Dluhopisy

Investice do dluhopisů nabízí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů. Nabízíme korporátní dluhopisy emitentů, kteří jsou součástí významných českých společností. Ty investují do stabilních sektorů v rámci České republiky, ať už jde o energetiku, development nebo nemovitosti.

Investice do dluhopisů

Aktuální nabídka dluhopisů

Prostřednictvím banky můžete investovat do dluhových cenných
papírů s fixní výší úrokových výnosů.

Dluhopisy
UNICAPITAL Invest IV

Dceřiná společnosti z investiční skupiny UNICAPITAL emitovala dluhopisy pro financování akvizic v energetice a realitách.

Více o dluhopisech

Dluhopisy
REDSTONE INVEST

Emise dluhopisů ze skupiny REDSTONE slouží pro financování developerské činnosti.

Více o dluhopisech

Dluhopisy
SMART BONDS

Emise společnosti SMART BONDS z investiční skupiny SMART pro efektivní financování realitní a developerské činnosti.

Více o dluhopisech

Investice do dluhopisů

Dluhopisy mají nižší likviditu, tato nevýhoda je ale vyvážena výhodou předem známého výnosu. Námi nabízené korporátní dluhopisy nejsou na sekundárním trhu obchodovatelné. U těchto dluhopisů se investor konečné výplaty financí (jistiny) dočká až k datu splatnosti.

Námi nabízené dluhopisy mají fixní úrokový výnos, který je vyplácen dle podmínek emise. Nejčastěji bezhotovostně na účet investora, a to jednou či dvakrát ročně zpětně – vždy podle jednotlivých emisí.

Možnost prodeje dluhopisů před datem splatnosti za požadovanou cenu a v požadované době je velmi omezená. Cena dluhopisu může stoupat i klesat podle ekonomických podmínek, úrokových sazeb a hospodářských výsledků emitenta. Existuje riziko, že emitent nebude schopen plnit své závazky z dluhopisů. Investice do dluhopisu není pojištěna a klient může přijít o celou investici.

Více o tom proč a jak investovat

Průběh zřízení investice

  • Schůzka na nejbližší pobočce

    Doporučujeme si domluvit schůzku s vaším osobním bankéřem předem, protože proces sjednání investičních služeb přece jen nějakou chvíli zabere.

  • Vyplnění investičního dotazníku

    Prvním krokem na pobočce bude vyplnění investičního dotazníku. Vaše znalosti ohledně investic si můžete osvěžit na stránce, která popisuje jednotlivé typy investic.

  • Zřízení investičního účtu a podpis rámcové smlouvy

    Poté vám zřídíme zdarma vedený investiční účet a podepíšeme s vámi rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb. Hotovo a můžete investovat.



Další informace

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter. V žádném případě nenahrazuje prospekt k investičnímu nástroji. Banka vyzývá investory, aby podrobně seznámili se základními prospekty a konečnými podmínkami emise dluhopisů, do kterých chtějí investovat, nežli učiní investiční rozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do dluhopisů.

Ukončené úpisy dluhopisů

Dluhopisový program UNICAPITAL Invest III a.s.
Více o upsaných emisích

Dluhopisový program REDSTONE INVEST a.s.
Více o upsaných emisích



Chcete se dozvědět víc?


1.

Kde a kdy


2.

Kontaktní informace


Za účelem sjednání osobní schůzky bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.