Bankovní identita

Využití služeb úřadů i soukromých firem na internetu pro vás bude stejně snadné jako přihlášení do našeho internetového bankovnictví.
Službu spouštíme od 1. dubna 2023.Co je bankovní identita

Od 1. 4. 2023 budeme zavádět novou službu bankovní identita: bezpečnou možnost ověření totožnosti na internetu.
Po spuštění této služby bude pro vás využití služeb úřadů i soukromých firem přes internet stejně snadné jako přihlášení do našeho internetového bankovnictví.

Od 1. 4. 2023 budete moci nejdříve využívat vybraných služeb úřadů, a v průběhu několika dalších měsíců službu rozšíříme i na služby soukromých firem či možnost podpisu dokumentů. O rozšiřování služeb vás budeme postupně informovat.

Úřady a státní instituce
(spouštíme od 1. 4. 2023)

Budete moci ověřit svou totožnost, požádejte o příspěvek na dítě nebo podat daňové přiznání bez nutnosti osobní návštěvy úřadu.

Soukromé firmy
(připravujeme)

Po spuštění této části služby, o které Vás budeme informovat na webu, se budete moci přihlásit se do klientských portálů, propojíte se s pojišťovnou či lékařem, upravíte si tarif elektřiny nebo podepište smlouvu on-line.V čem vám bankovní identita usnadní život

Řidiči

Vyřidíte si řidičský průkaz on-line nebo zjistíte počet trestných bodů na Portálu občana

Živnostníci

Budete moci spravovat živnost na Portálu občana nebo podáte přehled o příjmech a výdajích na ePortálu ČSZZ

Místní poplatky

Vyřidíte on-line cestou poplatky za parkování, psa nebo komunální odpad ve své obci či městu

Daně

Vyplníte a odešlete daňové přiznání, zaplatíte daň z nemovitosti on-line na portálu Moje daně

Příspěvky a dávky

Zažádáte např. o rodičovský příspěvek nebo příspěvek na bydlení na Úřadu práce

Důchod

Zjistíte více o předpokládaném důchodovém věku či výšce svého důchodu na ePortálu ČSZZ

PŘIPRAVUJEME: Zdraví

Propojíte se se zdravotní pojišťovnou, využijete služeb lékaře nebo sjednáte pojištění on-line

PŘIPRAVUJEME: Služby

Budete moci komunikovat s dodavateli energií, telekomunikací a dalších služeb bez nutnosti navštívit pobočku

PŘIPRAVUJEME: Obchod

Budete moci nakoupit zboží tam, kde je nutné ověření věku nebo vaší totožnosti

Úplný seznam služeb je veden na webu oficiálních autorit identitaobcana.cz a Bankovní identita, a.s.

Výhody bankovní identity

Úspora času

Snadným potvrzením vaší identity na internetu ušetříte čas, který jste dříve trávili pochůzkami.

Pohodlí

Komunikaci s úřady či soukromými firmami snadno zvládnete on-line z pohodlí domova.

Bezpečnost

Stejné přihlašovací údaje a stejně vysoké zabezpečení jako v CREDITAS Banking.

Dostupnost

Bankovní identitu budeme poskytovat automaticky a zdarma.Bezpečnost