Prvním krokem do světa investic uděláte dobrý skutek

Vyplňte poprvé kompletně investiční dotazník a my věnujeme 500 Kč na podporu charitativní organizace.

Stačí poprvé vyplnit oba díly dotazníku (Znalosti a zkušenosti, Cíle a potřeby) online nebo na kterékoli naší pobočce. 

Prvním krokem do světa investic uděláte dobrý skutek

Vyplňte poprvé kompletně investiční dotazník a my věnujeme 500 Kč na podporu charitativní organizace.

Jak přispějete na charitativní organizaci?

Od 29. 4 do 1. 6. 2024 můžete svůj první krok do světa investic spojit s dobrým skutkem – stačí, pokud poprvé kompletně vyplníte obě části investičního dotazníku. My za Váš vyplněný dotazník věnujeme 500 Kč na podporu charitativní organizace, kterou vyberete Vy hlasováním ze tří organizací navržených bankou.

500 Kč pošleme automaticky za Vás

Vyplníte poprvé obě části investičního dotazníku Znalosti a zkušenosti, Cíle a potřeby. Nemusíte nám nic hlásit, po úplném vyplnění dotazníku automaticky přidáme k naší podpoře 500 Kč.

Částku 500 Kč věnujeme i v případě, že jste již v minulosti dokončili jednu část dotazníku a nyní vyplníte pouze chybějící druhou část.

Proč vyplnit investiční dotazník?

učiníte první krok k investování s Bankou CREDITAS

získáte informace o nabídce investičních produktů

pomůžete dobré věci, jejíž výběr můžete aktivně ovlivnit

vyplněním investičního dotazníku se nezavazujete k investování; volba je zcela na vás

Kde investiční dotazník vyplnit?

v CREDITAS Banking v sekci Investice

v aplikaci CREDITAS Banking Mobile v sekci Produkty

nebo na kterékoliv pobočce

Které charitativní organizaci pošleme vybranou sumu? 

SOS dětské vesničky, z. s. je nezisková organizace, která poskytuje pomoc ohroženým dětem, pečuje o rodiny, kterým hrozí odebrání dětí, a podporuje pěstouny, kteří chtějí vychovávat nebo vychovávají děti.

Nezisková organizace, která mění pohled a přístup ke stáří a stárnutí. Nabízí jedinečnou šíři služeb a dalších aktivit, která umožňuje věnovat se starším a starým lidem komplexně a řešit všechny jejich potřeby.

Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS) je nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům.

Které charitativní organizaci pošleme vybranou sumu? 

SOS dětské vesničky, z. s. je nezisková organizace, která poskytuje pomoc ohroženým dětem, pečuje o rodiny, kterým hrozí odebrání dětí a podporuje pěstouny, kteří chtějí vychovávat nebo vychovávají děti.

Nezisková organizace, která mění pohled a přístup ke stáří a stárnutí. Nabízí jedinečnou šíři služeb a dalších aktivit, která umožňuje věnovat se starším a starým lidem komplexně a řešit všechny jejich potřeby.

Národní ústav pro autismus, z. ú. (NAUTIS) je nezisková organizace, která poskytuje širokou nabídku služeb lidem s autismem a lidem kolem nich – tedy rodičům, sourozencům, spolužákům, učitelům, lékařům a dalším odborníkům.

Proč investovat?

Důvodů, proč začít investovat, existuje celá řada. Někoho trápí inflace, někdo obdivuje staré automobily, a proto je nakupuje do své sbírky. Většina z vás se však dívá do budoucnosti. Správná strategie investování nám může usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont daného fondu.


Dáte vašim penězům
šanci růst

Peníze "pod matrací" svoji hodnotu rychle ztrácí. Ty, které investujete, dostanou šanci, aby se jejich hodnota znásobila.

Vytváříte si pravidelný
pasivní příjem

Pasivní příjem jsou peníze, které vyděláváte pravidelně a jejichž udržování vyžaduje minimální úsilí. 

Bráníte inflaci znehodnocovat
váš majetek

Inflace snižuje hodnotu vašich vydělaných peněz. Tím, že je budete investovat, se proti ní můžete aktivně bránit.

Zkrácená pravidla akce

Jak přispět

Za každého klienta, který splní podmínku účasti, se Banka zavazuje darovat 500 Kč charitativnímu projektu, který budou mít možnost vybrat přímo účastníci ze tří projektů navržených bankou. Charitativní projekt, který dostane od účastníků Akce nejvíce hlasů, a celková výše daru, který od Banky obdrží, budou zveřejněny po ukončení Akce na internetových stránkách Banky.

Trvání akce

Soutěž probíhá v termínu od 29. dubna 2024 do 1. června 2024 včetně.

Kdo se může zúčastnit?

Účastníkem Akce je plně svéprávná fyzická osoba starší 18 let (včetně dne, kdy dovršila tento věk), která v průběhu trvání Akce poprvé kompletně vyplní investiční dotazník (jak jeho část „Znalosti a zkušenosti“, tak zároveň jeho část „Cíle a potřeby“), a to buď na pobočce Banky, či při osobním jednání s pracovníkem Banky mimo pobočku, nebo v Internetovém bankovnictví (CREDITAS Banking pro počítač a tablet, mobilní aplikace CREDITAS Banking Mobile).

Staňte se naším
klientem

Zaregistrujte se a získáte přístup do online bankovnictví. V něm poté můžete dokončit plnou registraci a zakládat naše produkty.
Online, rychle a kdykoli.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.