Se Spořením Richee Junior naučíte své děti šetřit

Výhodně úročené spoření s atraktivními podmínkami a rodičovskou kontrolou, která zamezí zbytečnému utrácení.

Založit účet

Proč založit Spoření Richee Junior?

  • Naspořené peníze zjednoduší start do dospělosti.
  • Peníze jsou až do dospělosti uložené na bezpečném místě.
  • Úroková sazba Spoření Richee Junior patří k nejlepším na trhu. Aktuálně nabízíme až 0,5 % ročně. Více o sazbách.Hlavní výhody

Bez poplatků

Účet je určený pro děti od narození do dovršení 18 let. Založení, vedení i zrušení účtu je zcela zdarma. Není vyžadován žádný minimální vklad.

Spořit dítěti může kdokoliv

Vklady na účet lze provádět hotovostně i bezhotovostně, a to jakoukoliv osobou. Pomoci se spořením dítěti mohou tedy nejen rodiče, ale také prarodiče či jiní příbuzní.

Rodičovská kontrola nad spořením

Rodiče mají kontrolu nad spořením díky svému internetovému bankovnictví nebo aplikaci CREDITAS Banking. K účtu lze nastavit i disponenty s pasivním náhledem, např. prarodiče či rodinné známé.

On-line založení v aplikaci CREDITAS Banking

Spoření pro děti může zákonný zástupce (rodič) nově založit on-line přímo ze své aplikace CREDITAS Banking.

Úročení Spoření Richee Junior

Úroková sazba
pro vklady do 350 000 Kč včetně

Úroková sazba
pro vklady nad 350 000 Kč


Víte, že...

Peněžní prostředky náleží po vložení na účet dítěti. S penězi na spoření lze až do dospělosti dítěte nakládat pouze omezeně v rámci sdíleného měsíčního limitu. Toto omezení platí jak pro dítě tak i rodiče, případně jiného oprávněného zástupce.

Rodiče si mohou k účtu nastavit aktivní dispoziční oprávnění, které jim umožní omezeně nakládat s peněžními prostředky na účtu společně s dítětem do výše sdílených měsíčních limitů.


Jak založit?

Online přímo v aplikaci CREDITAS Banking může založit účet rodič, a to dětem ve věku od 6 do 17 let včetně. K založení dětského účtu je třeba doložit jejich rodný list.

Dětem ve věku od 0 do 17 let včetně může zákonný zástupce založit účet na kterékoli naší pobočce. K založení dětského účtu je třeba identifikovat dítě i jeho zákonného zástupce. U dětí ve věku od 0 do 14 let je třeba doložit rodný list. Identifikace dětí ve věku od 15 do 17 let včetně probíhá osobně na základě doložení jejich občanského průkazu a rodného listu v případě, že zákonný zástupce bude v roli disponenta. Děti ve věku od 15 do 17 let včetně si mohou účet zřídit na pobočce také samy bez zákonného zástupce.

On-line v aplikaci
CREDITAS Banking

Jak na to?

Osobně
na pobočce

Najít nejbližší pobočku

Pořiďte svým dětem také Richee účet Junior s platební kartou

Pořiďte svým dětem také Richee účet Junior s Richee kartou Junior a podpořte jejich finanční gramotnost. K účtu lze vydat jednu Richee kartu Junior. Spolu s kartou je povinně sjednávané i internetové bankovnictví. Majitel účtu může obsluhovat svůj účet také v mobilní aplikaci CREDITAS Banking.


Poplatky

Za běžné služby a transakce u nás neplatíte.

Zřízení, vedení a zrušení spořicího účtu Zdarma
Příchozí a odchozí domácí platby Zdarma
Vklad na pobočce do 375 000 Kč včetně Zdarma
Internetové bankovnictví Zdarma

Kompletní sazebník poplatků


Často kladené dotazy (FAQ)

Komu je produkt určen?

Spoření Richee Junior (dětský spořicí účet) je určeno pro děti a mládež od narození do dovršení 18 let (plnoletosti). Na jedno rodné číslo může být zřízeno jedno spoření.

Kdo může spoření založit?

Založit spoření může pro dítě od 0 do 14 let pouze zákonný zástupce. Děti od 15 let si mohou spoření založit účet samy.

Kde lze zřídit Spoření Richee Junior?

Spoření Richee Junior lze založit na kterékoli pobočce Banky CREDITAS nebo on-line přímo v aplikaci CREDITAS Banking.

Jaké doklady potřebuji k založení dětského spořicího účtu?

K založení Spoření Richee Junior je třeba identifikovat dítě i jeho zákonného zástupce (zpravidla rodič). U dětí ve věku od 0 do 15 let se předkládá rodný list. Identifikace dětí ve věku od 15 do 17 let včetně probíhá na základě předložení jejich občanského průkazu a rodného listu v případě, že zákonný zástupce bude v roli disponenta.

Je možné veškeré peníze ze Spoření Richee Junior kdykoli vybrat?

Nikoli, až do dosažení 18 let dítěte je nakládání s naspořenými penězi omezeno měsíčním limitem. Tento limit je sdílený a platí jak pro samotné dítě, tak i pro rodiče. K převodu celé částky uložené na účtu, která převyšuje stanovený limit, může být vyžadováno doložení souhlasu soudu.