Prémiové investiční příležitosti

Správná strategie investování může vaše úspory i přes všechna možná rizika lépe ochránit a usnadnit cestu ke splnění vašich přání.

Fondy kvalifikovaných investorů

Max Realitní Fond

Max Realitní Fond SICAV a.s., Podfond A je zaměřený na realizaci investic do komerčních nemovitostí v ČR.

CREDITAS ENERGY

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je zaměřený na realizaci investic v energetice.

CREDITAS OPPORTUNITY

CREDITAS OPPORTUNITY SICAV a.s., I. podfond investuje do cenných papírů, účastí v obchodních společnostech a poskytování úvěrů a zápůjček.

CREDITAS LOAN

CREDITAS LOAN, podfond SICAV je zaměřený na poskytování úvěrů a zápůjček vybraným projektům a investování do cenných papírů

ALISOL podfond

ALISOL SICAV, a.s., ALISOL podfond je zaměřený na realizaci investic do výroby energie z obnovitelných zdrojů, přesněji do fotovoltaických elektráren.

Mějte přehled s novou investiční aplikací

CREDITAS Invest App vám nabízí dokonalý přehled o vašem investičním portfoliu.

Vyznáte se v investičních pojmech?

Investiční akcie je cenný papír vydávaný investičním fondem, např. akciovou společností s proměnným základním kapitálem (SICAV).

Podílový list vydaný podílovým fondem je cenný papír, který dokládá podíl investora na majetku v podílovém fondu.

Zeptejte se nás

Napište nám na živý chat (ikona chatu na stránce vpravo dole), nebo nám zavolejte na bezplatnou telefonní linku Banky CREDITAS 800 888 009.

Propagační sdělení: Toto propagační sdělení zpracovala Banka CREDITAS a.s. a nejedná se o veřejnou nabídku, nabídku k uzavření smlouvy ani výzvu k podávání nabídek. Informace v tomto sdělení nelze považovat za radu k jednotlivé investici a nejedná se o investiční doporučení ani investiční poradenství. S investičními nástroji jsou spojena různá investiční rizika, hodnota investice může kolísat a návratnost investované částky není zaručena. Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích. Propagační sdělení má pouze informativní charakter.

V případě investování do investičních akcií či podílových listů věnujte prosím zvýšenou pozornost popisu rizik ve statutu fondu, dodatku ke statutu příslušného podfondu a sdělení klíčových informací (KID). Historická výkonnost dané investice není spolehlivým ukazatelem budoucích výnosů. Investice nemusí být vhodná pro investory, kteří plánují získat zpět své investované peněžní prostředky v době kratší než 5 let.