Srovnání: spořicí účet, nebo termínovaný vklad?

26. 1. 2021

Úroky na běžných účtech v průběhu času klesly na naprosté minimum. Pokud chcete, aby vaše úspory příliš neztrácely hodnotu, a přitom nemáte v úmyslu riskovat dobrodružství třeba na akciových trzích, můžete zkusit spořicí účty nebo termínované vklady.

Spořicí účet a termínovaný vklad patří mezi nejčastěji využívané bankovní produkty pro uložení úspor. Než se pro jeden z nich rozhodnete, projděte si následující body. Napoví vám, který produkt pro vás bude vhodnější.

Dostupnost peněz mluví pro spořicí účet

Spořicí účet: Prostředky jsou obvykle k dispozici hned nebo s poměrně krátkou výpovědní lhůtou. Jen pozor, u některých bank s tím může být spojené nižší úročení nebo nedosažení bonusu. U Spořicího účtu CREDITAS peníze můžete vybrat kdykoli a bez sankcí.

Termínovaný vklad: Své peníze sice můžete rovněž vybrat kdykoli, ale předčasné zrušení termínovaného vkladu znamená finanční sankce. V některých bankách jenom přijdete o úroky, v jiných ještě zaplatíte sankční poplatek. Termínovaný vklad je proto vhodný jen v případě, pokud jste si jisti, že peníze po dobu uložení nebudete potřebovat.

Jaká je minimální částka pro uložení na účet/vklad?

Spořicí účet: Téměř ve všech bankách můžete mít na spořicím účtu i nulu.

Termínovaný vklad: Podmínky se mezi bankami výrazně liší, od nuly až po sto tisíc korun. Pokud chcete vkládat spíše nižší částku, projděte si pečlivě podmínky jednotlivých bank. Na termínovaném vkladu u CREDITAS je minimum 5 tisíc korun.

Má účet/vklad pásmové úročení?

Spořicí účet: Ano, mnoho bank má u spořicího účtu pásmové úročení. To znamená, že je stanoven pevný limit, obvykle několik set tisíc korun, nad kterým jsou uložené peníze úročeny výrazně sníženou sazbou nebo vůbec. V CREDITAS je tento limit jeden z nejvyšších na trhu: 350 tisíc korun.

Termínovaný vklad: Termínované vklady nemívají (až na naprosté výjimky) pásmové úročení. Je proto čistě na vás, kolik peněz do banky vložíte.

Zhodnotí se uložené peníze?

Spořicí účet: Úroky jsou na spořicích účtech obvykle pod úrovní inflace. Je to daň za okamžitou dostupnost. I mezi spořicími účty ale existují výrazné rozdíly, a to jak ve výši úroků, tak ve výši poplatků. Před uložením svých peněz proto pečlivě porovnejte nabídky jednotlivých bank a vyberte nejvýhodnější nabídku.

Termínovaný vklad: Výše úroku je závislá na době uložení vašich peněz. Čím delší doba, tím lepší úrok. Pokud se inflace v budoucnu nezvýší, vaše peníze na dlouhodobém vkladu se sice moc nezhodnotí, ale také na své hodnotě příliš neztratí.

Lze spořicím účtem nebo termínovaným vkladem nahradit běžný účet?

Spořicí účet: Jen omezeně, ze spořicího účtu lze provádět platby, ale obvykle na něm nelze zřídit inkaso nebo zavést trvalé platby. A standardně se ke spořicímu účtu nevydávají platební karty.

Termínovaný vklad: Ne, předčasný výběr uložených peněz je bankami zpoplatněn.

Jsou úroky garantované po celou dobu uložení peněz?

Spořicí účet: Ne, banky výši úroků na spořicích účtech relativně často mění podle vývoje na trhu.

Termínovaný vklad: Ano, je to jedna ze základních výhod. U termínovaných vkladů máte předem jasně garantováno, jaké úroky za svůj vklad obdržíte.

Mohu si účet/vklad pořídit samostatně, nebo mi k němu banka něco „přibalí“?

Spořicí účet: Podmínky se u jednotlivých bank výrazně liší. V některých bankách si můžete spořicí účet založit bez dalších produktů, v některých musíte mít i běžný účet, jinde je dosažení nejvyšší úrovně úroků podmíněno jinými operacemi v dané bance (např. aktivním používáním platební karty). Je proto velmi důležité si před založením účtu pečlivě prostudovat, co vše po vás banka bude požadovat. U spořicího účtu Banky CREDITAS žádné podmínky spojené s transakcemi či vedením běžného účtu nejsou.

Termínovaný vklad: I u vkladů se podmínky jednotlivých bank značně liší. Některé nemají při uložení peněz na termínovaný vklad žádné další požadavky nebo je součástí vkladu bezplatný produkt. Například Banka CREDITAS k termínovanému vkladu automaticky zakládá běžný účet, který je ale bez jakýchkoli poplatků. V některých bankách ale můžete narazit na komplikovanější podmínky, např. povinnost provést alespoň minimální předepsaný počet transakcí platební kartou, jinak nedosáhnete na nejvyšší úroky.

Je to bezpečný způsob uložení peněz?

Spořicí účet i termínovaný vklad: Ano, vklady do obou typů produktů jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro, tedy zhruba 2,5 milionu korun (výše pojištění v českých korunách kolísá podle aktuálního kurzu CZK/EUR).

A co stavební nebo penzijní spoření jako alternativy?

Pokud zcela jistě víte, že své peníze nebudete po dobu uložení potřebovat, pak stavební spoření může přinést vyšší zhodnocení. Pokud ale dojde k nečekané situaci a vy své peníze budete potřebovat okamžitě, bude pro vás předčasný výběr znamenat ztrátu státní podpory a nemalou sankci od stavební spořitelny – což je docela rozdíl oproti termínovanému vkladu, kde obvykle jen přijdete o úroky. Kromě toho se uložení primárně vyplatí pro maximální částku, kde stát dává podporu, tedy 20 tisíc korun za rok.

Penzijní spoření láká státním příspěvkem a možností snížit si díky němu o něco daně. Ve správně sestaveném portfoliu má své místo, ale ne jako okamžitá rezerva. Kromě toho při předčasném výběru nepřijdete jen o státní podporu, ale budete také muset dodanit své odečtené příspěvky (pokud jste si je odečítali od základu daně).