Měníme obchodní podmínky a sazebníky Richee produktů

26. 4. 2023

S účinností od 1. července 2023 měníme naše následující smluvní dokumenty: Obchodní podmínky pro Richee účet, Obchodní podmínky pro Richee karty a Sazebník poplatků pro Richee produkty. Tyto dokumenty naleznete v úplném znění s vyznačenými změnami na našem webu v sekci Důležité dokumenty.

Upozornění: Uvedené změny se vztahují pouze na zletilé klienty, kteří využívají produkty Richee účet nebo Richee karta. Podmínky dětských produktů Richee Junior se nemění.

Hlavními důvody pro navrhované změny je vyřazení produktu Richee účet z naší nabídky a jednorázové převedení všech aktivních Richee účtů na Běžný účet. Tyto účty budou nadále vedeny za totožných cenových podmínek jako Richee účet. Dále bude postupně ukončeno vydávání Richee karet zletilým klientům.

Pokud využíváte některý z uvedených produktů, od 1. 7. 2023 se váš Richee účet změní na Běžný účet a Richee karta bude vedena k tomuto Běžnému účtu. Vaše Richee karta zůstane v platnosti až do data na ní vyznačeného. Máte-li sjednánu automatickou obnovu, bude vám ke konci platnosti Richee karty vydána platební karta Mastercard Standard.

K platebním kartám Mastercard Standard je oproti Richee kartám umožněno zřízení doplňkové služby cestovního pojištění a pojištění zneužití; obnovená platební karta Mastercard Standard však bude vydána bez sjednaného pojištění. Týdenní limity karty budou u obnovené karty zachovány dle nastavení původní Richee karty, bude však potřeba ke kartě opětovně nastavit kód PIN a pro využívání Mobilních plateb kartu znovu převést do digitální podoby.

Vzhledem k tomu, že od 1. 7. 2023 již Richee účet nebude součástí naší produktové nabídky, byly veškeré související poplatky odstraněny ze Sazebníku poplatků pro Richee produkty. Tento sazebník zůstane i nadále v platnosti pro Richee karty.

Dovolujeme si upozornit, že Běžný účet a platební karty Mastercard Standard se řídí Sazebníkem poplatků pro fyzické osoby nepodnikající, který najdete spolu s dalšími sazebníky na stránce Důležité dokumenty v části Sazby a ceny. Na stránce věnujte zvýšenou pozornost názvům souborů – v seznamu jsou nyní uvedeny jak aktuálně platné dokumenty, tak dokumenty s platností od 1. 7. 2023.

Detailní informace o změně Richee produktů a příslušné smluvní dokumenty aktuálně zasíláme e-mailem všem klientům, kterých se změna týká.

Máte-li v souvislosti s výše uvedenými informacemi jakékoli dotazy, kontaktujte nás telefonicky na bezplatné infolince 800 888 009, e-mailem na [email protected] nebo navštivte kteroukoli z našich poboček.

Další novinky

Virtuálně bohatší

Virtuálně bohatší

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Vývoj NAV Max Variant CZ ve 29. týdnu

Měníme obchodní podmínky a sazebníky

Měníme obchodní podmínky a sazebníky