úvěr a připravenou kupní smlouvu. Nyní tedy bude potřeba nechat vše postupně do katastru zapsat.

Návrh na vklad do katastru nemovitostí

Návrh na vklad do katastru se podává na standardizovaném formuláři, kde jsou napsaní všichni účastníci transakce. Tenhle formulář nevyžaduje ověřené podpisy. Ovšem samotný dokument, ze kterého plyne nějaká změna (třeba zapsání nebo vymazání zástavního práva) ověřené podpisy mít musí.

Ještě před podpisem kupní smlouvy bude potřeba, aby současný vlastník (prodávající) podepsal souhlas se vznikem zástavního práva k budoucímu úvěru kupujícího. Není třeba se bát – pokud by z koupě sešlo, zástavní právo se zase vymaže.

Cena zápisu do katastru

S těmito dokumenty se vypravíte na katastr a u přepážky podáte. Lze to ovšem i elektronicky nebo poštou. Počítejte zároveň s poplatkem – cena zápisu návrhu na vklad do katastru nemovitostí činí 2000 korun.

Nyní bude katastr ověřovat, zda je podaná dokumentace v pořádku a také obešle účastníky, jejichž práv by se změna dotkla. Vklad do katastru nemovitostí trvá 20 dní a během této doby je vyznačena na nemovitosti plomba. Pokud budou podklady v pořádku, katastr vše zapíše. Pokud ne, ozve se vám se žádostí o doplnění nebo opravu.

Další krok bude dost podobný. Nyní už můžete podepsat kupní smlouvu, kterou (opět s ověřenými podpisy!) odnesete na katastr. Až doběhne 20denní lhůta, je hotovo.

Zápis do katastru nemovitostí

Je důležité si uvědomit, že vlastníkem se stanete až zápisem do katastru, nikoli podpisem smlouvy. Stejně tak je ale dobré vědět, že vlastnické právo vám přiznává až provedený vklad, nicméně právní účinky platí už od návrhu na vklad zpětně.

Dobré je také myslet na to, že už ve smlouvách by mělo být určeno, kdo má návrh na katastr podávat a kdo má platit poplatky.