Prémiové investiční příležitosti

Správná strategie investování může vaše úspory i přes všechna možná rizika lépe ochránit a usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Fondy kvalifikovaných investorů

CREDITAS ENERGY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice.


CREDITAS LOAN

CREDITAS LOAN, podfond SICAV je zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraným projektům a investování do investičních cenných papírů

Pardubice Retail Fund

Pardubice Retail Fund SICAV a.s., podfond A je zaměřený na realizaci investic do komerčních nemovitostí v ČR.


Vyznáte se v investičních pojmech?

Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV).

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu.

Zeptejte se nás

Zanechte nám na sebe telefonní číslo. Brzy se vám ozveme, poradíme a zodpovíme veškeré vaše dotazy.

Za účelem zodpovězení vašeho dotazu bude společnost Banka CREDITAS a.s., jakožto správce, zpracovávat vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Bližší informace zde.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

V případě investování do investičních akcií či podílových listů věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.