Dluhopisy

Investice do dluhopisů nabízí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů. Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých společností. Ty investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti.

Investice do dluhopisů

Další informace

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby podrobně seznámili se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Ukončené úpisy dluhopisů

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest IV a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest III a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program REDSTONE INVEST a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program REDSTONE INVEST (2018)
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program SMART BONDS a.s.
Více o upsaných emisích