Otevřené bankovnictví

Od ledna 2018 poskytujeme služby otevřeného bankovnictví, které vychází ze směrnice PSD2. Otevřené bankovnictví je bezpečný způsob, jak můžete propojit váš účet s partnerskými aplikacemi ověřenými naší bankou nebo ČNB.

Otevřené bankovnictví

Od ledna 2018 poskytujeme služby otevřeného bankovnictví, které vychází ze směrnice PSD2. Otevřené bankovnictví je bezpečný způsob, jak můžete propojit váš účet s partnerskými aplikacemi ověřenými naší bankou nebo ČNB.

Rozhodujete vy
Pouze vy rozhodujete o přístupu aplikace k vašemu účtu a jaká oprávnění bude k účtu mít.

Absolutní přehled nad účty
Propojení s vašimi účty z ostatních bank. Připojeno již 18 českých a slovenských bank.

Pod kontrolou
Přístup aplikace k vašemu účtu je časově omezený. Přístup můžete také kdykoli zrušit.

Důkladně ověřeno
Přístup k účtům pouze ověřeným partnerským aplikacím banky či aplikacím licencovaným ČNB.

Rozhodujete vy
Pouze vy rozhodujete o přístupu aplikace k vašemu účtu a jaká oprávnění bude k účtu mít.

Absolutní přehled nad účty
Propojení s vašimi účty z ostatních bank. Připojeno již 18 českých a slovenských bank.

Pod kontrolou
Přístup aplikace k vašemu účtu je časově omezený. Přístup můžete také kdykoli zrušit.

Důkladně ověřeno
Přístup k účtům pouze ověřeným partnerským aplikacím banky či aplikacím licencovaným ČNB.

Typy oprávnění

Informace o účtech

Identifikujeme aplikaci váš účet, nesdělujeme nic o vašich financích.

Zpřístupní pouze základní informace.

Název a číslo účtu, majitel, IBAN, měna apod.

Nezobrazí zůstatek ani pohyby na účtu.

Neumožní zadávat platby.

Informace o zůstatku

Předáme aplikaci informace o zůstatku financí na vašem účtu.

Zobrazí aktuální zůstatek na účtu.

Nezobrazí pohyby (transakce).

Neumožní zadávat platby.

Historie transakcí

Zpřístupníme historii transakcí, aplikace tak získá informace o pohybech na účtu.

Zobrazí transakční historii.

Ukáže příjmy, platby a další operace.

Neumožní zadávat platby.

Realizace platby

Poskytneme aplikaci možnost provést z vašeho účtu platbu.

Umožní platby z aplikace třetí strany.

Bez nutnosti přihlášení do vlastního internetového nebo mobilního bankovnictví.

Seznam partnerských aplikací

Můžete se spolehnout na tyto partnery, se kterými jsme navázali spolupráci na poli otevřeného bankovnictví.

Česko


Slovensko

Často kladené
dotazy (FAQ)

Co je PSD2?

PSD2 (Payment Services Directive 2) je evropskou směrnicí platnou pro všechny státu EU. Na jejím základě byl v ČR schválen nový zákon o platebním styku, v němž je mimo jiné vymezen prostor pro vznik otevřeného bankovnictví.

Proč PSD2 vznikla?

PSD2 sjednocuje pravidla platebního styku v rámci Evropské unie a posiluje pozici vás, bankovního klienta, při využívání bankovních služeb v celé EU. Zároveň otevírá prostor pro třetí strany, které nemusí být bankami, ale nyní mohou poskytovat své služby napojené na bankovní data.

Jaká oprávnění mohu aplikaci udělit?

V otevřeném bankovnictví můžete udělovat 4 typy oprávnění. Třemi z nich umožníte aplikaci pouze získávat informace, přičemž rozsah údajů se liší podle zvoleného oprávnění. Může se tak jednat buď o základní údaje o účtu (číslo účtu, majitel apod.), nebo může aplikace zjistit výši zůstatku na vašem účtu, anebo jí může být dostupná vaše transakční historie. Ve všech třech typech oprávnění se jedná pouze o čtení informací, aplikace nemá v žádném případě možnost na vašem účtu cokoli měnit. Čtvrtý stupeň oprávnění umožní aplikaci provádět z vašeho účtu platby.

Na jak dlouho uděluji aplikaci souhlas pro přístup k účtům?

Pokud povolíte aplikaci přístup k vašemu účtu, nejde o souhlas na věčné časy. U každého povolení je standardně omezena platnost na 180 dnů od autorizace. V internetovém bankovnictví máte možnost svůj souhlas kdykoli zrušit a aplikaci tak od svého účtu odpojit okamžitě.

Jak bude aplikace pracovat s mými daty?

Při povolení přístupu aplikaci k vašemu účtu se řídíme oprávněními, která dané aplikaci udělíte. Podle vašeho nastavení dovolíme aplikaci získávat informace o vašem účtu, zůstatku či historii transakcí anebo také realizovat platby. Způsob a rozsah nakládání s daty získanými z vašeho účtu závisí výhradně na aplikaci a na podmínkách, na kterých se vy jako klient s konkrétní aplikací dohodnete.

Jste aplikací třetí strany a chcete se zapojit do otevřeného bankovnictví Banky CREDITAS?

Kontaktujte nás zde. Společně se dohodneme na dalším postupu.

Související produkty

Běžný účet

Účet bez zbytečných poplatků, s platební kartou zdarma. Objevte všechny výhody našeho běžného účtu.

Platební karty

Vydáváme platební karty Mastercard včetně virtuální platební karty pro online platby.

Mobilní aplikace

V mobilní aplikaci CREDITAS Banking najdete to, co očekáváte od mobilního bankovnictví, ale i mnoho vychytávek.

Staňte se naším
klientem

Zaregistrujte se a získáte přístup do online bankovnictví. V něm poté můžete dokončit plnou registraci a zakládat naše produkty.
Online, rychle a kdykoli.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.