V čem se liší spořicí účet, spořicí vklad a termínovaný vklad?

19. 10. 2022

Spořicí produkty, zejména pak trojice spořicí účet, spořicí vklad a termínovaný vklad, jsou mezi našimi klienty dlouhodobě oblíbeny. Pojďme se podívat, co mají společné, a čím se naopak liší.

V dnešním srovnání se podíváme na klíčové parametry všech tří produktů. Dovolujeme si upozornit, že tento článek popisuje výhradně naše spořicí účty a vklady. V jiných bankách mohou být podmínky odlišné, například v podobě poplatků za zřízení, vedení či zrušení spořicích produktů, které u nás získáte zdarma.

Jsou uložené finance kdykoli dostupné?

Spořicí účet +: Ano, své peníze můžete převést na jiný účet kdykoli.

Spořicí vklady: Ne, ale budete je mít k dispozici po uplynutí výpovědní lhůty. Ta u Spořicího vkladu 1M činí 33 dní, u Spořicího vkladu 3M jde o 99 dní. Po skončení lhůty máte 7 dní na výběr peněz, pokud tak neučiníte, opět je na vkladu zafixujeme a budeme úročit. Spořicí vklady se proto hodí pro uložení peněz, u kterých vám v případě potřeby nebude vadit, že je dostanete až s více jak měsíčním či tříměsíčním odstupem.

Termínované vklady: Ne, peníze máte k dispozici až po uplynutí posledního dne doby uložení. Dřívější výběr není možný, vyjma dvou výjimek u starších produktů. U vkladů založených do 31. 5. 2020 lze vybrat 20 % uložené částky bez sankce. U termínovaných vkladů uzavřených do 31. 3. 2022 umožňujeme předčasný výběr, který je ale zatížen poplatkem. Současné termínované vklady jsou proto vhodné pro zhodnocení peněz, u kterých víte, že je během doby uložení nebudete potřebovat.

Mění se úroky v průběhu doby uložení?

Spořicí účet a spořicí vklady: Ano, výše úroků je pohyblivá a sazba se může během vkladu měnit. Během doby uložení se tak může úročení vašich peněz zvýšit, ale také snížit. Na účet či vklad připsané úroky jsou rovněž úročeny.

Termínované vklady: Ne, úroková sazba je pevná po celou sjednanou dobu uložení. Při zřízení vkladu proto přesně víte, jaký výnos vám přinese.

Je stanovena minimální částka pro účet či vklad?

Spořicí účet a spořicí vklady: Ne, minimální vklad není stanoven, na účtu dokonce nemusíte mít žádné prostředky. Za nulový zůstatek vás nebudeme nijak penalizovat, vedení spořicího účtu i vkladu je zdarma.

Termínovaný vklad: Ano, minimální výše vkladu činí 5 000 kč.

Má účet nebo vklad pásmové úročení?

Spořicí účet a spořicí vklady: Ano, tyto produkty mají pásmové úročení. Vyšší sazbu získáte v pásmu do 500 000 Kč, nad tuto hranici je sazba snížená.

Termínovaný vklad: Ne, úroková sazba platí pro celý vklad v libovolné výši, která přesahuje stanovenou minimální částku (5 000 Kč).

Mohu na spořicí produkt průběžně přidávat další peníze?

Spořicí účet a spořicí vklady: Ano, kdykoli. Každý klient může mít maximálně jeden Spořicí účet +, jeden Spořicí vklad 1M a jeden Spořicí vklad 3M, na kterýkoli z nich může vkládat další peníze podle vlastního uvážení.

Termínovaný vklad: Ne, můžete si ale založit další termínované vklady, jejich počet na jednoho klienta není omezen.

Lze spořicím produktem nahradit běžný účet?

Spořicí účet: Jen zčásti. Ze spořicího účtu můžete provádět běžné platby, ale nelze na něm zřídit inkaso, SIPO či trvalé příkazy. Ke spořicímu účtu nevydáváme platební karty.

Spořicí vklad: Jen velmi omezeně. Z účtu lze provádět jednorázové platby, ale pouze během dispoziční doby po uplynutí výpovědní lhůty. To znamená, že byste platby museli plánovat s velkým předstihem, výpovědní lhůta je 33 dní u Spořicího vkladu 1M, respektive 99 dní u Spořicího vkladu 3M.

Termínovaný vklad: Ne, produkt není určen pro běžný platební styk.

Je tento způsob uložení peněz bezpečný?

Ano, vklady na všech uvedených produktech jsou pojištěny do výše odpovídající 100 000 euro (výše pojištění v českých korunách proto kolísá podle aktuálního kurzu CZK/EUR). Pojištěny jsou nejen vklady, ale i úroky. Limit 100 000 euro platí pro součet vkladů jednoho klienta u jedné banky. Pokud například u nás využijete spořicí účet a termínovaný vklad, limit pojištění platí pro součet vkladů na obou produktech. Pokud ale máte peníze uložené ve více bankách, v každé z nich se limit počítá zvlášť.

Platí uvedená pravidla i pro dětský spořicí účet?

Dětské Spoření Richee Junior má odlišná pravidla, protože po vložení na účet již peníze patří dítěti. Dětské spoření proto dospělí nemohou využívat jako běžný spořicí účet, odkud si peníze sami podle své potřeby po čase vyzvednou. S uloženými penězi lze až do dospělosti dítěte nakládat jen omezeně v rámci sdíleného měsíčního limitu a toto omezení platí nejen pro dítě, ale i pro rodiče, či jiné oprávněné zástupce. Stejná pravidla pro nakládání s penězi platí i pro úročený dětský Richee účet Junior.