O nás

Již 20 let na finančním trhu

Tradice od roku 1996

20 let na trhu

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo byla založena v roce 1996 pod názvem 1. Třebíčská záložna, „spořitelní a úvěrní družstvo“. Od roku 2010 působí pod současným názvem.

Družstevní forma

Záložna CREDITAS je finanční společnost s družstevní právní formou, zřízená dle zákona č. 87/95 Sb. Stanovy, zákony a další dokumenty jsou vám k dispozici

Členství

Podmínkou využívání služeb záložny je členství. Členství v Záložně CREDITAS nepředstavuje pro členy žádnou zátěž. Mohou, ale nemusí se účastnit členských schůzí, neručí za případné ztráty záložny atd. Více o členství

Prohlášení o FATCA statusu

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo je plně v souladu s požadavky amerického daňového zákona FATCA a je zaregistrovaná u amerického daňového úřadu jako reportující zahraniční finanční instituce podle Modelu 1 mezivládní smlouvy (IGA). Identifikační číslo, tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Numer) Záložny CREDITAS, spořitelní družstvo je: 2UNF4D.99999.SL.203

Kódy pro platby

Bankovní kód pro mezibankovní platební styk v rámci ČR: 2250

Swiftový kód pro zahraniční platební styk, tzv. BIC: CTASCZ22.

Základní údaje

Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo

tř. Svobody 1194/12
779 00 Olomouc

IČ: 634 92 555
DIČ: CZ63492555

ID datové schránky: tfadizi

V Záložně CREDITAS, spořitelním družstvu plní funkci výboru pro audit, v souladu se zákonem č. 93/2009 Sb., kontrolní komise. Seznam členů kontrolní komise je dostupný v části Zápis v obchodním rejstříku.

Zápis v obchodním rejstříku

Krajský soud v Ostravě,
oddíl Dr, vložka 5022

Pojištění

Pojištěno do 100 000 €

Všechny finanční prostředky na běžných účtech a vklady (tzn. finanční prostředky na spořicích účtech, spořicích vkladech a termínovaných vkladech), které mají její členové v Záložně CREDITAS, jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro (např. 2 700 000 Kč při kurzu 27 Kč za euro). Více informací naleznete zde .

Pojištění garantuje zákon

Garantem ochrany vkladů klientů bank a členů spořitelních družstev je Garanční systém finančního trhu.

Povinně uveřejňované informace

Název 1.TZ, družstevní záložna, který se vyskytuje v dokumentech níže, je původním názvem. Od roku 2010 se používá současný název Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo.

Výsledky hospodaření rok 2009

Zeptejte se

Odpovíme telefonicky nebo e-mailem nejpozději následující pracovní den.

Volejte zdarma 800 888 009