Proč investovat

Důvodů, proč začít investovat, existuje celá řada. Někoho trápí inflace a investuje pro ochranu svých úspor, někdo obdivuje staré automobily, a proto investuje do jejich pořízení pro svoji sbírku. Většina z vás se však dívá do budoucnosti. Správná strategie investování může usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Dáte svým penězům
šanci růst

Peníze "pod matrací" svoji hodnotu rychle ztrácí. Ty, které investujete, dostanou šanci, aby se jejich hodnota znásobila.

Vytváříte si pravidelný
pasivní příjem

Investováním peněz si můžete vytvořit pravidelný pasivní příjem, jejich udržování přitom vyžaduje minimální úsilí.

Bráníte inflaci znehodnocovat
váš majetek

Inflace snižuje hodnotu vašich vydělaných peněz. Tím, že je budete investovat, se proti ní můžete aktivně bránit.

Magický trojúhelník
investování

Cíle všech investic jsou společné. Jsou jimi očekávané výnosy. Každý by chtěl maximální výnos, okamžitou dostupnost financí a pokud možno bez rizika.

Investor se pohybuje v rámci tzv. magického trojúhelníku a snaží se vyvážit všechny tři vzájemně se ovlivňující faktory.

Obecně však platí, že čím je vyšší výnos, tím vyšší je podstupované riziko. Vyšší výnos bývá obvykle požadován investory jako prémie u nástrojů s nižší či jinak omezenou likviditou.


Výnos

Kolik svojí investicí mohu
teoreticky získat?

Riziko

O kolik naopak mohu přijít
a jak je to pravděpodobné?

Likvidita

Jak rychle převedu investici 
zpět na peníze?


Úložky na spořicím účtu

Spořicí účet má vysokou likviditu, dostanu se k penězům téměř okamžitě a  riziko je eliminováno zákonným pojištěním vkladů, výnos zde ovšem zdaleka nedosahuje na úroveň inflace.


Investice do akcií

Akcie nabízí potenciálně vysoký výnos a  jsou velmi dobře likvidní. Rizika spočívají především v nevhodném načasování nákupu akcií. Jejich cena totiž může být značně ovlivněna náladou na trhu a retailový investor může vstupovat na trh, když je již v poslední fázi růstu.


Investice do nemovitostí

Nemovitost nese dlouhodobě výnosy nad úrovní inflace, ale když ji chci prodat, trvá to měsíce. Riziko u nemovitostí je poměrně nízké. Určitě je však vhodné počítat s delším investičním horizontem z důvodu značné citlivosti na hospodářský cyklus v ekonomice.

Faktor inflace

Selský rozum nám říká, že skladovat hotovost pod matrací nebude vzhledem k neustálému růstu nákladů vydávaných za bydlení, potraviny či energie tou správnou cestou, jak uchovat hodnotu vydělaných peněz. 

Mluvíme o inflaci, která vyjadřuje růst cenové hladiny v ekonomice. S postupným snižováním hodnoty našich úspor se řada lidí nechce smířit, a proto hledá cestu, jak nad inflací vyzrát. Budeme-li chtít přebít inflaci, bude nutné podstoupit vyšší rizika, která ale mohou nabídnout i vyšší zhodnocení.

Měsíční vývoj inflace v ČR

Než začnete investovat...

Před samotnou realizací investice je třeba si odpovědět na několik otázek. Čím k sobě budete poctivější, tím lépe a s menšími problémy se vám pak bude žít v případě dočasných výkyvů hodnoty nakoupených cenných papírů.

Kolik peněz mohu investovat, aniž by to ohrozilo běžný chod mé domácnosti?

Jaké jsou moje budoucí výdaje, kterým se nevyhnu (nástup dítěte na střední školu, plánovaná operace a s ní související výpadek příjmů)?

Jaké mi zůstanou rezervy pro případ neočekávaných výdajů (nová lednička, oprava auta)?

Obecně pak platí pár věcí, které by měly být součástí vaší investiční strategie:

Diverzifikace portfolia:
Své peníze vložte do více typů investičních produktů. Snížíte tak investiční rizika a případná ekonomická krize by měla mít menší dopad na celkovou výnosnost.

Pragmatické rozhodování:
Držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.

Likvidní rezerva:
Vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.

Pravidelné investování:
Pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.

Nepodceňujte rizika:
Seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.

Investujte, nespekulujte:
Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Diverzifikace portfolia:
Své peníze vložte do více typů investičních produktů. Snížíte tak investiční rizika a případná ekonomická krize by měla mít menší dopad na celkovou výnosnost.

Pragmatické rozhodování:
Držte se svých stanovených cílů a nepodléhejte náladám na trzích. Unáhlená rozhodnutí při nákupu i odprodeji investičních nástrojů nejsou na místě.

Likvidní rezerva:
Vždy si držte část majetku v rychle dostupných a bezpečných finančních produktech.

Pravidelné investování:
Pravidelné investice chrání před výkyvy na trzích. Začněte klidně i s malými částkami – časem se vám toto rozhodnutí bude jevit jako velmi správné.

Nepodceňujte rizika:
Seznamte se s veškerými dostupnými informacemi před realizací každé investice.

Investujte, nespekulujte:
Držte se osvědčené strategie „koupit a držet“.

Kde hledat inspiraci? Podívejte se po svém okolí a určitě ji tam najdete. Co skutečně potřebujete? Zdraví, potraviny, bydlení, energie. A protože chcete i své portfolio mít životaschopné, doplňte do něj tyto prvky také.

Související...

Typy cenných papírů

Naprostým základem je dobrá znalost
jednotlivých typů cenných papírů,
jejich kladů a záporů.

Pravidelné investice

Pokud s investováním začínáte,
je pravidelné investování ideální volbou
pro vaše první nákupní pokyny.

Investice v nabídce

Objevte produkty vhodné pro zhodnocení volných finančních zdrojů nebo postupné vytváření rezervy.

Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont daného fondu.