Dluhopisy

V současnosti nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých společností. Ty investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, zdravotnictví, development nebo finanční služby.

Proč investovat s Bankou CREDITAS?

  • Nabízíme dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých společností. Jejich působení na trhu a investice dlouhodobě sledujeme.
  • Podléháme dohledu ČNB.
  • Máme licenci k poskytování investičních služeb.
  • Naši bankéři mají odbornou zkoušku na nabízení investičních produktů.

Měli byste vědět

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.


Jak získat dluhopisy?

Na některé z našich poboček. Tato služba je dostupná na všech pobočkách kromě Trutnova a Benešova. U dobré kávy vám naši bankéři rádi představí celou nabídku produktů.Další podrobnosti

Upozornění na rizika

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se základním prospektem a emisním dodatkem emitentů.