Pravidelné investice

Pro ty, kdo mají obavy investovat jednorázově vyšší částky či teprve začínají vytvářet rezervy, je pravidelné investování ideální volbou. V praxi se totiž ukazuje, že právě tato forma může v delším horizontu ochránit před rizikem krátkodobých poklesů hodnoty investice.

Pravidelné investice

Pro ty, kdo mají obavy investovat jednorázově vyšší částky či teprve začínají vytvářet rezervy, je pravidelné investování ideální volbou. V praxi se totiž ukazuje, že právě tato forma může v delším horizontu ochránit před rizikem krátkodobých poklesů hodnoty investice.

Výhoda rozložení v čase

V případě pravidelných investic hraje svou roli rozložení jednotlivých nákupů v čase a z toho plynoucí nejvýznamnější výhoda, kterou je potlačení rizika špatného načasování investice v případě kolísání trhů.

I s nízkými částkami

Investování již od nízkých částek nezatěžuje váš rozpočet a v dlouhodobém horizontu přináší jedno z nejefektivnějších zhodnocení. Můžete začít s nižší částkou v řádech stovek korun měsíčně a postupně přidávat dle vašich možností. 

Rizika investic

I když jsou některá rizika potlačená, tak i pravidelné investice s sebou nesou rizika stejně jako jakákoliv jiná investice. I zde platí, že hodnota investice může kolísat, návratnost investované částky není zaručena a minulé výnosy nejsou zárukou budoucích.

Průměrování
nákupních cen

Důležitou vlastností pravidelného investování je princip průměrování nákupních cen. Jde o to, že investujeme-li měsíčně stále stejnou částku, pokaždé za ni nakoupíme jiné množství cenných papírů a dlouhodobě dochází k průměrování nákupní ceny. Pokud hodnota cenného papíru poklesne, nakoupíme jich za stejnou částku více, což se nám zúročí ve chvíli, kdy hodnota investice opět vzroste.


Modelový příklad vývoje investice 1:
Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc

 • leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • únor: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • březen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • duben: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • květen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 7 000 investičních akcií
aktuální hodnota akcií: 7 000 Kč
procentuální zisk: 40 %

Komentář: Dva výrazné propady hodnoty ceny investičních akcií, které mohly vylekat nejednoho investora. A právě ty jsou v konečném součtu tím, co způsobilo výrazný výnos: za stejnou cenu se nakoupilo dvakrát více akcií.


Modelový příklad vývoje investice 2:
Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc

 • leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • únor: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

 • březen: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • duben: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

 • květen: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 6 750 investičních akcií
aktuální hodnota akcií: 5 400 Kč
procentuální zisk: 8 %

Komentář: Dva poklesy a mírný nárůst ceny investičních akcií dokonale ilustruje situaci, kdy se ani nedostaneme na původní vstupní hodnotu při první pravidelné investici, ale i tak jsme stále v plusovém výnosu.

Průměrování nákupních cen

Důležitou vlastností pravidelného investování je princip průměrování nákupních cen. Jde o to, že investujeme-li měsíčně stále stejnou částku, pokaždé za ni nakoupíme jiné množství cenných papírů a dlouhodobě dochází k průměrování nákupní ceny. Pokud hodnota cenného papíru poklesne, nakoupíme jich za stejnou částku více, což se nám zúročí ve chvíli, kdy hodnota investice opět vzroste.

Modelový příklad vývoje investice 1:
Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc

 • leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • únor: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • březen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • duben: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • květen: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 7 000 investičních akcií
aktuální hodnota akcií: 7 000 Kč
procentuální zisk: 40 %

Komentář: Dva výrazné propady hodnoty ceny investičních akcií, které mohly vylekat nejednoho investora. A právě ty jsou v konečném součtu tím, co způsobilo výrazný výnos: za stejnou cenu se nakoupilo dvakrát více akcií.


Modelový příklad vývoje investice 2:
Pravidelná investice do fondu ve výši 1 000 Kč/měsíc

 • leden: 1 000 Kč/1,0 (cena akcie) = 1 000 ks

 • únor: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

 • březen: 1 000 Kč/0,5 (cena akcie) = 2 000 ks

 • duben: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

 • květen: 1 000 Kč/0,8 (cena akcie) = 1 250 ks

celkem: za 5 000 Kč nakoupeno 6 750 investičních akcií
aktuální hodnota akcií: 5 400 Kč
procentuální zisk: 8 %

Komentář: Dva poklesy a mírný nárůst ceny investičních akcií dokonale ilustruje situaci, kdy se ani nedostaneme na původní vstupní hodnotu při první pravidelné investici, ale i tak jsme stále v plusovém výnosu.

Související...

Typy cenných papírů

Naprostým základem je dobrá znalost
jednotlivých typů cenných papírů,
jejich kladů a záporů.

Proč a jak investovat

Důvodů, proč začít investovat, existuje celá řada. Cíl je však vždy stejný: zajímavý výnos.

Investice v nabídce

Objevte produkty vhodné pro zhodnocení volných finančních zdrojů nebo postupné vytváření rezervy.

Investice s sebou nese rizika

Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než je investiční horizont daného fondu.