Ztracenou platební kartu bez váhání zablokujte

19. 12. 2022

Pokud jste svoji platební kartu ztratili nebo vám ji někdo ukradl, neváhejte a na nonstop karetní lince kartu zablokujte dřív, než ji nepoctivý nálezce stihne využít třeba pro bezkontaktní platby. Zavolejte nám také v případě, že jste našli cizí kartu vydanou naší bankou. Pokud vás zajímá, kdo může v Bance CREDITAS kartu zablokovat a jak probíhá telefonát na blokační linku, je tento článek určen právě vám.

Ztráta či krádež platební karty jsou nemilou záležitostí, pokud ale zareagujete rychle a kartu zablokujete, můžete rizika omezit na minimum. Pozor – pokud kartu po nahlášení ztráty najdete, nesmíte ji už používat, protože trvalou blokaci nelze zrušit. Znovunalezenou kartu proto vraťte do banky nebo ji znehodnoťte přestřižením v místě magnetického pruhu a čipu.

Blokaci proveďte také v případě, kdy se vám na kartě objeví transakce (výběry, platby), které jste neprováděli. Neoprávněné použití platební karty je potřeba hlásit také Policii ČR.

Pro blokaci platebních karet CREDITAS máte nepřetržitě k dispozici speciální karetní linku +420 583 037 088, která je dostupná i ze zahraničí. Okamžitě můžete svou kartu nebo kartu ke svému účtu zablokovat také v on-line bankovnictví CREDITAS Banking, případně na kterékoli naší pobočce.

Blokace karty jejím držitelem

O blokaci karty může požádat její držitel, a to včetně nezletilých klientů. Pokud dítě ztratí kartu, nemusí volat rodiče, ale může si o blokaci karty požádat samo. U dětí mladších 15 let budeme následně kontaktovat jejich zákonného zástupce, který požádá o zřízení nové karty, blokaci ale z bezpečnostních důvodů provedeme už na pokyn dítěte.

Pokud nám zavoláte, požádáme vás o některé osobní údaje, abychom se ujistili, že mluvíme se skutečným držitelem karty. Zeptáme se vás také na stručné zdůvodnění blokace. Poté kartu zablokujeme a sdělíme vám, jak si můžete zažádat o novou.

Blokace karty majitelem účtu

O blokaci může požádat také majitel účtu, ke kterému je karta vedena. Tuto možnost můžete využít třeba v případě, kdy má k vašemu účtu vydanou kartu partner, který kartu ztratil a nemůže sám zavolat.

V tomto případě po vás kromě identifikace budeme požadovat rovněž informace o držiteli karty, abychom měli jistotu, že blokujeme správnou kartu.

Blokace karty jinou osobou

Kartu může zablokovat také rodinný příslušník, známý nebo jiná osoba. Tuto možnost můžete využít zejména v případech, kdy držitel karty nemůže volat (např. vážné zranění po nehodě, kdy došlo ke ztrátě či odcizení majetku poškozeného). Držitele karty budeme samozřejmě o blokaci informovat, a to buď telefonicky, nebo v případě telefonické nedostupnosti e-mailem.

Blokace karty nálezcem

Pokud jste našli cizí platební kartu CREDITAS, budeme vám vděční, pokud nám zavoláte. Abychom si ověřili, o jakou kartu se jedná, požádáme vás o přečtení čísla a dalších údajů z karty. Bude nás také zajímat, kde jste kartu našli. Na závěr vás požádáme o drobnou službu – znehodnocení karty jejím přestřižením v místě magnetického pruhu a čipu, anebo odevzdání karty na kterékoli naší pobočce.

Okamžitá blokace v CREDITAS Banking

Pokud využíváte mobilní nebo internetové bankovnictví CREDITAS Banking, můžete kartu kdykoli zablokovat bez nutnosti telefonování. Musíte mít samozřejmě k blokaci oprávnění, nemůžete proto blokovat kartu vydanou k cizímu účtu.

Blokace na pobočce

Nouzovou variantou blokace karty je návštěva kterékoli naší pobočky. Naši bankéři vám ochotně vyhoví, cestou na pobočku ale můžete zbytečně ztratit cenný čas, který zbýval do zneužití karty nepoctivým nálezcem nebo zlodějem. Blokaci na pobočce proto využívejte jen v případě, že zbývající způsoby nejsou dostupné (např. nemáte telefon).

Jak získáte novou kartu

Nepodnikající fyzické osoby (občané), kteří jsou držiteli zablokované karty a současně majiteli účtu, mohou o novou kartu požádat v internetovém či mobilním bankovnictví CREDITAS Banking, případně na kterékoli pobočce.

Pokud máte disponentskou kartu k účtu, který není veden na vás, musí být o novou kartu zažádáno výhradně na pobočce. Také podnikatelé a zástupci právnických osob mohou o novou kartu žádat pouze na pobočce.

Klientům prémiového bankovnictví zprostředkujeme kontakt s jejich prémiovým bankéřem, který s nimi žádost o novou platební kartu vyřídí.