Investiční fondy

Investice do fondů nabízejí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů nebo slouží pro vytváření rezervy formou pravidelného investování menších částek.

Investice do fondů

Aktuální nabídka fondů

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu v České republice.

Více o fondu

CREDITAS Smíšený CZ, otevřený podílový fond

Smíšený fond investuje do různých druhů cenných papírů.

Více o fondu

Investice s sebou nese rizika. Hodnota investice může v průběhu času kolísat (klesat i stoupat) a návratnost investované částky není zaručena. Věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve Statutu Fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KIID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.

Průběh zřízení investice

  • Schůzka na nejbližší pobočce

    Doporučujeme si domluvit schůzku s vaším osobním bankéřem předem, protože proces sjednání investičních služeb přece jen nějakou chvíli zabere.

  • Vyplnění investičního dotazníku

    Prvním krokem na pobočce bude vyplnění investičního dotazníku. Vaše znalosti ohledně investic si můžete osvěžit na stránce, která popisuje jednotlivé typy investic.

  • Zřízení investičního účtu a podpis rámcové smlouvy

    Poté vám zřídíme zdarma vedený investiční účet a podepíšeme s vámi rámcovou smlouvu o poskytování investičních služeb. Hotovo a můžete investovat.Další informace

Příjem žádostí k vydání/odkupu investičních akcií ke konci daného měsíce

Banka CREDITAS, jako distributor fondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV, v zájmu splnění závazných podmínek pro vydávání a odkupování investičních akcií daných statutem fondu přijímá žádosti k vydání/odkupu investičních akcií na svých pobočkách do 11:00 hod posledního pracovního dne daného měsíce. Tím je uzavřena lhůta pro příjem žádostí v daném měsíci a žádosti přijaté kdykoliv po uplynutí této lhůty jsou žádostmi podanými v následující lhůtě pro podání žádosti.

Propagační sdělení

Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. Banka vyzývá investory, aby se důkladně seznámili se statutem fondu, dodatkem ke statutu příslušného podfondu a se sdělením klíčových informací (KIID), které jsou dostupné na www.creditasfond.cz, nežli učiní investičnírozhodnutí, aby tak plně pochopili potencionální rizika a výnosy spojené s rozhodnutím investovat do příslušného investičního nástroje. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

Chcete se dozvědět víc?

Zanechte nám kontakt, ozveme se vám s nabídkou termínu schůzky na pobočce.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). Bližší informace zde.