Investiční fondy

Investice do fondů nabízejí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů nebo slouží pro vytváření rezervy formou pravidelného investování menších částek.

Investiční fondy

Investice do fondů nabízejí zajímavé zhodnocení volných finančních zdrojů nebo slouží pro vytváření rezervy formou pravidelného investování menších částek.

VČETNĚ
PRAVIDELNÝCH INVESTIC

CREDITAS
Smíšený CZ

Speciální fond smíšený, který kombinuje investice do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů vydávaných fondy. 

VČETNĚ
PRAVIDELNÝCH INVESTIC

CREDITAS
Nemovitostní I

Speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu primárně do funkčních komerčních nemovitostí v ČR.

CREDITAS Nemovitostní I

Speciální fond nemovitostí, který investuje na realitním trhu primárně do funkčních komerčních nemovitostí v ČR.


CREDITAS Smíšený CZ

Speciální fond smíšený, který kombinuje investice do akcií, dluhopisů a dalších cenných papírů vydávaných investičními fondy. 

Vzdělávejte se

Že je vzdělání jednou z oblastí, do které bychom měli investovat v průběhu celého života je nasnadě. Pojďte se podívat na téma investování a s tím související zhodnocení majetku.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

V případě investování do investičních akcií či podílových listů věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.