REDSTONEINV01 4,7/23

dluhopis na 5 let

Datum emise 10. 12. 2018
Datum splatnosti 10. 12. 2023
Úročení 4,7 % p.a.
Jmenovitá hodnota 50 000 Kč
Podoba listinná, dluhopisy zastoupeny sběrným dluhopisem
ISIN CZ0003520272
Zjistit více

REDSTONEINV02 5,1/25

dluhopis na 7 let

Datum emise 10. 12. 2018
Datum splatnosti 10. 12. 2025
Úročení 5,1 % p.a.
Jmenovitá hodnota 50 000 Kč
Podoba listinná, dluhopisy zastoupeny sběrným dluhopisem
ISIN CZ0003520280
Zjistit více

Hlavní výhody

Pevný výnos

Úroková sazba sjednaná při emisi je fixní – po celou dobu životnosti dluhopisu se nemění. Proto si jeho výnos můžete snadno spočítat.

Atraktivní zhodnocení

Korporátní dluhopisy poskytují vyšší zhodnocení. Vybrat si můžete ze dvou emisí s úrokovými sazbami 4,7 % a 5,1 % ročně.

Výnosy 2x ročně

Obě nabízené emise dluhopisů mají stanovenou výplatu výnosů pololetně. Na výplatu prvních výnosů se tak můžete těšit už v červnu.

Jak získat dluhopis?

Na pobočce

Máte-li zájem o některý dluhopis z naší nabídky, rádi vás obsloužíme na jedné z našich poboček, které najdete již na 21 místech České republiky.

Mapa poboček


Poplatky

Vše kolem dluhopisů Zdarma

Další podrobnosti

Důležitá informace

Investoři by se měli podrobně seznámit se základními prospekty a emisními dodatky dluhopisů, do kterých chtějí investovat. Tyto materiály jsou zpřístupněny na našich stránkách u každé emise a rovněž jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých emitentů.

Výplata úrokových výnosů

Úrokové výnosy jsou vypláceny dle jednotlivých emisí. Nejčastěji bezhotovostně, a to zpětně jednou za půl roku – vždy podle data emise.

Upozornění na rizika

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení bylo zpracováno společností Banka CREDITAS a.s. (dále jen "Banka") a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace obsažené v tomto propagačním sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, přičemž hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů. Propagační sdělení má pouze informativní charakter a jeho účelem je poskytnout základní informace. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitenta, který je dostupný v elektronické podobě na www.creditas.cz a internetových stránkách emitenta rsre.cz a v papírové podobě na pobočkách Banky nebo v sídle emitenta. Propagační sdělení nelze považovat ani za jakékoliv daňové či právní poradenství. Klient by měl případné otázky konzultovat se svým daňovým, právním nebo jiným poradcem a učinit vlastní informované rozhodnutí o své investici. Z informací uvedených v tomto propagačním sdělení není možné odvozovat žádná práva a povinnosti a Banka nepřebírá nad rámec stanovený právními předpisy odpovědnost za škodu způsobenou použitím tohoto propagačního sdělení nebo informací v něm obsažených. Banka neručí za úplnost a správnost uvedených informací.